Liturgikus tanulmányi napok Pannonhalmán

2022. aug. 8. (hétfő) 08:00 – aug. 10. (szerda) 08:00
Pannonhalma
Mire hívunk? A Pannonhalmi Főapátság 2019 óta kínál liturgikus képzést a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus erőterében. 2022-ben is folytatjuk a sorozatot. Az idei képzési napokkal az egyes magyarországi plébániai közösségek liturgikus megújulásához szeretnénk segítséget adni.

2022-ben a megújulást választottuk képzésünk hívószavául. Ennek jegyében szó lesz arról, hogy a Ferenc pápa által elindított szinódusi folyamat miképpen ad esélyt közösségi életünk megújulására, milyen szerepet kaphat ebben a helyi közösségek liturgikus életének megújulása, hogy a NEK kapcsán milyen fontos folyamatok indultak el egyházunkban (a Misekönyv és az Énekeskönyv megújítása), és hogy a zsinati egyházkép milyen megújult szellemben szeretné, ha a szolgálatok sokféleségében élnénk meg közösségi-plébániai szinten az evangéliumot.

A Liturgikus Tanulmányi Napok során arra hívunk mindenkit, hogy közösen fedezzük fel a liturgia és a megújulás szerteágazó kapcsolatrendszerét.

Mit kínálunk?

ELŐADÁSOK
KEREKASZTALBESZÉLGETÉSEK
BEKAPCSOLÓDÁS A BENCÉS KÖZÖSSÉG LITURGIÁJÁBA
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSUNK MEGTEKINTÉSE 

Tervezett program

augusztus 8. hétfő

11.00 – 13.00  regisztráció, szálláshelyek elfoglalása
13.00 – 13.15  napközi imaóra
13.20 – 14.00  ebéd

Egyházi közösségeink megújítása

14.30-14.45    Hortobágyi T. Cirill OSB: főapáti köszöntő
14.45-15.15    Kisnémet Fülöp OSB: A szinodalitás Ferenc pápa egyháztanának kontextusában
15.15-15.45    Halmos Ábel OSB (vikárius): A Pannonhalmi Területi Főapátság szinodális tapasztalatai
[kávészünet]
16.00-17.30    csoportmunka és reflexió a csoportmunkákról adott beszámolókra
18.00 – 19.00  vesperás és szentmise
19.00 – 19.30  vacsora

augusztus 9. kedd

Liturgikus életünk megújítása

9.00-9.45 Simon T. László OSB (Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, Róma): Megszólalni a hagyomány áramában – A János-evangélium néhány sajátossága
9.45-10.15 Kevin W. Irwin (Catholic University of America, Washington DC) előadása liturgikus életünk megújításáról
[kávészünet]
10.30-11.00 Fehérváry Jákó OSB (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) - Káposztássy Béla: A liturgikus megújulás lehetőségei Magyarországon
11.00-11.30 Szita Bánk OSB: A „héber költészet vaskossága” és a magyar prozódia – a Pannonhalmi Zsolozsma készülő új kiadásának kihívásairól
[kávészünet]
12.00-12.45 Veres András (a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke) a Római Misekönyv magyar kiadásának megújításáról
13.00 – 13.15  napközi imaóra
13.20 – 14.00  ebéd

Liturgikus énekünk megújítása

14.30-15.00    Bódiss Tamás (egyházzenei vezető) az új református énekeskönyvről
15.00-15.30    Hafenscher Károly (zsinati elnök) az evangélikus liturgikus megújulásról
15.30-16.00 Horváth István (a Harmat Artúr Központi Kántorképző igazgatója) a katolikus egyházzenei megújulás az évszázadok folyamán
[kávészünet]
16.30-17.30    kerekasztal-beszélgetés Fehérváry Jákó OSB vezetésével
18.00 – 19.00  vesperás és szentmise
19.00 – 19.30  vacsora

augusztus 10. szerda

6.00 –   6.45   vigilia-laudes
6.45 –   7.15   szentmise
7.30 –   8.30   reggeli

Az egyházi szolgálatok megújulása

9.00-9.45        Gérecz Imre OSB: A szolgálatok sokféleségének újrafelfedezése
[kávészünet]
10.15-10.15    Molnár Ferenc (állandó diakónus): Korunk szegényei – a szenvedélybetegek
10.15-10.45    Molnár-Gál Béla (állandó diakónus) tanúságtétele diakónusi hivatásáról és szolgálatáról
10.45-11.15    Egri László (állandó diakónus) tanúságtétele diakónusi hivatásáról és szolgálatáról
[kávészünet]
11.45-12.30    Kerekasztal-beszélgetés a diakónusképzésről és a diakónusi szolgálatról Káposztássy Béla vezetésével
13.00 – 13.15  napközi imaóra
13.20 – 14.00  ebéd
14.30 – 16.00  Dejcsics Konrád OSB: Közös gondolkodás a megújulás művészeti lehetőségeiről a főapátság időszaki kiállítása segítségével
18.00 – 19.00  vesperás és szentmise

Tudnivalók

Részvételi díj – szállással és étkezéssel: 30.000 forint, ami tartalmazza az alábbiakat:

  • szállás (egyéni elhelyezéssel a Bencés Gimnázium kollégiumában)
  • étkezés (teljes ellátás és büfé)
  • részvétel a képzési alkalmakon
  • a Pannonhalmi Szemle 2022. évi első száma

Konferenciajegy – szállás nélkül: 10.000 forint, ami tartalmazza az alábbiakat:

  • ebéd és büfé
  • részvétel a képzési alkalmakon
  • a Pannonhalmi Szemle 2022. évi első száma

További információ: lelkigyakorlat@osb.hu

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 1.

Fizetési lehetőség
Banki utalással
Kedvezményezett neve: Pannonhalmi Főapátság
Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10700031-04072306-51100005
Közlemény: “lelkigyakorlat 08.8-10” és a résztvevő neve

 

Jelentkezési lap itt: https://pannonhalmifoapatsag.hu/et-renovabis-2022/

 

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41