Liturgikus tanulmányi napok Pannonhalmán

2022. aug. 8. (hétfő) 08:00 – aug. 10. (szerda) 08:00
Pannonhalma
Mire hívunk? A Pannonhalmi Főapátság 2019 óta kínál liturgikus képzést a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus erőterében. 2022-ben is folytatjuk a sorozatot. Az idei képzési napokkal az egyes magyarországi plébániai közösségek liturgikus megújulásához szeretnénk segítséget adni.

2022-ben a megújulást választottuk képzésünk hívószavául. Ennek jegyében szó lesz arról, hogy a Ferenc pápa által elindított szinódusi folyamat miképpen ad esélyt közösségi életünk megújulására, milyen szerepet kaphat ebben a helyi közösségek liturgikus életének megújulása, hogy a NEK kapcsán milyen fontos folyamatok indultak el egyházunkban (a Misekönyv és az Énekeskönyv megújítása), és hogy a zsinati egyházkép milyen megújult szellemben szeretné, ha a szolgálatok sokféleségében élnénk meg közösségi-plébániai szinten az evangéliumot.

A Liturgikus Tanulmányi Napok során arra hívunk mindenkit, hogy közösen fedezzük fel a liturgia és a megújulás szerteágazó kapcsolatrendszerét.

Mit kínálunk?

ELŐADÁSOK
KEREKASZTALBESZÉLGETÉSEK
BEKAPCSOLÓDÁS A BENCÉS KÖZÖSSÉG LITURGIÁJÁBA
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSUNK MEGTEKINTÉSE 

Tervezett program

augusztus 8. hétfő

11.00 – 13.00  regisztráció, szálláshelyek elfoglalása
13.00 – 13.15  napközi imaóra
13.20 – 14.00  ebéd

Egyházi közösségeink megújítása

14.30-14.45    Hortobágyi T. Cirill OSB: főapáti köszöntő
14.45-15.15    Kisnémet Fülöp OSB: A szinodalitás Ferenc pápa egyháztanának kontextusában
15.15-15.45    Halmos Ábel OSB (vikárius): A Pannonhalmi Területi Főapátság szinodális tapasztalatai
[kávészünet]
16.00-17.30    csoportmunka és reflexió a csoportmunkákról adott beszámolókra
18.00 – 19.00  vesperás és szentmise
19.00 – 19.30  vacsora

augusztus 9. kedd

Liturgikus életünk megújítása

9.00-9.45 Simon T. László OSB (Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, Róma): Megszólalni a hagyomány áramában – A János-evangélium néhány sajátossága
9.45-10.15 Kevin W. Irwin (Catholic University of America, Washington DC) előadása liturgikus életünk megújításáról
[kávészünet]
10.30-11.00 Fehérváry Jákó OSB (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) - Káposztássy Béla: A liturgikus megújulás lehetőségei Magyarországon
11.00-11.30 Szita Bánk OSB: A „héber költészet vaskossága” és a magyar prozódia – a Pannonhalmi Zsolozsma készülő új kiadásának kihívásairól
[kávészünet]
12.00-12.45 Veres András (a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke) a Római Misekönyv magyar kiadásának megújításáról
13.00 – 13.15  napközi imaóra
13.20 – 14.00  ebéd

Liturgikus énekünk megújítása

14.30-15.00    Bódiss Tamás (egyházzenei vezető) az új református énekeskönyvről
15.00-15.30    Hafenscher Károly (zsinati elnök) az evangélikus liturgikus megújulásról
15.30-16.00 Horváth István (a Harmat Artúr Központi Kántorképző igazgatója) a katolikus egyházzenei megújulás az évszázadok folyamán
[kávészünet]
16.30-17.30    kerekasztal-beszélgetés Fehérváry Jákó OSB vezetésével
18.00 – 19.00  vesperás és szentmise
19.00 – 19.30  vacsora

augusztus 10. szerda

6.00 –   6.45   vigilia-laudes
6.45 –   7.15   szentmise
7.30 –   8.30   reggeli

Az egyházi szolgálatok megújulása

9.00-9.45        Gérecz Imre OSB: A szolgálatok sokféleségének újrafelfedezése
[kávészünet]
10.15-10.15    Molnár Ferenc (állandó diakónus): Korunk szegényei – a szenvedélybetegek
10.15-10.45    Molnár-Gál Béla (állandó diakónus) tanúságtétele diakónusi hivatásáról és szolgálatáról
10.45-11.15    Egri László (állandó diakónus) tanúságtétele diakónusi hivatásáról és szolgálatáról
[kávészünet]
11.45-12.30    Kerekasztal-beszélgetés a diakónusképzésről és a diakónusi szolgálatról Káposztássy Béla vezetésével
13.00 – 13.15  napközi imaóra
13.20 – 14.00  ebéd
14.30 – 16.00  Dejcsics Konrád OSB: Közös gondolkodás a megújulás művészeti lehetőségeiről a főapátság időszaki kiállítása segítségével
18.00 – 19.00  vesperás és szentmise

Tudnivalók

Részvételi díj – szállással és étkezéssel: 30.000 forint, ami tartalmazza az alábbiakat:

  • szállás (egyéni elhelyezéssel a Bencés Gimnázium kollégiumában)
  • étkezés (teljes ellátás és büfé)
  • részvétel a képzési alkalmakon
  • a Pannonhalmi Szemle 2022. évi első száma

Konferenciajegy – szállás nélkül: 10.000 forint, ami tartalmazza az alábbiakat:

  • ebéd és büfé
  • részvétel a képzési alkalmakon
  • a Pannonhalmi Szemle 2022. évi első száma

További információ: lelkigyakorlat@osb.hu

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 1.

Fizetési lehetőség
Banki utalással
Kedvezményezett neve: Pannonhalmi Főapátság
Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10700031-04072306-51100005
Közlemény: “lelkigyakorlat 08.8-10” és a résztvevő neve

 

Jelentkezési lap itt: https://pannonhalmifoapatsag.hu/et-renovabis-2022/

 

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41