Ünnep a Regina Mundi Apátságban

2020. jún. 11. (csütörtök) 13:45
Érd

Június 11-én ünneplik a Regina Mundi Apátság ciszterci nővérei közösségük alapításának és elindulásának 75. évfordulóját. 

1944 tavaszán isteni indíttatásra fogalmazódott meg Naszályi Emil OCist zirci szerzetes szívében a monasztikus életeszmény megvalósítására a Ciszterci Rend női ágának újjáélesztése. A sok imádság, benső készület, majd az érdeklődő fiatal lányok Isten iránti önfeláldozó szeretete mély bizalommal kapaszkodott bele Isten akaratába, hogy Endrédy Vendel apát megbízásából Emil atya vezetésével 1945. június 11-én
elkezdjék Nagyesztergáron a Szent Benedek Regulája szerinti életet.

Nagy hálával köszönjük meg Istennek, hogy mindezt kigondolta, megvalósította, és ugyanúgy köszönettel tartozunk alapítóinknak, akik hűséges
életükkel mindvégig kitartottak és példát adtak.

Kérjük, segítsetek velünk együtt hálát adni és imádkozzatok értünk, hogy életünk tetsző legyen Isten előtt s méltón tudjuk Őt a szent zsolozsmában dicsérni, munkánkkal szolgálni s mind inkább átadjuk magunkat Teremtőnknek és hasznára legyünk az egész emberiségnek!

Könyörögjünk együtt,
- hogy közeledésünkben az embereket is közelebb vigyük Istenhez,
- hogy vágyakozásunkkal kinyissuk a szíveket és Isten kegyelme megérinthesse őket,
- hogy állhatatos türelmünkkel másokban a jóban való kitartást erősítsük,
- hogy életünk belső szépségével a szomorúak számára lelki örömöket esdhessünk le,
- hogy lemondásaink és áldozataink által az önzésből kilépve egymás felé fordítsuk az emberek arcát,
- hogy imádságunk és munkánk valóban megszentelje az emberek életét és munkáját!

Itt szeretnénk hálásan megköszönni az évek folyamán Tőletek kapott sok segítséget, adományt, a hűséges imádságot, minden együtt érző ránk gondolást, kedvességet, figyelmességet, amellyel segítettetek bennünket!

Minden nap imádkozunk jótevőinkért, az Ő áldása kísérjen Mindnyájatokat!
DEO GRATIAS!

Forrás: Regina Mundi Apátság

fotó: katolikus.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41