Összes hír

Mátraverebély-Szentkút

„A szerzetes jel és fény a világnak”

Február 4-én nemzeti kegyhelyünkön gyűltek össze a Váci Egyházmegyében működő szerzetesrendek képviselői, hogy a megszentelt élet napját együtt ünnepeljék meg. A ciszterci, ferences, pálos, premontrei, piarista, szalvatoriánus és kapucinus rend tagjai tanításon és szentmisén vettek részt, melyet Marton Zsolt váci megyés püspök mutatott be.
Aleppó

Ferences és szalézi segítségnyújtás Aleppóban

P. Bahjat Karakach házfőnök arról számol be, mennyi nehézséggel találkoznak a gyermekek, idősek és betegek szükségszállásának melegen tartásával kapcsolatban, és figyelmeztet a város házainak omlásveszélyére.
Budapest

Fehérváry Jákó a szerzetességről

Gyertyaszentelő Boldogasszony és a megszentelt élet ünnepe alkalmából a szerzetesi hivatásról beszélgetett Vámossy Erzsébet a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorával, a budapesti Szent Szabina-kápolna és Bencés Tanulmányi Ház vezetőjével. Fehérváry Jákó bencés szerzetes 25 évvel ezelőtt tett örökfogadalmat.
Assisi

Akik elsőként követték Szent Ferenc útját

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, és 1997 óta a megszentelt élet világnapja is. Ennek apropóján Szent Ferenc életrajzának részletét adjuk közre, melyben a szerző bemutatja, hogyan csatlakoztak rendalapítónkhoz az első testvérek és miként mutatta meg az Úr Szent Ferencnek a rend jövendő nagyságát.
Szombathely

Híd lenni ég és föld között

Jézus születése után 40 nappal, az ő jeruzsálemi templomban való bemutatására emlékezett Egyházunk február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén. Hagyományosan ez a nap a megszentelt életet élők: szerzetesrendek, szerzetesi közösségek tagjainak ünnepe is. Számukra a Szombathelyi Egyházmegyében minden évben ezen a napon találkozót is szerveznek. Idén Szombathelyen, a szalézi közösség látta vendégül a tagokat.
Debrecen

A megszentelt élet napja Debrecenben

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentségimádásra és szentmisére hívta az egyházmegye területén szolgáló szerzeteseket, hogy Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a szerzetesek napján a Szent Anna-székesegyházban együtt adjanak hálát szerzetesi hivatásuk kegyelméért, újra felajánlják életüket Isten szolgálatára és imádkozzanak újabb hivatásokért.
Budapest

Ahová nem megy senki, oda küldj engem Uram!

Hat afrikai országban végez missziót a Nyolc Boldogság Közösség, amelynek afrikai tartományfőnöke, Balog Márta nővér mesélt hivatásáról és afrikai szolgálatáról.

Forrás és fotó: EWTN

Debrecen

„Nagyon erősen fogom az Úristen kezét”

Nemcsak a Svetitsben, hanem Debrecen szerte ismerik Géczy M. Erzsébet nővértársamat. Ki gondolná, amikor látjuk őt fiatalosan feltekerni váltó nélküli kontrás biciklijén a felüljárón, hogy idén már a 76. évét töltötte be, 2021-ben pedig aranyfogadalmas jubiláns nővér volt? Rendkívül aktívan éli napjait, jó iskolanővérként még most is tanít latint – nemcsak diákoknak, hanem felnőtteknek is, nemcsak élőben, de online is. Az Egyházmegye fiatal papjai szinte mind részesültek ének oktatásában, más tisztelendő urak pedig – köztük Bosák Nándor püspök atya – szívesen választották túratársnak a Zemplénben. Ugyanígy sokan keresik fel őt mint magyartanárt is – korrektúrázni való írásaikkal például az egyházközségi Katolikus Figyelő és az egyházmegyei Örömhír folyóiratok esetében.
Győr

A megszentelt élet napja Győrben

1997 óta Szent II. János Pál pápa rendelkezése alapján február 2-án tartja az Egyház a megszentelt élet világnapját. A Győri Egyházmegye területén szolgáló szerzetesek kérésének megfelelően, hogy Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét plébániáik közösségében tarthassák, Veres András megyéspüspök az ünnep előestéjén mutatott be szentmisét a szerzetesnővérek és szerzetesek részvételével a Székesegyházban. Az ünnepi liturgia előtt közösen elimádkozták az esti dicséretet.
Kolozsvár

A megszentelt élet ünnepe Kolozsváron

Több éves hagyomány Kolozsváron, hogy a Szent Mihály-templomban együtt ünnepelnek a városban szolgálatot teljesítő szerzetesrendek, s a szentmise után egy agapé keretében ünneplik Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a szerzetesek világnapját.
Budapest

Az apostoli nunciussal ünnepeltek a budapesti szerzetesközösségek

A megszentelt élet napja alkalmából Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén, február 1-jén a pasaréti Páduai Szent Antal-templomban gyűltek össze a budapesti szerzetesközösségek képviselői közös zsolozsmára, gyertyaszentelésre és koncelebrált szentmisére, amelyet Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa mutatott be.
Zirc

Százéves a Zirci Ciszterci Kongregáció

Az I. világháborút lezáró békeszerződések következtében az Osztrák-Magyar Monarchia részekre bomlott, és időszerűvé vált, hogy a magyar ciszterciek saját viszonyaiknak megfelelően önálló kongregációt alkossanak. 1920-ban Zirci központtal alakították ki a magyarországi rendtartományt, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációját, amelyet 1923. január 27-én XI. Pius pápa hagyott jóvá.
Budapest

Michael W. Banach nuncius beszéde a megszentelt élet napján

Michael W. Banach apostoli nuncius beszédét tesszük közzé, mely a szerzetesekkel ünnepelt szentmisén - a megszentelt élet napja alkalmából - 2023. február 1-jén hangzott el.
Ajak

Jézus válaszol, csak meg kell Őt szólítani

Tőzsér Laura kamilliánus nővérrel beszélgetett Kovács Ágnes a megszentelt élet napjára készülve.
Mindenhol

A megszentelt élet napjára

Február másodika, a megszentelt élet napja alkalmából idén is levélben köszöntötték a megszentelt személyeket a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Dikasztériumának vezetői.
Csíksomlyó

Ferencesek főztje

Háromszázharminc éves recepteket kínál a Ferencesek főztje – Szakácskönyv Csíksomlyóról az 1690-es évekből című kötet, veretes barokk magyar nyelven. Az olvasó emellett egy kultúrhistóriai kalauzt is kezébe vehet, amely bevezeti a korabeli szerzetesek mindennapjaiba. Fáy Zoltán írása.
Pannonhalma

A szent három nap Pannonhalmán

A szerzetes és a világból érkezett vendég húsvéti találkozása több mint ötven éve ismétlődik Szent Márton hegyén. A pannonhalmi húsvétokon a monostor kapuit kinyitó szerzetesek és a monostorba belépő vendégek átélik a közös imádságot, azt, hogy mit jelent „a mindenható Istenre áldást mondani”.
2023. jan. 18. (szerda) 10:00
Márianosztra

Boldog Özséb Nap Márianosztrán

A Pálos Rendet megszervező Esztergomi Boldog Özséb ünnepéhez kapcsolódóan január 18-án került megrendezésre Márianosztrán a hagyományos Boldog Özséb Nap. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök volt. A szentmisén koncelebráltak Bíró László és Beer Miklós püspökök, valamint a pálos atyák Puskás Antal tartományfőnök atya vezetésével, továbbá atyák a Váci Egyházmegyéből és a Felvidékről. A szentbeszédet Bíró László püspök mondta. A szentmisén részt vettek a pálos rend konfráterei is, akik a szentmise végén közösen mondták el az imádságukat.
Kismaros

Kismaroson adományért gyógyítanak

Van egy mozgásszervi rendelő Kismaroson, ahol a felebaráti szeretet, a szolidaritás érvényesül a dolgozók és a rászorulók között. A kismarosi ciszterci monostor több mint három évtizede működő intézményében a páciensek vagy hozzátartozóik szabadon, anyagi helyzetüktől függően támogathatják adományaikkal a Boldogasszony Háza Alapítványt, amely a rendelő működését biztosítja.
Budatétény

Új verbita tartományfőnök

Magung Fransiskus Xaverius SVD atyát a Generális Tanács a következő, 2023-2026-os időszakra a Isteni Ige Társasága Magyar Tartományának tartományfőnökévé nevezte ki.
Budapest

András Attila lett a jezsuiták új provinciálisa

Arturo Sosa SJ, a Jézus Társasága általános elöljárója András Attila SJ-t nevezte ki a magyarországi jezsuita rendtartomány új vezetőjének. A hat év provinciálisi szolgálat után leköszönő Vízi Elemér SJ székelyudvarhelyi születésű utóda eddig a rendtartomány ökonómusa, azaz gazdasági felelőse, egyben a dobogókői közösség tagja volt. Hivatalát február 25-én a budapesti Jézus Szíve Jezsuita Templomban 18 órakor kezdődő szentmise keretében foglalja el.
Budapest

A szerzetesi iroda új titkársági munkarendje

 

Pető Éva nővér nyugdíjba vonulása után új titkára lett a szerzetesi irodának Horváth Sarolta személyében.

Elérhetősége telefonon ezen a számon lehetséges ügyeleti időben: +36 20 423 8235


  hétfőn: 9-13
  kedden: 12-16
  szerdán: 12-16
  csütörtökön: 9-13
  pénteken: 9-13

 

 

MSZKI

Bécs

Külföldön építette a hazai jövőt

Török Jenő piarista tanár a Rákosi-rendszerben, rendjének feloszlatása után keresztény civil közösségek szervezéséért börtönt szenvedett, majd külföldre kényszerülve Bécsben alapított könyvkiadót a hazai katolikusok számára.
Róma

A pápa fogadta a Szociális Testvérek Társaságának tagjait

Ferenc pápa pénteken találkozott a Szociális Testvérek Társaságának szerzetesnőivel, a magyar Slachta Margit által alapított rend fennállásának 100. évfordulója alkalmából. A jelenlévőkhöz intézett előre elkészített beszédében a Szentatya kiemelte, hogy a Társaság eredeti karizmáját „az idők során és az egyház társadalmi tanításán keresztül különböző politikai és társadalmi helyzetekre alkalmazták, egészen napjainkig”.
Róma

Alkalmazkodjatok a kor körülményeihez

Január 13-án, pénteken fogadta a Vatikánban Ferenc pápa az Ágoston-rendi kanonokok konföderációjának tanácsát, akiknek az Evangéliumról való tanúságtételről tanított saját életükön keresztül.
2023. jan. 15. (vasárnap) 15:31
Budapest

Boldog a nép, mely tud ünnepelni

Január 15-én, az Isteni Ige Társasága (verbiták) magyar rendtartománya a délutáni órákban, ünnepre jött össze a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban Budatétényben. Igaz, hogy akik a plébániákon dolgoznak, ők már délelőtt is megünnepelték a szentmisékben Janssen Szent Arnold ünnepét, de a közös ünneplésre délután került sor.
Kolozsvár

4D-ben Kolozsváron a segítő nővérekkel

Családias ház- és kápolnaszentelést tartottak a segítő nővérek kolozsvári 4D elnevezést nyert új házában január 19-én. A szentmise főcelebránsa Kovács Gergely érsek volt, az ünnepi beszédet segédpüspöke, Kerekes László mondta, együtt misézett László Attila kolozsvári főesperes-plébános, Sárközi Sándor piarista, Molnár Lehel piarista egyetemi lelkész és Kovács Szabolcs érseki titkár.
Taizé

Legyen szenvedélyünk Krisztus Testének egysége!

A keresztény egység imahetén a taizéi ökumenikus szerzetesközösség priorjának egyik írásából idéz az Új Város online felülete, melyben a Krisztusban megvalósuló kommunióról szól, az alapító, Roger testvér gondolataiból kiindulva. Arról a közösségről, mely a jelenlegi szinódus első témája.
Esztergom

30 éves a Ferences Szociális Otthon - 3. rész

A harmadik részben interjút olvashatnak Szabó Mónika intézményvezetővel.
Budapest

Új vezető a szerzeteselöljárók irodájának élén

2023. január 9-től új vezetője van a szerzeteselöljárók irodájának Knáb Judit személyében, aki a Congregatio Jesu szerzetesrend tagja.
Pécs

Megújították fogadalmukat a pécsi pálosok

Remete Szent Pál január 15-i liturgikus ünnepnapja a Magyar Pálos Rend legnagyobb ünnepe, mely alkalomból a pécsi rendház közösségének tagjai ünnepi szentmisén újították meg szerzetesi fogadalmukat a rend tulajdonában és lelkipásztori ellátásában álló Urunk Színeváltozása, köznapi nevén a Lyceum templomban. A liturgiát celebrálta Felföldi László pécsi megyéspüspök, koncelebrált Bíró László nyugalmazott tábori püspök, Puskás Róbert Antal OSPPE pálos tartományfőnök és a pécsi rendházban szolgáló pálos atyák.
Pannonhalma

Interjú Várszegi Asztrikkal

Most senki nem ígérhet nagyobb jólétet – állítja Várszegi Asztrik címzetes püspök, nyugalmazott pannonhalmi főapát. A katolikus világegyház szerinte krízisben van, a kor válságával együtt szenved. Interjú.
Hargitafürdő

Interjú Bátor Botonddal

Az elmúlt években már nemcsak Magyarországon, de Erdélyben, Székelyföldön is sokan megismerték BÁTOR BOTOND pálos szerzetest, avagy Botond testvért, akit templomi szolgálata mellett gyakran motoron vagy éppen a lelki adoptálásra buzdítva látunk. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend erdélyi elöljárójával gyermekkorról, szerzetessé válásról, keresztény nemzeti szellemiségről, székelyföldi életről, az épülő hargitafürdői kolostorról beszélgetett Kádár Hanga sok egyéb mellett.
Esztergom

30 éves a Ferences Szociális Otthon - 2. rész

A második részben személyes írásokat osztunk meg a Ferences Szociális Otthonról.
Esztergom

30 éves a Ferences Szociális Otthon - első rész

Az első részben P. Tokár János OFM írását osztjuk meg Az esztergomi Ferences Szociális Otthon működése 2014-ig címmel.
Budapest

Részvétnyilvánítás

Az MRK (Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája) elnökének sorait közöljük, melyet a Nunciatúra által nyitott részvétnyilvánító könyv számára írt.
Pannonhalma

Isten nyugosztalja XVI. Benedek emeritus pápát

A Szentatyára Gérecz Imre osb írásával emlékezett a pannonhalmi közösség.
Veszprém

Élet és halál, mindkettő egy nagy titok

Vajon mit érez egy fiatal nő akkor, amikor meghozza a döntést, hogy szerzetesnővérnek áll? Mit érez akkor, amikor Istennek feltett kérdéseire nem kap egyértelmű válaszokat? Barnai Brigitta, a Congregatio Jesu női szerzetesrend veszprémi közösségének tagja több próbatételt is kiállt az évek alatt. Brigitta november 25-én a mennyországba költözött. Emléke és kivételes élettörténete előtt tisztelegve ezért még az Ecoport magazin megjelenése előtt bemutatjuk az interjú azon részét, ahol lelkének vívódásairól, a reményről és szabadságról beszélt.
Zsámbék

Nincsenek másodrendű emberek

Jézus Krisztus tanítását követve a premontrei rendalapító, Szent Norbert fiai és leányai kilencszáz éve azokért imádkoznak és dolgoznak, akik között élnek. Küldetésük elsősorban a legszegényebbekhez szól, akikben maga Krisztus is szenved, és azokhoz, akik még nem ismerik őt. Ebben a szellemiségben élnek és tevékenykednek a zsámbéki Premontrei Női Kanonokrend tagjai is.
Zirc

A szerzetesnek lángolnia kell belülről

Zirc, a magyarországi ciszterci rend központja, a Bakony szívében fekszik, gyönyörű természeti környezetben. Az apátságnak, amelyet 1182-ben III. Béla király alapított, 2017 óta Bérczi László Bernát O. Cist. az apátja. Zircen beszélgetett vele Bodnár Dániel múltról, jelenről, jövőről, szent karácsony ünnepéről.
mindenhol

A pálos rend alapítója a történeti irodalom tükrében

Boldog Özséb és a pálos rend történetéről az elmúlt évtizedekben jelentős számú, tudományos igényű tanulmány látott napvilágot.[1] Többféle megközelítésben tárgyalták a pálos rend kezdeti történetének lehetséges vonásait. Az elemzések kikerülhetetlen tárgya a pálos Gyöngyösi Gergely (1472–1531) által összeállított Vitae fratrum című kézirat[2] és a benne foglaltak valóságtartalmának vizsgálata.
Miklósi

Két szerzetes Somogy szívében

Somogy szívében, az erdő mélyén, a civilizációtól messze él két szerzetes, nagyjából úgy, ahogyan a világtól elvonult társaik tették azt évszázadokon át. Magukra főznek, takarítanak, és otthonukat is két kezükkel építik, immár négy évtizede. Mi visz rá valakit arra, hogy elsajátítson hajdanvolt építészeti készségeket? Hogyan él a világtól elvonulva, mégis számos falu hívőinek hitéletét ápolva a Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Közösség? Velkei Tamás kérdéseire adtak választ.
Budapest

Karácsony a Szent Ferenc Kórházban

December 16-án került sor a hagyományos karácsony alkalmából tartott összejövetelre a dolgozókkal a budapesti Szent Ferenc Kórházban.
Róma

Harmadik adventi beszéd

A VI. Pál aulában december 16-án pénteken reggel tartotta harmadik adventi prédikációját P. Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház szónoka Ferenc pápa és a Római Kúria tagjai jelenlétében. A „Szeretet kapuja” címmel folytatta a kapucinus atya a hit, remény és szeretet, vagyis a három teológiai erényről szóló elmélkedéseit. A „szeretet kapuja” valójában Karácsony, mert a gyermek Jézusban testet ölt Isten szeretete, mely felépíti az ő Országát és ami egyedül képes bennünket megváltani.
Budapest

Ámulattal tölt el, hogy milyen különleges az élet

Jelenits István december 16-án ünnepelte a 90. születésnapját. A Széchenyi-díjas piarista szerzetessel, teológussal, íróval, magyar és hittan szakos tanárral az életéről beszélgetett Kuzmányi István.
Sopron

Bertalan atya újból házfőnök

Szabó Bertalan atya újabb három évre a soproni domonkos rendház elöljárója lett.

A régi és egyben új házfőnök december 13-án kedden vette át kinevezését Kostecki Andrzej tartományi vikárius kezéből, miután letette az apostoli hitvallást a rendház tagjai és a hívek jelenlétében a déli szentmise előtt, és aláírta a kinevezési okiratot. Így további három éven át vezetheti a domonkos rendház és a templom életét.

Körmend

Sára nővér lelki órákat tart és a tanulásban segít

A Szeplőtelen Fogantatás Nővéreinek kolostora az ausztriai Vorauban található. Az ott élő harmincegy nővér egyike Sára nővér, aki a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolában tölt heti két napot, hogy lelki órákat tartson a diákoknak, és segítsen a tanulási problémákkal küzdő, vagy épp a tanulásban elakadt gyerekeknek.

Kérdőíves felmérés a szalézi iskolák nevelési kultúrájáról

Az MSZKI Emberi Méltóság Stratégiájának megbízásából idén elkészült az első átfogó kérdőíves felmérés a szalézi iskolák nevelési kultúrájáról.
2022. dec. 9. (péntek) 14:00
Budapest

Szerzetesi hivatásgondozók harmadik találkozója

A szerzetesi konferenciák szervezésében december 9-én harmadik alkalommal került megrendezésre a szerzetesi hivatásgondozók találkozója Budapesten. Rendkívül fontos terület ez, mellyel kiemelten érdemes foglalkozni.

Jelenleg hazánkban 91 közösségben 1193 (női és férfi) szerzetes él.

A találkozón tizenhárom szerzetes személyesen, míg tizenkettő online tudott részt venni.

Magyarszék

Szellemi házasság

Jézusról nevezett Mária Eszter kármelita nővér írása két részben.
Magyarszék

Karácsonyra készülve Szent Terézia Benediktával

A Beuroni Bencés Apátság csendjében 1930-ban, három évvel a Kármelbe való belépése előtt, Szent Edith Stein nagyon gazdag teológiai elmélkedést írt a karácsonyról. Ez a rendkívüli nő, - aki egy személyben tudós filozófus, zsidó, ateista, keresztény, kármelita, vértanú - nem egy elvont, nehezen érthető eszmefuttatással kezdi elmélkedését, hanem egy olyan gondolattal, amely egyszerűségében megdöbbentő.
Budapest

Egy provinicális nem menedzser

Hat év után leköszön provinciálisi tisztségéből Vízi Elemér SJ. A januári váltás előtt leltárt készített vele Szőnyi Szilárd szolgálata személyes, lelkipásztori, intézményi vonatkozásáról, de a politika is szóba került.
Gyula

Az irgalmas nővérekről nyílt tárlat Gyulán

Az irgalmas nővérek tevékenysége Gyula város történetében címmel nyitottak kiállítást a kórház Pándy Galériájában a Nobilitas Anno Alapítvány szervezésében.
Budapest

Biztos támasz a bizonytalanságban

Berhidai Piuszt csaknem három éve választották meg a ferences rendtartomány vezetőjének, szolgálata hat évre szól. Az idei advent kihívásairól, a YouTube-csatornájukról és a szerzetesi feladatok változásáról is kérdezte Szigeti Hajni a tartományfőnököt.
Róma

Cantalamessa atya első adventi prédikációja

A VI. Pál aulában tartotta meg december 2-án pénteken reggel Advent első péntekén első prédikációját P. Raniero Cantalamessa atya, a Pápai Ház szónoka Ferenc pápa és a Római Kúria tagjai jelenlétében. A kapucinus atya a hit, remény és szeretet, a három teológiai erény témáit veszi sorra adventi elmélkedéseiben, és a „Hit kapuja” címmel a keresztény hit központi magváról beszélt, vagyis a megváltó Krisztusról, aki a hit Kapuja és az ő segítségével nyílunk meg előtte, hogy belépjen az életünkbe.
Budapest

Ne maradjunk ki a saját életünkből

Az Új Ember kiadványok sorában a közelmúltban megjelent Szénásy Anna SSS nővér Lelkigyakorlat túl az ötvenen című könyve. A szerző 1980 óta tagja a Szociális Testvérek Társaságának. Elvégezte a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát, majd teológiát, zeneterápiát, gyermekpszichoterápiát tanult, és Dobogókőn, az Ignáci Lelkiségi Központ képzésén lelkivezetést. Vele beszélgetett Bodnár Dániel.
Szentendre

A Csend háza téli és tavaszi dátumai

Már advent van. Mi lehetne ennél jobb alkalom arra, hogy karácsony előtt egy csendes hétvégét keressünk?
2022. nov. 23. (szerda) 10:00
Budapest

Michael W. Banach nuncius beszédei a szerzetes-elöljáróknak

Az alábbiakban teljes terjedelmében olvasható Michael W. Banach Magyarországi Apostoli Nuncius homíliája és beszéde, amelyek a Női és Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak plenárisa alkalmából hangzottak el.
Esztergom

Orvosból lett szerzetes a székelyföldi Margit nővér

A csíki származású Margit nővérrel a hivatásról és az elhívásról beszélgetett Bereczki Szilvia: kikristályosodott előttem, hogy a karrier nem minden, ha a hit az önmegvalósítás fölött áll. Margit nővér ugyanis nyolcéves orvosi pályáját váltotta szerzetesi misszióra, neurológusból lett apáca, és döntését egy percig sem bánta, mert harminchét évesen végre rátalált arra, amit egész életében keresett: önmagára és Istenre.
Budapest

Columba nővér 100. születésnapja

A Jó Pásztor Szeretetéről Nevezett Miasszonyunk Kongregáció nagy örömmel ünnepelte meg legidősebb rendtársuk 100. születésnapját. Ötvös Mária Columba nővér izgatottan várta ezt a kerek évfordulót.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41