Interjú György Alfréd kamilliánus atyával

Róma
Hétfőn délelőtt fogadta Ferenc pápa a kamilliánius betegápoló rend nagygyűlésének mintegy hatvan résztvevőjét, köztük György Alfréd atyát, aki az osztrák és magyar asszisztenciát képviselte. Hozzájuk intézett beszédében arra bíztatta őket, hogy az irgalmas szamaritánus lelkületével, Jézus boldogmondásainak éltető erejével dolgozzanak, az Úr akaratának közös keresésével.

„Nagy öröm volt a káptalan számára, hogy gyengesége ellenére is fogadta őket a Szentatya”. „Imádságos lélekkel várták, amikor kerekes széken betolták a terembe a pápát, akit felállva tapssal köszöntöttek”. A mostani találkozás „más volt számukra mint korábban, mert most a szenvedő pápával találkoztak” nagykáptalanjuk során, amikor egy „új kezdetről” tanácskoztak egy „új, követendő  prófécia jegyében”, vagyis mire hívja őket a Szentlélek a rendalapító Szent Kamill szellemében.

A Szentatya arra emlékeztette őket, hogy „minden alapító egy karizma, a Szentlélek ajándéka és így most nekik kell Szent Kamillként jelen lenni a mai szenvedő emberek mellett, a háború, az éhség és egyéb nehézségek közepette”. Ugyanakkor „Ferenc pápa a rá jellemző módon felszólított bennünket, hogy térjünk vissza az első szeretethez”. Harmadik pontként a Szentatya a „közösség prófétai jellegét hangsúlyozta”, ahogy azt a káptalan során is gyakorolják.

Alfréd atyának „egészen különleges volt most a szenvedő pápát látni, hiszen volt idő, amikor ő maga is tolószékben élt és éppen ezért tudja, mit is jelent az a megkötöttség, a tehetetlenség, a tolókocsis ember lelki szenvedése”. „A pápa nagysága abban állt, hogy ezt a belső feszültséget nem közvetítette a környezetének”. Alfréd atya meggyőződéssel vallja, hogy „a Szentatyának is megvan ez a belső feszültsége, de ezt ő nem adja tovább, hanem békét és elfogadást közvetít”. Éppen ezért én a „szenvedő Krisztust láttam a Szentatyában”. Továbbá azt is hozzátette, hogy „ugyanezt kell meglátni a többi szenvedő emberben is, akinek nincs neve, akinek nincs méltósága”.

57 tagból áll a kamilliánus rend mostani nagykáptalanja a világ minden részéből. A hangsúly a soraikban áttevődött Ázsiára és Afrikára, ennek a jele, hogy csak egyetlen európai van a tanácsban. „Azt lehet látni, hogy napjainkban Szent Kamill karizmája a szegények körében él”.

Alfréd atya beszámolt arról a technikai nehézségről, amivel a rendnek Nyugat-Európában, főként Németországban és Ausztriában kell szembe néznie, mivel az intézmények, kórházak fönntartásának olyan magas elvárásai, szabályai vannak, aminek ők nem tudnak eleget tenni. Épp ezért „keresik az új útját az eredeti karizmájuknak, amikor talán az otthon-maradott, egyedül-élő rászorulóknak a segítése lesz a feladatuk, főként azok számára, akiknek nincs emberük”.

 

Forrás és fotó: vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41