Kérdőíves felmérés a szalézi iskolák nevelési kultúrájáról

Az MSZKI Emberi Méltóság Stratégiájának megbízásából idén elkészült az első átfogó kérdőíves felmérés a szalézi iskolák nevelési kultúrájáról.

Az adatfelvételre 2022 április-május során került sor, a kutatást dr. Kuslits Béla és Veér Zsófia szociológusok végezték a résztvevő intézmények aktív közreműködésével. Az adatok elemzése idén őszre készült el, a főbb eredményeket alább ismertetjük. 

A szalézi iskolákról készült kutatás az első olyan magyarországi kérdőíves kutatás, ami egyházi intézményekben kifejezetten azzal a céllal készül, hogy gyermekvédelmi perspektívából vizsgálja az iskola nevelési kultúráját. Kutatásunk egyben pilot program is volt: az első adatfelvétel módszertani és gyakorlati tapasztalataiból okulva szeretnénk más szerzetesi intézményekben is hasonló kutatásokat végezni a következő években. Bár a kutatás gyermekvédelmi fókuszú, alapvető célja nem a bántalmazás esetleg eddig ismeretlen eseteinek megtalálása volt (erre léteznek jóval hatékonyabb utak is), hanem annak megismerése, hogy egy iskola diákjai, tanárai és a diákok szülei általában milyennek látják az iskolai kultúrát, mit tekintenek a normalitás részének és mik a fő értékek számukra.

A kérdőív öt tématerületen tett fel kérdéseket:

  1. Az iskola értékei és identitása
  2. A diákok személyes védőhálója és egyéni jólléte
  3. Diák-diák kapcsolatok
  4. Tanár-diák kapcsolatok
  5. Bántalmazási esetek

A kérdőív és az elemzés célja az, hogy az Emberi Méltóság Stratégia, illetve az egyes rendek és intézmények gyermekvédelmi munkáját informálja, hogy azok minél inkább a valós oktatási-nevelési kultúrához igazodva folytathassák működésüket.

Az online kérdőívet az érintett iskolák diákjainak 50 százaléka, a tanárok 53 százaléka, a szülők 17 százaléka töltötte ki, a három bevont intézmény létszámával, nemi és életkori eloszlásával arányos mértékben. A kérdőív kitöltése mindenki számára önkéntes volt, a kitöltő diákok szülei előzetes írásbeli hozzájárulásukat adták az adatfelvételhez. A kérdőív anonim. Ezek a kitöltési arányok más kérdőíves vizsgálatokhoz képest magasak, így a jelentésben bemutatott eredményeket hitelesnek tekinthetjük.

A cikk további része itt olvasható el: emberimeltosag.hu

 

Forrás és fotó: Emberi Méltóság Stratégia

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41