Összes hír

Róma

A pápa méltatta a Jézus kistestvérei női szerzetesrend „néma munkáját”

Ferenc pápa hétfőn a Jézus kistestvérei női szerzetesrend tagjaihoz szólva arra buzdította őket, hogy folytassák „néma munkájukat” a külsőségektől és a szegények iránti közönytől szennyezett világban, Szent Charles de Foucauld, az „Egyetemes Testvér” példáját követve, aki ihlette a rend alapítónőjét.

Interjú egy pálos rendbe készülő fiatallal

Miért dönt úgy egy 24 éves fiatal fiú, hogy szerzetesrendbe vonul? Hogyan tudott egyáltalán dönteni a különféle szerzetesrendek között? Milyen reakciókat kapott a szüleitől és barátaitól? Nem veti-e őt vissza az egyre jobban érzékelhető hivatáshiány? Bővíz Krisztiánnal hivatáskeresésének útjáról, Istennel való mély, bensőséges kapcsolatáról és az elcsendesedés fontosságáról beszélgettünk. Krisztián – aki jelenleg már Częstochowa közelében végzi egyéves novíciusképzését – arról is mesélt a 777-nek, hogyan látja a jövő Egyházát, és miért tud bizakodó maradni.
Budapest

Felavatták Fehér Anna nővér domborművét

Ünnepélyes keretek között került felavatásra Fehér Anna nővér emlékdombormű, melyet a Batthyányi téri Budapest-Felsővizivárosi Szent Anna templom falán helyeztek el. Az emlékmű az Erzsébet rendi szerzetesnővér, gyógypedagógus látássérültekért végzett sokéves munkája előtt tiszteleg.
Göd

Isten éltesse a Váci Egyházmegyében szolgáló szalvatoriánusokat!

Az Isteni Üdvözítő Társasága, ismertebb nevén a szalvatoriánus rend idén 25 éve, hogy megérkezett Magyarországra, és Sződligeten telepedett le. Ebből az alkalomból tartottak hálaadó szentmisét szeptember 2-án az alsógödi Szent István templomban. A szentmisét Marton Zsolt váci megyéspüspök, valamint Adam Teneta a rend általános elöljáró-helyettese és Józef Figiel lengyel tartományfőnök mutatták be.

Sajópálfala

„A szerzetesség utat mutat a keresztény életre”

A Kenethozókról elnevezett Női Monostor fogadalmas szerzetese lett Anna nővér.

Interjú Görbe László piarista atyával 50 éves papsága alkalmából

Görbe László piarista atyát éppen ötven évvel ezelőtt, 1973-ban szentelték pappá Kecskeméten. A jeles évfordulóról közös aranymisén emlékeztek meg rendtársával, a szintén fél évszázados papságát ünneplő Holczer József atyával augusztus 25-én a piarista templomban. Görbe atyával a rendházban találkoztunk, és részletesen kikérdeztük fordulatokban és feladatokban bővelkedő életútjáról, mely egy Kerekegyháza-közeli tanyáról indult, majd Kecskeméten, Veszprémen és Budapesten át 2016-ban visszakanyarodott a hírös városba.
Budapest

Rendrakás a cisztereknél: Rubovszky Rita az iskolai főhatóság új vezetője

A Válasz Online idén júniusban cikksorozatban mutatta be, miért sújtott le a Vatikán a magyar ciszterci vezetésre. Az átvilágítási folyamat még tart, de a „rendrakás” részeként új elöljárót kapott a Ciszterci Iskolai Főhatóság. Az új vezető az a Rubovszky Rita, aki a 2022/23-as tanév végén – váratlanul – távozni kényszerült a Patrona Hungariae Iskolaközpont főigazgatói posztjáról. A szakemberrel a Szív újságban Tornya Erika készített beköszönő interjút – a szöveget most a jezsuita magazin és lap együttműködése keretében közlik.

A csend Isten anyanyelve

E költői hangú elmélkedés és emlékezés szerzője Thomas Keating amerikai trappista szerzetes tanítványaként fedezte fel a csend létformáló és Istennel kapcsolatot alakító erejét. Jelenleg Boston közelében él, a worcester-i Annunciation House lakója, a Mustármag katolikus munkásközösség tagja.
Budapest

Beszélgetés Tari Irén szociális testvérrel

Tari Irén negyven évvel ezelőtt tette le első fogadalmát. Akkor lépett be az idén százéves Szociális Testvérek Társaságába, amikor még nem lehetett előtte szerzetesi életpélda. Keresése mégis elvezette a hivatásához. Gyógypedagógusként, fejlesztőpedagógusként dolgozott, jelenleg a budapesti Kolping-iskolában tanít. A tanévkezdés idején a fejlesztésre szoruló gyerekek segítéséről is kérdezte Vámossy Erzsébet.
Zirc

Szent Bernát nap Zircen

Augusztus 19-e a ciszterciek főünnepe, Clairvaux-i Szent Bernát napja.

Szent Bernát az egyháztörténet egyik legfontosabb személyisége, szellemi vezéregyéniség, nagy hatású szónok, ezért is nevezték a „mézajkú doktor”-nak.

Győr

Héray Márton FSO újmiséje

Július 9-én mutatta be újmiséjét a győri Szent Imre-templomban Héray Márton atya, a Krisztus Ügye Lelki Család tagja, akit július 1-jén szentelt pappá az ausztriai Bregenzben Georg Gänswein érsek. Márton atya a Szent Imre-templomban „nőtt fel”, énekelt a scholában, évekig ministrált. A templomi közösség hosszú idő elteltével újra újmisést ünnepelhetett.
Kecskemét

Piarista szerzetesi találkozó

Ünnepi hálaadással kezdődött a piarista szerzetesi találkozó Kecskeméten augusztus 17-én.
Budapest

Columba nővér élete

ÖTVÖS MÁRIA - COLUMBA NŐVÉR 2023. július 29-én, életének 101. és fogadalmának 74. évében elhunyt és örökre megpihent az Úrban.

Szent István és a bencések

Homályba vész a magyar kereszténység kezdete, még a Szent Koronát hozó Asztrik püspök személyéről is alig tudunk valamit. Ami bizonyos: Európa több kolostorából érkezett bencés szerzetesek, élükön Adalbert és Gellért püspökkel, meghatározó szerepet játszottak a misszióban.

Nagyvárad

Nyílt napot tartottak a szociális testvérek Nagyváradon

A Szociális Testvérek Társasága augusztus 19-én, szombaton nyílt napot tartott Nagyváradon. A nagyváradi nyílt napra azon alkalomból került sor, hogy a szociális testvérek központi vezetése az idén ott szervezett képzendők és képzők számára jubileumi nemzetközi továbbképzési napokat. A két képzési program között, amelyen közel negyven, öt országból érkező szociális testvér vett részt, egy nyílt nap keretében a nagyváradi hívek is megismerhették a társaság lelkiségét és helyi vonatkozású történetét.

Szerzetes leszek – Turi Gellért

Alázat – ez a szó az, ami az első egyszerű fogadalmamra való közvetlen készületem középpontjában állt – ezt főleg így, pár órával a szertartás előtt látom egyre tisztábban.

Budapest

Testvérek elköteleződését ünnepelte a Jézus Szíve Társasága

A Jézus Szíve Társasága három testvére tett fogadalmat szentmise keretében augusztus 15-én. A budapesti Jézus Szíve jezsuita templomban első esküt tett Peszmeg Ágnes SJC, megújította esküjét Fazekas Hedvig SJC és örök fogadalmat tett Kurczina Terézia SJC. A szentmisét Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be.

Bizalom Istenben

A napokban elhunyt Mustó Péter jezsuita szerzetesre, népszerű lelkivezetőre és lelki íróra „Megszereted, ami a tiéd” c. könyvéből idézve emlékezett Prokopp Katalin. Gondolatok Istenről és emberről, életről és halálról.
Pannonhalma

A Pannonhalmi Főapátság szerzetesi ünnepei

Augusztus 6-a Urunk színeváltozása, amely a Pannonhalmi Főapátságban hagyományosan a szerzetesi élet melletti elköteleződés ideje is. A bencés közösség ekkor ünnepli a szerzetesi életüket megkezdő, fogadalommal elköteleződő, egyházi szolgálatra felszentelt tagjait, továbbá ekkor ad hálát jubiláló testvéreinkért beöltözési, ünnepélyes fogadalomtételi és papszentelési évfordulóik alkalmából. A szerzetesközösség „családi” ünnepeiről – ahogy azt szerzetestestvéreink mondják – a 2023. augusztus 5-én és 6-án a 17 órakor kezdődő vesperásban emlékeztek meg.

Újra a létezés örömében – Kiss Didák

Kiss Didák OFM, a szerzetesi iroda korábbi vezetője tavaly októberben súlyos betegségbe esett. Az orvosok öt százalék esélyt adtak arra, hogy túléli az agyát megtámadó fertőzést. Vámossy Erzsébet beszélgetett vele betegségéről, gyógyulásáról.
Budakeszi

Örökfogadalmat ünnepeltek a domonkos nővérek

Szent Domonkos emléknapján szentmise keretében tett örökfogadalmat Neveda Orsolya Bernadett domonkos nővér. Augusztus 8-án az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Domonkos Nővérek közössége a budakeszi Havas Boldogasszony-templomban ünnepelt.

Szent Domonkos imamódjai

Imádság közben nem csupán gondolataink és szavaink segíthetnek kifejezni mindazt, amit mondunk Istennek, hanem testtartásunk is; azaz testestől-lelkestől fordulunk az Úrhoz. Szent Domonkos emléknapján ismerkedjünk meg az ő kilenc imagyakorlatával, és lépjünk ki ezek által rutinunkból, fedezzünk fel új, Isten felé vezető utakat.
Sopron

Csáki Attila magára öltötte a domonkos habitust

Urunk színeváltozásának ünnepén, 2023. augusztus 6-án a soproni Szent Júdás Tádé templomunkban tartott szentmise keretében Andrzej Kostecki O.P. tartományi vikárius atya rendünk ruhájába öltöztette Csáki Attila jelöltünket.
Budapest

Boldog Zdenka Schelingová nővér tiszteletére szentmise

Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció nővérei 2023. június 16-án Jézus Szíve Ünnepén rendjük alapítását ünnepelték, és idén ugyanezen a napon a Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek is alapítójukra, Mária Terézia anyára emlékeztek. Ezen a jeles napon Assisi Szent Ferenc Leányai Boldog Zdenka Schelingová keresztes nővér ereklyét vettek át Pozsonypüspökiben a Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek kápolnájában a Budapesti Szent Ferenc Kórház számára.
Róma

Ferenc pápa írta a ferences reguláról szóló „Élettel telve” című könyv előszavát

Ferenc pápa előszót írt Zdzisław Józef Kijas „Élettel telve” (Brulicante di vita) című új könyvéhez, amely Assisi Szent Ferenc Regulája létrejöttének 800. évfordulóját ünnepli. A pápa hangsúlyozza a ferences rendi szabályzat mai jelentőségét a „közös út felé való nyitásban”.

Pálos út

A Pálos út testi-lelki utazásra hív. A szerzetesek nyomán, kis időre, gyönyörű környezetben kirándulva részt vehetünk a természetjárás közben egy lelki utazáson is – elmélkedve az élet misztériumáról.
Esztergom

Az Istennek tetsző életet keresem

„A felszenteléssel elindultam a pappá válás felé. Egy út elején vagyok, a munka most kezdődik igazán. Azt már látom, hogy papként másként tudok jelen lenni a diákok között, másként tudom közel vinni hozzájuk a Jóistent. A kegyelem szép és mély pillanatait éljük meg.” Radványi Antal Gergely Atanáz ferences szerzetest június 3-án szentelték pappá az esztergomi Szent Anna-templomban.

Az elszigetelődés mindig zsákutca

„Ha egyszer a szívünk megváltozik, nem csoda, hogy utána általunk a világ is megváltozik!” Az idézet Loyolai Szent Ignáctól való, aki Jézus Társasága néven 1540-ben megalapította a jezsuita szerzetesrendet. Ma a világ 112 országában tizenhatezer jezsuita él. Balázs Zsuzsa beszélgetőtársa András Csaba, a marosvásárhelyi Jezsuita Egyetemi Lelkészség lelkésze, aki hisz abban, hogy „ha egyszer a szívünk megváltozik”, az hatással lesz a szűkebb és tágabb környezetünkre is.
Budapest

Egy vonzódás formát kapott

„Ahogy a Jóisten hozzám lehajolt, nekem is ezt a szeretetet kell másoknak megmutatni. Meghívott, hogy az imádságban mindennap találkozzak vele, s adjam át magamat neki.” Juhos Gergely Benjamin ferences szerzetest június 3-án szentelték pappá az esztergomi Szent Anna-templomban.

A szerzetesi ruha senkit nem tesz különlegessé

Hivatásukat élik, nem is akárhogyan, mégis azt tartják a legfontosabbnak, hogy „istenszagúak” és mindenki számára elérhetőek maradjanak. A Szemlélek Társalgóban ezúttal szerzetesnővérekkel beszélgettek.
Magyarszék

„IGEN, ATYÁM...”

Május 30­-án ünnepelték a magyarszéki kármelita nővérek Jézusról nevezett Eszter nővér ezüstfogadalmát. Vele készítettek interjút nővértársai.
Győr

Ismerkedés az egyházzene kezdeteivel

Schola Monodica címmel, Kelemen Áron bencés szerzetes, a 2021-ben megjelent Graduale Urbis énekeskönyv szerkesztője vezetésével indul augusztusban Győrött egy hatnapos órómai egyházzenei kurzus. Az órómai liturgia lehetőségeiről, az egyházzene hanyatló minőségéről beszélgetett vele Czifrik Balázs.
Debrecen

Gyémántmiséjét ünnepelte Leszkovszky Pál O.P. atya

Pappá szentelésének 60. évfordulóját ünnepelte dr. Leszkovszky György Pál Mária O.P. atya 2023. július 8-án a debreceni Szent László Domonkos-templomban 11 órakor bemutatott szentmise keretében, melyen nagyszámú résztvevő jelent meg.

„A béke a prioritásom”

Hanna Jallouf atya, az újonnan kinevezett aleppói apostoli vikárius kifejezte elkötelezettségét a béke és a kiengesztelődés mellett a háború sújtotta Szíriában, miközben a hívek lelki jólétét helyezi előtérbe.
Bakonybél

Anzelm testvér és a Gemmauriciusz bronzműves műhely

A Szent MauríciuszMonostor bencés szerzetesei a Szent Benedek Regulája szerint élnek. Napirendjüket az „Ora, labora et lege! – Imádkozz, dolgozz és olvass!” – ritmusa határozza meg.
Tahi

Jól és jóra használni javainkat

A Jézus Szíve Társasága 2023. június 25. – július 9. között Tahiban, a SZÍV Lelkiségi Központban tartotta káptalani gyűlését.
Budapest

Sára nővér örökfogadalma

Nagy örömre gyűltek össze július 3-án, a budapesti rendházuk kápolnájában a Boldogasszony Iskolanővérek, hogy együtt ünnepelhessenek Geröly Mária Sára nővérrel, aki ünnepi szentmisében tett örökfogadalmat.


Velük ünnepeltek társult tagjaik, M. Sára nővér családtagjai, barátai, a rend munkatársai és ismerősök.
Az ünnepi szentmisében hálát adtak tartományuk 60, 50, 45, 40, 35, 30 és 20 évvel ezelőtt fogadalmat tett rendtársaiért is.

Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország

Hazaérkezett az egyházközségi nővérek hivatásokért zarándokló csoportja öt napos útjáról.
Nagykároly

Fogadalomújítás a nagykárolyi piarista nővéreknél

Keresztelő Szent János születésének főünnepén a piarista nővérek kongregációjuk megalapítására is emlékeztek, illetve megújították fogadalmukat. Az ünnepi szentmisét Schönberger Jenő püspök celebrálta a nagykárolyi Celestina Anya Oázis kápolnájában.

Az ünnepségen Schönberger Jenő  megyés püspök köszöntötte az Oázis lakóit, a szerzetesnővéreket szép ünnepük alkalmából, valamint külön is a szintén jelen lévő Szilágyi János plébánost, akit 39 évvel ezelőtt ezen a napon szenteltek pappá.

Pécel

A Jézus Szíve Társasága Idősotthonának ünnepe

Különlegesen gazdag volt Jézus Szívének ünnepe: a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonának 30. születésnapját és az Otthon épülete felszentelésének 85. évfordulóját is ezen a napon ünnepelte a közösség.
Debrecen

Fr. Juhos Benjamin ferences szerzetes mutatta be újmiséjét

Ünnepi szentmisére gyűltünk össze 2023. június 18-án a debreceni Szent László domonkos templomban: Fr. Juhos Benjamin ferences szerzetes mutatta be újmiséjét, akit június 3-án szentelt pappá Majnek Antal OFM püspök Esztergomban.
Pannonhalma

Visky András író két hete a Pannonhalmi Bencés Főapátságban

„Egy pannonhalmi írórezidenciás látogatás hosszú távon meghatározó találkozás” – mondja Dejcsics Konrád szerzetes, s ez a „hosszú táv” a nézőnek azonnal az apátság több mint ezeréves történetét juttatja eszébe. Az időhöz való másféle viszonyt, amely azonnal megcsapja az embert, ha Pannonhalmán jár.
Budapest

Kozma Imre gyémántmiséje

Már jóval a szentmise kezdete előtt megtelt a Szent Ferenc sebei templom, ahol Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója, irgalmasrendi szerzetes mutatta be június 18-án gyémántmiséjét. Mint mondta: „a szolga ünnepel”. S vele ünnepeltek mindazok, akik hosszú pályafutása során kapcsolatba kerültek vele, így Kardos Mihály atya is Szegedről, és Reisz Pál OFM, a szentmise koncelebránsa.
Szentföld

Jézus nyomában – Egy jezsuita a Szentföldön

Vízi Elemér SJ zarándokként látogatott el a Szentföldre, hogy találkozzon Jézussal az ő földjén, és közel kerüljön ahhoz a világhoz, amelyben született, tanított és gyógyított. Mit tapasztalt zarándokútján, és mit hozott haza magával a jezsuita szerzetes, aki februárig a rend magyar tartományának provinciálisa volt? Élményeiről beszélgetett vele Trauttwein Éva.
Péliföldszentkereszt

Péliföldszentkeresztre látogattak a Gondviselés Háza idősek klubjának tagjai

Péliföldszentkereszten kirándultak a rendtartomány fenntartásában működő Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja tagjai május végén. Sándor Viktória, a klub vezetője írt rövid beszámolót az eseményről.

Charles de Foucauld Önátadás imájáról

Atyám, átadom magamat Neked, tégy velem tetszésed szerint. Bármit teszel is velem, megköszönöm, mindenre kész vagyok, mindent elfogadok, csak akaratod bennem és minden teremtményedben beteljesüljön. Semmi mást nem kívánok, Istenem. Kezedbe ajánlom lelkemet, Neked adom, Istenem, szívem egész szeretetével, mert szeretlek, és mert szeretetem igényli, hogy egészen Neked adjam át magam, hogy végtelen bizalommal egészen kezedbe helyezzem életemet, mert Te vagy az én Atyám.
Győr

Örökfogadalom a szervita nővéreknél

A Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálóinak kongregációjában tett örökfogadalmat június 2-án Labundy Mária Ágnes nővér a Nagyboldogasszony-székesegyházban. Az ünnepi szertartásra ellátogatott Firenzéből az általános elöljáró, Maria Simone Goretti anya. A szentmisét Veres András megyéspüspök mutatta be.
Budapest

A Budapesti Szent Ferenc Kórház kápolnájának búcsúja

Varga László kaposvári megyéspüspök tartott szentmisét a Szent Ferenc kórház kápolnájában május 31-én. Szűz Mária az Egyház Anyja búcsúkor elmondott szentbeszédét itt közöljük:
Budapest

Interjú Massimo Fusarelli ferences generálissal

Massimo Fusarelli OFM miniszter generális május végén Magyarországra látogatott rendtársaihoz, és pünkösdkor részt vett a csíksomlyói búcsún is. A ferences rend küldetéséről, béketeremtő missziójáról, a 800. évfordulókhoz kötődő jubileumsorozatról kérdezte Thullner Zsuzsanna a pasaréti ferencesek rendházában.
Bodajk

Hálát adtak az „Igent mondok” női lelkigyakorlatért Bodajkon

Igent mondok címmel harmadik alkalommal hirdetett harmincnapos online női lelkigyakorlatot a Szűzanya hónapjában, májusban a Jézus Szíve Társasága. A lelkigyakorlat gyümölcseiért, többek között közösségteremtő erejéért június 4-én hálát adtak hazánk legősibb zarándokhelyén, Bodajkon. A záró szentmisét Mórocz Tamás plébános mutatta be.
Pannonhalma

A bencés bor titka Isten és ember csapatmunkája

Pannonhalma hármas dombján nem csupán az imádságnak, hanem a munkának is évezredes hagyománya van.
Kalifornia

Hét, hazájából elmenekült magyar pap hitének gyümölcse

A második világháború után Magyarországot megszálló kommunisták elől menekülve a hivatásukhoz hű papok máig virágzó szerzetesi közösséget hoztak létre Kaliforniában.
Budapest

Fogadalomtételt és fogadalmi jubileumokat ünnepeltek a szociális testvérek

Jobbágy Borbála testvér örökfogadalmat tett, kilenc ideiglenes fogadalmas testvér pedig megújította fogadalmát május 27-én Budapesten, a remetekertvárosi Szentlélek-templomban, a testvérek, kültagok, vendég atyák, szerzetesbarátok, rokonok, munkatársak és barátok jelenlétében. A fogadalomtételi szentmise főcelebránsa Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt.
2023. aug. 25. (péntek) 10:00 – aug. 27. (vasárnap) 22:00
Pannonhalma

Művészeti és lelki zarándoklat téren és időn át Pannonhalmán

A Pannonhalmi Főapátság évente szervezi az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált, idén augusztus 25. és 27. között. A fesztivál művészeti ágai – a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás – a monostor éves választott témájára összpontosítanak, kortárs és klasszikus művekből merítenek.

A Lélek okán

Ötven nappal húsvét után hasonlóképpen valami nem várt esemény gyűjtötte egybe a Jeruzsálemet ellepő hívő zsidó zarándokokat egy ház körül, ahonnan furcsa hangok, fények forrásoztak.
Róma

„Legyetek szerető anyák feltűrt ingujjal”

A pápa arra buzdítja a Don Orione-nővéreket, hogy legyenek szerető anyák és gyengéden szolgáljanak másokat.
Budapest

Ötvenéves a Nyolc Boldogság Közösség

A Nyolc Boldogság Közösség alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából Budapesten találkozott Vámossy Erzsébet a közösség magyarországi tagjaival.

Közel harminc év után jelenik meg ismét a Szárovi Szent Szerafim élete és tanítása

Kevés olyan lelkiségi könyv van Magyarországon, amit annyian keresnének, mint a Szárovi Szent Szerafim élete és tanítása. A Keleten és Nyugaton egyaránt a legnagyobb tiszteletnek örvendő ortodox szerzetes életét, beszélgetéseit, imádságait rögzítő könyvecske 1996-ban jelent meg Hidász Ferenc ferences barát fordításában, és igen gyorsan elfogyott, azóta antikváriumokban sem érhető el.
Esztergom

Esztergomban találkoztak a szerzetesi fenntartású szociális intézmények vezetői

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája szervezésében Esztergomban, a Ferences Szociális Otthonban találkoztak 2023. 05. 18-án csütörtökön a szociális intézmények vezetői, ápolásvezetői és élelmezésvezetői.
Kolozsvár

Karizma, küldetés, szeretet

Hálaadó szentmisével, 25 és 40 éves fogadalmak ünneplésével, tudományos konferenciával folytatódott május 20-án, szombaton a Szociális Testvérek Társaságának jubileumát köszöntő ünnepségsorozat.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41