Összes hír

Ukrajna

Redemptorista nővérek Ukrajnában

Teodora Sulak nővér, az ukrajnai redemptorista szerzetesnők (apácák) főnöknője osztja meg gondolatait és belső küzdelmét az országában zajló háborúval kapcsolatban.

A legnagyobb ajándék a szerzetesi hivatásom

A legnagyobb ajándék, amit Istentől kaptam, az a szerzetesi hivatásom. Többen is megkérdezték tőlem az évek folyamán, hogy miért lettem szerzetesnővér, mi indított engem arra, hogy lemondjak a házasságról és Istennek ajándékozzam magam.

Egy 80 éves kistesvér, aki vidámparkban él

Ferenc pápa hétfőn fogadta az olasz Vándor Mutatványosok Országos Szövetségét. Hangsúlyozta az ilyen jellegű előadások fontosságát, amelyeket a tereken kínálnak az embereknek: az ember a szabad levegőn igazán gondtalan hangulatot él meg, az ellenkezőjét annak, ami akkor történik, amikor mindenki egyedül van a mobiljával vagy a számítógépével.
Budapest

A női szerzetes-elöljárók tavaszi ülése

2023. március 14-én tartotta a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK) tavaszi plenáris ülését Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.
Budapest

András Attila egyik munkanapja

A február végén beiktatott András Attila SJ új provinciális mellé szegődött Szőnyi Szilárd és Pásztor Péter egyik első munkanapján, hogy bemutassák tevékenységének egyes helyszíneit, súlypontjait, és rajtuk keresztül személyiségének főbb vonásait.
Esztergom

Örömteli szolgálatban

Komáromi Előd OFM az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium prefektusa. Vele beszélgetett Vámossy Erzsébet Laetare vasárnapra készülve az örömről, amely végigkíséri az életét családjától kezdve a szerzetesi életén át a prefektusi szolgálatáig. Sőt, egészen addig az élményig, amikor Halmai Vilmos OFM atyát kísérték a végső útjára a feltámadás hitében.
Budapest

Sacré Coeur Emlékpont nyílt

Emlékpontot nyitottak a Sacré Coeur nővérek március 11-én Budapesten, a Szent Szív Társaság egykori Sophianum iskolája régi épületében, amely egyben a főváros első katolikus leánygimnáziuma is volt. A helyszínen kamarakiállítást rendeztek be, mely a társaság két, 1948-ban államosított gimnáziuma tárgyi emlékeit mutatja be.

Sem konzervatív, sem liberális

Ferenc pápa arra buzdít, hogy lépjünk túl a szavakon, és úgy szeressük egymást, ahogyan Jézus szeretett minket. Ő pontosan tudta, hogy jövendő népe nem az öntelt tehetősekből rekrutálódik, hanem azokból, akik emberségük romjain még képesek befogadni az atyai szeretetet. Várszegi Asztrik írása.
Budapest

Ismét találkoztak a szociális intézmények mentálhigiénés munkatársai

Az én imádságom: lelkem Istene, őrizd meg bennem mindhalálig a gyermeket, akinek születtem. (Juhász Gyula)
Pannonhalma

A szeretet katonáinak temetője

Az 1950-ben feloszlatott szerzetesrendek több, mint ötszáz tagja nyugszik a pannonhalmi köztemetőben. A Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Örökség Intézete 2023. február 24-én, a Pannonhalmi Szociális Otthonba száműzött és ott elhunyt szerzetesek sírhelyét jelölő márványtáblát és parcellakövet avatott a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából.

Mondatok, amelyeket Szent Ferenc sose mondott

„Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta őket” – szól a tréfásan Petőfi Sándornak tulajdonított mondat, amelyet azonban akár Assisi Szent Ferenc szájába is adhatnánk, hiszen talán ő büszkélkedhet a legtöbb neki tulajdonított hamis idézettel.

Szabaddá kell tennünk magunkat a segítséget kérők számára

IMRE EDIT szociális testvér számos katolikus fiatal számára jelentett társat, biztos kísérőt a bentlakásos éveik során, sok kedves emlék köti össze őt a mára már saját útjukra lépett egykori diákokkal. Amikor a szerzetesekre gondolunk, talán mindenkinek az jut eszébe, hogy biztos vallásos neveltetésben volt része, Jézus kezét fogva cseperedett fel. De mi van akkor, ha a szülők soha nem jártak templomba, nem beszéltek Istenről? Hogyan lehet így mégis valaki az Úr megszentelt életű szolgája? Ismerjék meg Imre Edit SSS különleges történetét.
Budapest

Nagyböjti beszélgetés Kis Szent Terézről

A francia eredetű Nyolc Boldogság Közösséghez tartozó Csaba Veronika Mária nővérrel a százötven évvel ezelőtt született Kis Szent Terézről, egyháztanítónkról, a világszerte népszerű, modern szentről beszélgetett Vámossy Erzsébet, melyet a Magyar Kurír két részben osztott meg.
Róma

Első és második nagyböjti prédikáció

Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros, a Pápai Ház szónoka péntek reggel tartotta első nagyböjti elmélkedését Isten újdonságának az újrafelfedezéséről. Beszéde második részében Péter és Pál apostol eljárásmódjait vetette össze, melyekben megnyilvánult Isten irgalmas, építő és a közösség egészét szolgáló jóságos szeretete.
Majk

A majki remeteség

Az Oroszlányhoz tartozó majkpusztai remeteség a kíváncsi szemek elől elrejtve, a Tatabánya és Székesfehérvár közötti műút mellett, a vértesi erdőben húzódik meg. Itt éltek a hallgatási fogadalmat tett kamalduli remeték, akik jelenléte a Majkra látogatók számára máig érezhető. Tompos Vince írása.
Pannonhalma

A jövő szerzetessége

Giovanni Dalpiaz kamalduli szerzetes, vallásszociológus volt idén a bencés tanulmányi napok (az ún. Studia Monastica) vezetője Pannonhalmán. A háromnapos elvonuláson az egyház előtt álló globális és szekularizációs kihívások, továbbá a vallásosság terén felismert változásokra adható válaszok álltak a közös gondolkodás fókuszában.
Budapest

Nemeshegyi Péter emlékkonferencia

Nemeshegyi Péter jezsuita születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát tart a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia március 25-én, a Párbeszéd Házában.
Gödöllő

A gödöllői premontreiek 100 éve

A Gödöllői Premontrei Apátság és a gödöllői Premontrei Iskolaközpont jubileumi idősza-kot hirdet a premontreiek gödöllői letelepedésének és iskolaalapításának 100., valamint a gimnázium újraindulásának 30. évfordulója alkalmából.

A piaristák új tartományfőnöke

A Piarista Rend Magyar Tartományának káptalanja február 28-án Zsódi Viktort választotta meg tartományfőnöknek a következő négy évre.
Mátraverebély-Szentkút

Megkezdődött a Piarista Rend Magyar Tartományának káptalanja

Az egyhetes káptalanra több hónapos előkészítő munkával készültek a szerzetesek, a közösségek és a tartomány intézményei. Így született meg az elmúlt négyéves ciklus összegzését tartalmazó anyag, amely az alapjául szolgál a káptalani munka első részének.
Budapest

A világítótorony virrasztója

Oly sok minden foglalkoztatta a február 25-én elhunyt Lukács Lászlót, hogy szinte lehetetlen tömören összefoglalni, ki is volt ő. Mégis megkockáztatható, hogy pedagógiai vénájú tudós szerzetesként alkotott maradandót a katolikus egyház és a magyar kultúra XX. és XXI. századi történetében. Görföl Tibor írása.

Ferenc pápa üzenete 2023 nagyböjtjére

Nagyböjti önmegtagadás, szinodális út

Kitűnni vidám alázatosságban

Vannak olyan szerencsés emberek, akiket az Úr Jézus már kisgyermekkoruktól fogva kézen fogva vezetett, kísért, terelgetett. Ehhez a „szerencséhez” azonban fontos, hogy a szülők felismerjék: a családban gyökerezik ez az ajándék is. TYUKODI BEÁTA szerzetesnővér (SJC) életpéldája is ezt támasztja alá, hiszen ő, ha serdülőként felszínesebbé is vált a hitélet megélését tekintve, soha nem engedte el teljesen a Megváltó kezét. Olyannyira, hogy azóta sokan az ő kezébe, szavába kapaszkodnak, főként fiatalok, akiknek az útmutatás, terelés, két jó szó sokszor életmentő segítség.
Budapest

Pap- és szerzetesnövendékek UNITAS találkozója

Az idei UNITAS találkozóra a Szociális Testvérek Társasága szervezésében került sor, akik idén ünneplik alapításuk 100. évfordulóját. A február 18-án a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tartott rendezvényen mintegy százötvenen voltak jelen, akik az ország különböző rendtartományaiból, közösségeiből, valamint szemináriumaiból érkeztek.
Kárpátalja

„Ilyen a helyzet most Kárpátalján” – Beszámoló a ferences misszióból

Nagyszőlősről kaptott a Ferences Média beszámolót, a ferences misszióban szolgáló testvérektől és a helyi Karitász munkatársaitól: a háború lassan kerek egy évét foglalták össze.
Mátraverebély-Szentkút

Zarándokakadémia 2.

Kedves Érdeklődő!

Mint ahogy azt már előzetesen jeleztük, a tavalyi első Zarándok Akadémia műhelytalálkozó sikerén felbuzdulva, folytatjuk az idei évben a téma művelését, a tapasztalatcserét és a közös alkotást: így szeretettel hívunk a Zarándok Akadémia 2. programra.

Mátraverebély-Szentkút

Elnökségi napok - 2023

2023. február 9 -10-én tartotta meg éves stratégiai találkozóját az MRK-FSzK elnöksége Mátraverebély-Szentkúton.
Pécs

Az Isten által nekünk készített ruha

Felföldi László megyéspüspök kezdeményezésére a Pécsi Egyházmegyében működő szerzetesrendek képviselői együtt ünnepelték a megszentelt élet napját február 11-én a pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyházban. A rendek, illetve közösségek bemutatkozását követően szentmise keretében adtak hálát a hivatásokért és a közösségekért.
mindenhol

Te is lehetsz megmentő!


Te is lehetsz megmentő!

A bántalmazás nem maradhat titokban!

Te is lehetsz áldozat!

Nem csak a testi bántás fáj!

 

Ezekkel a mondatokkal készültek el az Emberi Méltóság Stratégia figyelemfelhívó plakátjai, melyeket érzékenyítő céllal bárki használhat.

Budapest

Betegek világnapja a Szent Ferenc kórházban

A Budapesti Szent Ferenc Kórházunkban a nővérek a kórház betegeivel és dolgozóival együtt ünnepelték a XXXI. A betegek világnapját, amelyet az egyház a Lourdes-i Szűzanya jelenésének évfordulóján, február 11-én tart. Az emléknapot II. János Pál pápa 1992-ben hozta létre, és először 1993-ban ünnepelték meg Lourdes-ban. Az ünnepi szentmisét a kórház kápolnájában Magyarország apostoli nunciusa, Őexcellenciája Michael W. Banach érsek celebrálta és koncelebrált a kórházlelkész P. Marek Wojtonis CM, P. Lengyel Donát OFM és a nuncius titkára P. Lápossy Péter.
Mátraverebély-Szentkút

„A szerzetes jel és fény a világnak”

Február 4-én nemzeti kegyhelyünkön gyűltek össze a Váci Egyházmegyében működő szerzetesrendek képviselői, hogy a megszentelt élet napját együtt ünnepeljék meg. A ciszterci, ferences, pálos, premontrei, piarista, szalvatoriánus és kapucinus rend tagjai tanításon és szentmisén vettek részt, melyet Marton Zsolt váci megyés püspök mutatott be.
Aleppó

Ferences és szalézi segítségnyújtás Aleppóban

P. Bahjat Karakach házfőnök arról számol be, mennyi nehézséggel találkoznak a gyermekek, idősek és betegek szükségszállásának melegen tartásával kapcsolatban, és figyelmeztet a város házainak omlásveszélyére.
Budapest

Fehérváry Jákó a szerzetességről

Gyertyaszentelő Boldogasszony és a megszentelt élet ünnepe alkalmából a szerzetesi hivatásról beszélgetett Vámossy Erzsébet a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorával, a budapesti Szent Szabina-kápolna és Bencés Tanulmányi Ház vezetőjével. Fehérváry Jákó bencés szerzetes 25 évvel ezelőtt tett örökfogadalmat.
Assisi

Akik elsőként követték Szent Ferenc útját

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, és 1997 óta a megszentelt élet világnapja is. Ennek apropóján Szent Ferenc életrajzának részletét adjuk közre, melyben a szerző bemutatja, hogyan csatlakoztak rendalapítónkhoz az első testvérek és miként mutatta meg az Úr Szent Ferencnek a rend jövendő nagyságát.
Szombathely

Híd lenni ég és föld között

Jézus születése után 40 nappal, az ő jeruzsálemi templomban való bemutatására emlékezett Egyházunk február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén. Hagyományosan ez a nap a megszentelt életet élők: szerzetesrendek, szerzetesi közösségek tagjainak ünnepe is. Számukra a Szombathelyi Egyházmegyében minden évben ezen a napon találkozót is szerveznek. Idén Szombathelyen, a szalézi közösség látta vendégül a tagokat.
Debrecen

A megszentelt élet napja Debrecenben

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentségimádásra és szentmisére hívta az egyházmegye területén szolgáló szerzeteseket, hogy Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a szerzetesek napján a Szent Anna-székesegyházban együtt adjanak hálát szerzetesi hivatásuk kegyelméért, újra felajánlják életüket Isten szolgálatára és imádkozzanak újabb hivatásokért.
Budapest

Ahová nem megy senki, oda küldj engem Uram!

Hat afrikai országban végez missziót a Nyolc Boldogság Közösség, amelynek afrikai tartományfőnöke, Balog Márta nővér mesélt hivatásáról és afrikai szolgálatáról.

Forrás és fotó: EWTN

Debrecen

„Nagyon erősen fogom az Úristen kezét”

Nemcsak a Svetitsben, hanem Debrecen szerte ismerik Géczy M. Erzsébet nővértársamat. Ki gondolná, amikor látjuk őt fiatalosan feltekerni váltó nélküli kontrás biciklijén a felüljárón, hogy idén már a 76. évét töltötte be, 2021-ben pedig aranyfogadalmas jubiláns nővér volt? Rendkívül aktívan éli napjait, jó iskolanővérként még most is tanít latint – nemcsak diákoknak, hanem felnőtteknek is, nemcsak élőben, de online is. Az Egyházmegye fiatal papjai szinte mind részesültek ének oktatásában, más tisztelendő urak pedig – köztük Bosák Nándor püspök atya – szívesen választották túratársnak a Zemplénben. Ugyanígy sokan keresik fel őt mint magyartanárt is – korrektúrázni való írásaikkal például az egyházközségi Katolikus Figyelő és az egyházmegyei Örömhír folyóiratok esetében.
Győr

A megszentelt élet napja Győrben

1997 óta Szent II. János Pál pápa rendelkezése alapján február 2-án tartja az Egyház a megszentelt élet világnapját. A Győri Egyházmegye területén szolgáló szerzetesek kérésének megfelelően, hogy Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét plébániáik közösségében tarthassák, Veres András megyéspüspök az ünnep előestéjén mutatott be szentmisét a szerzetesnővérek és szerzetesek részvételével a Székesegyházban. Az ünnepi liturgia előtt közösen elimádkozták az esti dicséretet.
Kolozsvár

A megszentelt élet ünnepe Kolozsváron

Több éves hagyomány Kolozsváron, hogy a Szent Mihály-templomban együtt ünnepelnek a városban szolgálatot teljesítő szerzetesrendek, s a szentmise után egy agapé keretében ünneplik Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a szerzetesek világnapját.
Budapest

Az apostoli nunciussal ünnepeltek a budapesti szerzetesközösségek

A megszentelt élet napja alkalmából Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén, február 1-jén a pasaréti Páduai Szent Antal-templomban gyűltek össze a budapesti szerzetesközösségek képviselői közös zsolozsmára, gyertyaszentelésre és koncelebrált szentmisére, amelyet Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa mutatott be.
Zirc

Százéves a Zirci Ciszterci Kongregáció

Az I. világháborút lezáró békeszerződések következtében az Osztrák-Magyar Monarchia részekre bomlott, és időszerűvé vált, hogy a magyar ciszterciek saját viszonyaiknak megfelelően önálló kongregációt alkossanak. 1920-ban Zirci központtal alakították ki a magyarországi rendtartományt, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációját, amelyet 1923. január 27-én XI. Pius pápa hagyott jóvá.
Budapest

Michael W. Banach nuncius beszéde a megszentelt élet napján

Michael W. Banach apostoli nuncius beszédét tesszük közzé, mely a szerzetesekkel ünnepelt szentmisén - a megszentelt élet napja alkalmából - 2023. február 1-jén hangzott el.
Ajak

Jézus válaszol, csak meg kell Őt szólítani

Tőzsér Laura kamilliánus nővérrel beszélgetett Kovács Ágnes a megszentelt élet napjára készülve.
Mindenhol

A megszentelt élet napjára

Február másodika, a megszentelt élet napja alkalmából idén is levélben köszöntötték a megszentelt személyeket a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Dikasztériumának vezetői.
Csíksomlyó

Ferencesek főztje

Háromszázharminc éves recepteket kínál a Ferencesek főztje – Szakácskönyv Csíksomlyóról az 1690-es évekből című kötet, veretes barokk magyar nyelven. Az olvasó emellett egy kultúrhistóriai kalauzt is kezébe vehet, amely bevezeti a korabeli szerzetesek mindennapjaiba. Fáy Zoltán írása.
Pannonhalma

A szent három nap Pannonhalmán

A szerzetes és a világból érkezett vendég húsvéti találkozása több mint ötven éve ismétlődik Szent Márton hegyén. A pannonhalmi húsvétokon a monostor kapuit kinyitó szerzetesek és a monostorba belépő vendégek átélik a közös imádságot, azt, hogy mit jelent „a mindenható Istenre áldást mondani”.
2023. jan. 18. (szerda) 10:00
Márianosztra

Boldog Özséb Nap Márianosztrán

A Pálos Rendet megszervező Esztergomi Boldog Özséb ünnepéhez kapcsolódóan január 18-án került megrendezésre Márianosztrán a hagyományos Boldog Özséb Nap. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök volt. A szentmisén koncelebráltak Bíró László és Beer Miklós püspökök, valamint a pálos atyák Puskás Antal tartományfőnök atya vezetésével, továbbá atyák a Váci Egyházmegyéből és a Felvidékről. A szentbeszédet Bíró László püspök mondta. A szentmisén részt vettek a pálos rend konfráterei is, akik a szentmise végén közösen mondták el az imádságukat.
Kismaros

Kismaroson adományért gyógyítanak

Van egy mozgásszervi rendelő Kismaroson, ahol a felebaráti szeretet, a szolidaritás érvényesül a dolgozók és a rászorulók között. A kismarosi ciszterci monostor több mint három évtizede működő intézményében a páciensek vagy hozzátartozóik szabadon, anyagi helyzetüktől függően támogathatják adományaikkal a Boldogasszony Háza Alapítványt, amely a rendelő működését biztosítja.
Budatétény

Új verbita tartományfőnök

Magung Fransiskus Xaverius SVD atyát a Generális Tanács a következő, 2023-2026-os időszakra a Isteni Ige Társasága Magyar Tartományának tartományfőnökévé nevezte ki.
Budapest

András Attila lett a jezsuiták új provinciálisa

Arturo Sosa SJ, a Jézus Társasága általános elöljárója András Attila SJ-t nevezte ki a magyarországi jezsuita rendtartomány új vezetőjének. A hat év provinciálisi szolgálat után leköszönő Vízi Elemér SJ székelyudvarhelyi születésű utóda eddig a rendtartomány ökonómusa, azaz gazdasági felelőse, egyben a dobogókői közösség tagja volt. Hivatalát február 25-én a budapesti Jézus Szíve Jezsuita Templomban 18 órakor kezdődő szentmise keretében foglalja el.
Budapest

A szerzetesi iroda új titkársági munkarendje

 

Pető Éva nővér nyugdíjba vonulása után új titkára lett a szerzetesi irodának Horváth Sarolta személyében.

Elérhetősége telefonon ezen a számon lehetséges ügyeleti időben: +36 20 423 8235


  hétfőn: 9-13
  kedden: 12-16
  szerdán: 12-16
  csütörtökön: 9-13
  pénteken: 9-13

 

 

MSZKI

Bécs

Külföldön építette a hazai jövőt

Török Jenő piarista tanár a Rákosi-rendszerben, rendjének feloszlatása után keresztény civil közösségek szervezéséért börtönt szenvedett, majd külföldre kényszerülve Bécsben alapított könyvkiadót a hazai katolikusok számára.
Róma

A pápa fogadta a Szociális Testvérek Társaságának tagjait

Ferenc pápa pénteken találkozott a Szociális Testvérek Társaságának szerzetesnőivel, a magyar Slachta Margit által alapított rend fennállásának 100. évfordulója alkalmából. A jelenlévőkhöz intézett előre elkészített beszédében a Szentatya kiemelte, hogy a Társaság eredeti karizmáját „az idők során és az egyház társadalmi tanításán keresztül különböző politikai és társadalmi helyzetekre alkalmazták, egészen napjainkig”.
Róma

Alkalmazkodjatok a kor körülményeihez

Január 13-án, pénteken fogadta a Vatikánban Ferenc pápa az Ágoston-rendi kanonokok konföderációjának tanácsát, akiknek az Evangéliumról való tanúságtételről tanított saját életükön keresztül.
2023. jan. 15. (vasárnap) 15:31
Budapest

Boldog a nép, mely tud ünnepelni

Január 15-én, az Isteni Ige Társasága (verbiták) magyar rendtartománya a délutáni órákban, ünnepre jött össze a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban Budatétényben. Igaz, hogy akik a plébániákon dolgoznak, ők már délelőtt is megünnepelték a szentmisékben Janssen Szent Arnold ünnepét, de a közös ünneplésre délután került sor.
Kolozsvár

4D-ben Kolozsváron a segítő nővérekkel

Családias ház- és kápolnaszentelést tartottak a segítő nővérek kolozsvári 4D elnevezést nyert új házában január 19-én. A szentmise főcelebránsa Kovács Gergely érsek volt, az ünnepi beszédet segédpüspöke, Kerekes László mondta, együtt misézett László Attila kolozsvári főesperes-plébános, Sárközi Sándor piarista, Molnár Lehel piarista egyetemi lelkész és Kovács Szabolcs érseki titkár.
Taizé

Legyen szenvedélyünk Krisztus Testének egysége!

A keresztény egység imahetén a taizéi ökumenikus szerzetesközösség priorjának egyik írásából idéz az Új Város online felülete, melyben a Krisztusban megvalósuló kommunióról szól, az alapító, Roger testvér gondolataiból kiindulva. Arról a közösségről, mely a jelenlegi szinódus első témája.
Esztergom

30 éves a Ferences Szociális Otthon - 3. rész

A harmadik részben interjút olvashatnak Szabó Mónika intézményvezetővel.
Budapest

Új vezető a szerzeteselöljárók irodájának élén

2023. január 9-től új vezetője van a szerzeteselöljárók irodájának Knáb Judit személyében, aki a Congregatio Jesu szerzetesrend tagja.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41