Összes hír

Róma

Egyes esetekben rendi elöljáró lehet az a szerzetes is, aki nem pap

Május 18-tól lépett hatályba a pápa döntése, amelyet rescriptum (leirat) formában tettek közzé. A Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregáció bírálja el az egyes eseteket saját belátása szerint.
Szombathely

A női rendek segélyszállítmánya Ukrajnába

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász szervezésében jutnak el a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája által Kárpátalján élők, menekültek számára gyűjtött adományok. Dr. Székely János megyéspüspök áldotta meg a szállítmányt.
Bakonybél

Az erdő, mint a kiengesztelődés helye

Izsák atyával, a Szent Mauríciusz Monostor szerzetesével beszélgetett Szigeti Ferenc Albert az erdő csendjéről, a természetjárás és a hit kapcsolatáról, a Bakonyról és benne Bakonybélről, és persze arról, hogy minden túra zarándoklat is egyben.
Róma

Ferenc pápa a kamilliánus nagykáptalanhoz

Hétfőn délelőtt fogadta Ferenc pápa a kamilliánius betegápoló rend nagygyűlésének mintegy hatvan résztvevőjét, köztük György Alfréd atyát, aki az osztrák és magyar asszisztenciát képviselte. Hozzájuk intézett beszédében arra bíztatta őket, hogy az irgalmas szamaritánus lelkületével, Jézus boldogmondásainak éltető erejével dolgozzanak, az Úr akaratának közös keresésével.
Vasad

Foucauld atya, egy a többi szent közül

Egy Pest megyei kis településen, Vasadon található, Charles de Foucauld-ról elnevezett kápolnában követték online a május 15-i ünnepi szentmisét – amelyen Ferenc pápa 10 új szentet avatott – a Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség tagjai barátokkal, érdeklődőkkel együtt.
Szentendre

Beszélgetés Kovalcsik Cirill ezüstmisés ferencessel

Kovalcsik Cirill OFM áprilisban ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját és azt is, hogy bő félévi kórházi tartózkodás után visszatérhetett a templomba, a szentendrei Ferences Gimnázium katedrájára és az érsekújvári ferences plébánia közösségébe is. Amputálni kellett az egyik lábát. Most így szolgál, így éli meg a papságát és a tanárságát – műlábbal és igaz szívvel.
Róma

A Rendfőnöknők Nemzetközi Uniójának közgyűlése

Május 2. és 6. között tartotta XXII. közgyűlését a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója (UISG) Rómában. A közgyűlésen több mint hétszáz elöljáró vett részt a világ minden részéről: ötszázhúszan személyes jelenléttel képviselték rendjüket, több mint kétszázan pedig online. Kővári Magdolna SSS, a Szociális Testvérek Társaságának központi elöljárója beszámolóját olvashatják.
Kazincbarcika

Tanodai (Éden)kert

„A természet legyen a tanítód!” A jelenlegi helyzetben felértékelődött az élet, az egészség jelentősége és kiemelten fontos az immunrendszer erősítése. Hogy erős és ellenálló legyen a szervezetünk, vegyszermentes zöldségekre, gyümölcsökre, gyógynövényekre, mozgásra, napfényre és nem utolsó sorban szeretetre van szükségünk, arra, hogy minél több időt töltsünk a természetben.
Róma

Milyen legyen a mesterséges intelligencia etikája?

Paolo Benanti ferences szerzetes évek óta foglalkozik a mesterséges intelligenciával és annak etikájával. Az eredetileg mérnöknek tanuló Benanti az ember és a technológiák találkozásának etikai vetületeiből írta doktori disszertációját, és több mint három éve tevékenyen részt vesz a Vatikán mesterséges intelligenciára vonatkozó álláspontjának kialakításában, sőt ő Ferenc pápa főtanácsadóinak egyike. Annak érdekében, hogy összegyűjtse, mit tartanak etikusnak a nagy algoritmus-fejlesztő cégek, Benanti személyesen találkozott többek között az IBM alelnökével, a Google-féle Alphabet tulajdonában álló DeepMind társalapítójával és a Facebook AI-etikával foglalkozó vezetőjével is.
2022. aug. 8. (hétfő) 08:00 – aug. 10. (szerda) 08:00
Pannonhalma

Liturgikus tanulmányi napok Pannonhalmán

Mire hívunk? A Pannonhalmi Főapátság 2019 óta kínál liturgikus képzést a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus erőterében. 2022-ben is folytatjuk a sorozatot. Az idei képzési napokkal az egyes magyarországi plébániai közösségek liturgikus megújulásához szeretnénk segítséget adni.
Budapest

Ingyenes segítő beszélgetés a ferences Kilátóban

A ferences karizmához szorosan kapcsolódó igényként fogalmazódott meg, hogy a ferences templomokban, kolostorokban ne csak gyónhassanak az emberek, hanem – külső szakemberek segítségével – olyan nehézségeikre is segítséget kapjanak, ami túlnő a gyóntatószéken, vagyis a szentségi pasztoráción, ugyanakkor a testi-lelki egészségüket és üdvösségüket szolgálja.
Érd

Apátnői benedikálást ünnepeltek az érdi ciszterci nővérek

A Ciszterci Nővérek Regina Mundi Monostorának örökfogadalmasai február 5-én Kastelik M. Rafaela OCist nővért választották meg a közösség apátnőjévé. A megválasztást követően Rafaela apátnőt Mauro-Giuseppe Lepori generális apát megerősítette és beiktatta hivatalába. Az apátnői benedikálásra május 8-án, ünnepi szentmise keretében került sor Érden, a rend monostorában.
Budapest

Találkozó mentálhigiénés munkatársaknak

Találkozót tartottak a szerzetesi fenntartású szociális intézmények mentálhigiénés munkatársai. A találkozót a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája szervezte 2022. április 27-ére.
Péliföldszentkereszt

A Szalézi Család Napja 2022

Kibővített tartományi napot tartottak április 23-án Péliföldszentkereszten a magyar szalézi szerzetesek, meghívva a Szalézi Család országunkban jelen levő ágainak – a szalézi szerzetesek, a szalézi nővérek, a szalézi munkatársak és a volt növendékek - képviselőit egy közös családi együttlétre.
Róma

Sok embert üldöznek vallása miatt és tartanak rabszolgasorban

Ferenc pápa a Vatikánban fogadta a Trinitárius Nemzetközi Szolidaritás konferencia résztvevőit. A fogolykiváltó rendként is ismert kongregáció tagjait arra biztatta, hogy fáradozzanak a vallásszabadság tiszteletben tartásáért, és a rabszolga sorban élő férfiak, nők és gyermekek felszabadításáért.
Csorna

Ünnepi interjú Fazakas Z. Márton csornai apáttal

Életünk nem a semmibe torkollik, hiszen az örök életre vagyunk elhívva – mondta a Zala Megyei Hírportálnak adott ünnepi interjújában Fazakas Z. Márton csornai apát, premontrei prépost-prelátus, aki a 800 éves türjei templom megújítása kapcsán is a feltámadásról beszélt.
Kékestető

Kék lufik a ködös Kékestetőn

„Ne az autizmus húzta határokat nézd, hanem azt a sok jót, amit kaptam tőle.” (Ellen Notbohm)
Online

Igent mondok-online női lelkigyakorlat

30 napos online női lelkigyakorlat a Jézus Szíve Társasága szervezésében, május hónapban. Mária életének szemlélésével Igent mondok arra az életre, amit Istentől kaptam.
Budapest

Papszentelés a piaristáknál

Április 23-án Felföldi László pécsi megyéspüspök pappá szentelte Márkus Roland és Szabó Dániel piarista szerzeteseket.
Esztelnek

Hely- és rendtörténeti kiállítás az esztelneki kolostorban

Hely- és rendtörténeti kiállítás nyílt vasárnap az esztelneki ferences kolostorban. A tárlatmegnyitót a Szent György-napi búcsús szentmise után tartották. A kiállítás érdeklődői többek között a ferences rend történetével, Esztelnekhez fűződő elbeszélésekkel ismerkedhetnek meg, illetve egykori ferencesek fotóit és tárgyi emlékeit is megtekinthetik.
Ausztria

Labancz Zsolt lett a piaristák ausztriai tartományfőnöke

A Generálisi Kongregáció április 13-án Labancz Zsolt szerzetest nevezte ki az Osztrák Provincia nagyobb elöljárójává.
Budapest

Szívvel-lélekkel Istennel, partnerségben az emberekkel

Tornya Erika RSCJ, Sacré Cœur nővérrel budai rendházukban beszélgetett Prokopp Katalin, mely egyben lelkiségi központ is, és ahol jelenleg négyen alkotnak egy közösséget. Arról a karizmáról és a lelki családról, a Szent Szív Társaságról faggatta, amelybe az ő sokszínű élete és tevékenysége illeszkedik.
2022. ápr. 13. (szerda) 08:45
Kozármisleny

A magyar költészet napja a Dorothea Otthonban

A Ferences Rendtartomány – oktatási és lelkipásztori feladatvállalásai mellett – négy szociális intézmény fenntartója: a kozármislenyi Dorothea Otthon, a pasaréti Gondviselés Háza Gondozási Központ, az esztergomi Ferences Szociális Otthon, valamint a gyöngyösi Autista Segítő Központ szociális otthonának működtetését végzi.
2022. ápr. 13. (szerda) 09:00
Róma

Szentté avatják Boldog Charles de Foucauld, Károly testvért

2022. május 15-én szentté avatják Rómában Boldog Charles de Foucauld, Károly testvért. Ebből az alkalomból tolmácsoljuk a Jézus Kistesvérei Női Szerzetes Közösség és a Názáret közösség két ünnepi meghívóját.
2022. ápr. 11. (hétfő) 10:00
Budapest

Kommunikációs képzési nap

A szerzeteselöljárók irodája több éve fog össze egy kommunikációs munkacsoportot, amely a Média Műhely nevet viseli. Ebben több szerzetesrend kommunikációs munkatársa vesz részt. 

Április 6-án egynapos képzést tartott Farkas Zsuzsanna újságíró a Média Műhely tagjainak, kibővítve a résztvevőket a férfi-női elnökségi rendek kommunikációsaival. A képzésnek a Párbeszéd Háza adott otthont, a jezsuiták jóvoltából.

A nap témái a következők voltak:

- Egyház és digitális világ

- Honlap kezelése

- A Google lehetőségei

2022. ápr. 8. (péntek) 10:15 – 12:00
Mindenhol

Keresztút Avilai Szent Teréz gondolataival

Ha ilyen jó barát van az oldalunk mellett, ha ilyen hadvezér alatt állunk, aki a szenvedésben mindig az első volt: mindent el tudunk viselni. Ő mindig kész rajtunk segíteni és bennünket támogatni, egy szóval igazi barátunk. (Önéletrajz, XXII. fej. 221. o.)
2022. ápr. 3. (vasárnap) 15:00
Budapest

Alapítójára emlékezett a Szociális Missziótársulat

Farkas Edithért adtak hálát a rendalapító halálának nyolcvanadik évfordulója alkalmából a Szociális Missziótársulat nővérei, kültagjai és az általuk működtetett intézmények képviselői Budapesten, a krisztinavárosi anyaházban és a Farkasréti temetőben március 24-én. A rend volt az első olyan szerzetesnői közösség, amely teljes tevékenységével a társadalom bajai felé fordult.

2022. ápr. 3. (vasárnap) 13:00 – 18:00
Budapest

Üléseztek a női és férfi szerzeteselöljárók

Az MRK tavaszi plenáris ülése 2022. március 30-án volt, az FSZK ülése március 31-én került megrendezésre. Mindkettőnek a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adott otthont.

2022. már. 29. (kedd) 09:00
Budapest

Ápolásvezetők találkozója

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája találkozót szervezett a szerzetesi fenntartású szociális intézményekben dolgozó ápolásvezetőknek, vezető ápolóknak, és az intézmény ápolás szakmai irányításáért felelős munkatársainak. Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó beszámolója a találkozóról itt olvasható.

2022. már. 30. (szerda) 08:30
Zágráb

Találkozó a zágrábi Kiszolgáltatott Személyek Jólétét Elősegítő Központjában

2022. március 22-23-án találkozott Zágrábban a Kiszolgáltatott Személyek Jólétét Elősegítő Központ vezetőivel és munkatársaival Rudan Mária, a szerzetesi iroda Emberi Méltóság Stratégia projektvezetője.

2022. már. 29. (kedd) 08:15
Budapest

A magyar szerzetesség hangja

Interjú Bagyinszki Ágostonnal, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorhelyettesével 

2022. már. 29. (kedd) 08:15
Eger

Örökfogadalmat tett Zsók Hunor minorita

2022. március 19-én, Szent József ünnepén, az egri Szent Antal Minorita-templomban Zsók Tamás Hunor OFM Conv. testvér, a Konventuális Ferences Minorita Rend magyarországi és erdélyi Szent Erzsébet Tartományának tagja örökfogadalmat tett.

2022. már. 23. (szerda) 09:00
Eger

Két jó barát – egy személyben

A legtöbben Esterházy János mártír politikus boldoggá avatási ügyének posztulátoraként ismerik a lengyel-litván vegyes családban született, ma Egerben élő Pawel Cebula minorita szerzetespapot. Lépteit, visszatekintve úgy látja, közös szentjeink irányították.

2022. már. 23. (szerda) 09:00
Róma

Róma útmutatást ad a remetéknek

A huszadik században a remeteség láthatóan újjáéledt. Róma ezért úgy döntött, szabályozni kívánja e jelenséget, és útmutatást adott ki azoknak, akik az imádság és az elszigetelődés életét akarják élni.

2022. már. 21. (hétfő) 12:45
Budapest

Nagyböjtben a saját feltámadásunkra is készülünk

Szkaliczki Örs ciszterci szerzetessel, a Budai Ciszterci Szent Imre templom plébánosával beszélgetett Ungvári Ildikó a nagyböjt lényegéről, és arról, hogy hogyan élhetjük meg minél mélyebben ezt az időszakot.

2022. már. 21. (hétfő) 12:45
Budapest

Béri Renátó OCD nagyböjti triduuma

A nem tudás bölcsessége és békéje címmel szentmisék keretében tartott háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot Béri Renátó kármelita szerzetes a budapesti Örökimádás-templomban március 18–20-án.

2022. már. 21. (hétfő) 12:15
Budapest

A szerzetesek szinodális tapasztalata

A szerzetesek hangja – egy szinodális egyházért címmel rendezték meg a tavaszi Sapientia-napot március 19-én Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Az esemény egyik előadója Nathalie Becquart XMCJ, a püspöki szinódus altitkára volt.

2022. már. 21. (hétfő) 12:15
Róma

Krisztussal mi is váljunk szentségi áldozattá

„Vegyétek és egyétek: ez az én testem” címmel tartotta meg március 18-án pénteken délelőtt P. Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros, a Pápai Ház szónoka második nagyböjti prédikációját Ferenc pápa, a Római Kúria tagjai jelenlétében a VI. Pál aulában. Múlt héten a Szentlélek szerepét értelmezte a szentmise igeliturgiájában, mostani „misztagógikus katekézisében” a szentmise központi részéről, az eucharisztikus imádságról elmélkedett.

2022. már. 21. (hétfő) 12:15
Róma

A pápa az Ágoston-rendi Recollectusoknak

Ferenc pápa március 17-én, csütörtökön fogadta az Ágoston-rendi Recollectusok általános káptalanjának küldöttségét, és Szent József alakját állította eléjük, mint a szerzetesek és papok példaképét.

2022. már. 17. (csütörtök) 11:00
Budapest

Fórum a gyerekekért

A Piarista Rend Magyar Tartománya Pedagógiai Szolgálat Bizottsága és a fenntartó központ küldetésterületi fejlesztő munkatársai online tartományi beszélgetéseket indítottak Fórum a Gyerekekért címmel. A háromhetente megvalósuló kétórás keddi alkalmakon kiemelten fontos témákban közösen inspirálódunk és beszélgetünk.

2022. már. 16. (szerda) 08:30
Róma

Krisztus gyógyító jelenléte a szentmise igeliturgiájában

Március 11-én pénteken délelőtt tartotta meg P. Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros, a Pápai Ház szónoka első nagyböjti prédikációját Ferenc pápa, a Római Kúria tagjai és a főbb szerzetesrendek elöljárói jelenlétében a VI. Pál aulában. A „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!” (Mt 26,26) címmel az Eucharisztia titkáról tartott ötrészes sorozatának első alkalmával a szónok a szentmise első részét alkotó igeliturgiáról és abban is főként Isten Szavának hatékonyságáról elmélkedett.

2022. már. 16. (szerda) 08:30
Budapest

A jezsuiták alapítójuk szentté avatásának 400. évfordulóját ünnepelték

A Jézus Társasága 2022. március 12-én ünnepelte 400. évfordulóját annak, hogy alapítóját, Loyolai Ignácot 1622-ben szentté avatta Rómában XV. Gergely pápa. A jeles alkalom tiszteletére napra pontosan az évfordulón, március 12-én, szombaton este Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be koncelebrált szentmisét a pesti Jézus Szíve jezsuita templomban.

2022. már. 11. (péntek) 08:45
Mindenhol

Kódexmásoló apácák szólnak hozzánk a margószélről

Néha egy nyelvbotlás, pontatlanság többet mondhat el valakiről, mintha tökéletes, hosszú mondatokban beszélne anélkül, hogy egyszer is elszólná magát. Olykor maga a hiba is üzenet, akkor különösen, ha szélsőségesen szabályozott körülmények között, vagy éppen azok ellenére jön létre. Ha kiszól a sorok közül, szinte megszólítja az olvasót. Ilyen szeretnivaló és személyes „hibaüzenetek” a kódexmásoló apácák lapszéli megjegyzései.

2022. már. 11. (péntek) 08:30
Róma

Pápai üzenet


Ferenc pápa március 8-án kedden este üzenettel fordult a női egyházdoktorok és Európa női társvédőszentjeinek szerepéről tartott nemzetközi konferencia résztvevőihez, melyet március 7-én és 8-án tartottak a római Pápai Orbán egyetemen, közös rendezésben az Avilai Katolikus Egyetemmel és az Apostolok Királynője Pápai Ateneumnak a nők témájával foglalkozó főiskolájával.

2022. már. 10. (csütörtök) 08:00
Szentpéterfa

Szabó Alajos verbita atya 90. születésnapi köszöntése

2022. március 6-án vasárnap ünnepelte a Szentpéterfai Plébánia közössége Szabó Alajos verbita atya 90. születésnapját és vasmiséjét.

2022. már. 9. (szerda) 09:00
Kismaros

Új gyümölcsfeldolgozó üzem a ciszterci nővéreknél

Március 7-én Kismaroson átadták a ciszterci nővérek Boldogasszony monostorának új gyümölcsfeldolgozó üzemét.

2022. már. 9. (szerda) 09:00
Pannonhalma

Kurt Schubert-emlékdíjjal ismerték el Várszegi Asztrik főapátot

Az ökumenizmusért, a békéért és a vallásközi megértésért végzett szolgálata elismeréseként, és mert fáradhatatlanul tett a baráti kapcsolatért Ausztriával, Kurt Schubert-emlékdíjjal tüntették ki Várszegi Asztrik emeritus főapátot. A püspökatya 2022. március 3-án, csütörtökön Ausztriában, Kismartonban vette át az elismerést. Mint mondta nem várt, megtisztelő egyben örömet jelentő meglepetésként érte a kitüntetés. A díjat a bécsi székhelyű Világvallások Fóruma nyolcadik alkalommal ítélte oda.

2022. már. 9. (szerda) 08:45
Szécsény

Barsi Balázs atyánál jártunk

Másfél hete Szécsényben voltunk, hogy a ferences kolostorban Barsi Balázs atyával találkozzunk, és interjút készítsünk vele a húsvéti szám címlapjára. Kivételes pár óra volt, készülés a nagyböjtre, megmerítkezés mélységben, magasságban. A ködös, nyálkás, szürke reggelen kívül rekedt minden, ami félelmetes és kopár, bent virágzó citromfa, forró kávé és remény várt ránk. Pár nap múlva kitört a háború. Hirtelen nagyon távolinak tűnt a kolostor világa. Vörösmarty sora járt a fejemben: „Mély csend lön, mint szokott a vész előtt…”

2022. már. 9. (szerda) 08:30
Mindenhol

A kísértés valósága

A húsvét előtti negyven nap során komolyan szembe kell néznünk önmagunkkal. A kísértés lényege az arányok összezavarása. A bűn aránytévesztés: magunkat gondoljuk a világ urának. Istenítjük az e világit, Istenről pedig nem vagyunk hajlandók tudomást venni.

2022. már. 3. (csütörtök) 10:00
Mindenhol

Segítsünk Ukrajnának az ott dolgozó domonkosokon keresztül!

A LENGYEL PROVINCIÁLIS KÖZLEMÉNYE

(Az ukrajnai domonkosok a lengyel provinciához tartoznak.)
 

2022. már. 3. (csütörtök) 09:45
Nagyszőlős

Adománygyűjtésre hívnak a kárpátaljai ferences misszióban élő testvérek

A kárpátaljai ferences misszióban élő testvérek felhívására gyűjtést indít a Ferences Rendtartomány. Támogatásokat több módon fogadnak.

2022. már. 3. (csütörtök) 09:45
Mindenhol

Jezsuiták a menekültekért

Miközben megrendülten olvassuk az Ukrajnában dúló háború híreit, jóleső érzés megtapasztalni, milyen sokan nyújtanak támogatást a harcok elől menekülőknek, illetve mindazoknak, akik a fenyegetés közepette továbbra is a szülőföldjükön maradnak. A magyar jezsuiták is igyekeznek kivenni részüket a bajba jutottak megsegítéséből, valamint a barátaiktól már most sorra érkező felajánlások minél hatékonyabb felhasználásából, elosztásából, közvetítéséből.

2022. már. 3. (csütörtök) 09:45
Mindenhol

A szalézi világ összefogása Ukrajnáért

A szalézi világban se szeri se száma azoknak a tevékenységeknek, amelyekkel az ukrán lakosságot, a háború áldozatait támogatják. Az imakezdeményezések és a béke iránti érzékenyítés, valamint az együttérző demonstrációk szinte spontán módon terjedtek el a Szalézi Családban minden szinten. Ezzel párhuzamosan konkrét kampányok indultak, különösen a vészhelyzetek kezelésére legjobban felkészült szervezetek részéről, hogy szükség szerint anyagi segítséget nyújtsanak.

2022. már. 3. (csütörtök) 09:30
Budapest

Az ukrajnai menekült diákok megsegítése

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Pedagógus Műhelye és a hozzá csatlakozó egyházi iskolák felhívása az Ukrajnából menekülő diákok támogatására. A felhívást teljes terjedelmében közöljük.

2022. már. 2. (szerda) 16:45
Budapest

A békeszerzés és segítségnyújtás lehetőségeiről

A békeszerzés és segítségnyújtás lehetőségeiről tanácskoztak a női és férfi szerzeteselöljárói konferenciák elnökségei

2022. már. 2. (szerda) 09:00
Budapest

Istennek szentelt élet az „átkos rendszerben”

A szerzetesek sokak számára két lábon járó bizonyítékai annak, hogy Isten létezik, és kapcsolatba lehet lépni vele. Különben semmi értelme nem lenne annak, hogy felnőtt, intelligens emberek „fura ruhában” járnak, és döntéseiket egy láthatatlan lényhez igazítják. De mi történik, ha tilos a hivatásukat „szabályosan” megélni? A kommunista rendszerben sokan nem élhettek közösségben, titkolózniuk kellett. Hogyan lehet ilyen körülmények között hűségesnek maradni Jézushoz?

Szabó Katalint, a Szociális Testvérek szerzetesrend tagját a hivatásáról és a rendszerváltozás előtti közösségi életről kérdezte Elekné Fábián Krisztina.

2022. már. 1. (kedd) 09:15
Mindenhol

Szentszéki felhívás a szerzetesekhez

Február 28-án a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa és titkára levélben kérte a világ valamennyi szerzetesét, hogy buzgó imájukkal és életük tanúságtételével segítsék elő a békét a világ minden táján.

2022. feb. 28. (hétfő) 11:15
Budapest

Beszélgetés Kontra Évával, a Hit pajzsa díjazottjával

A Parma fidei – Hit pajzsa díjat minden évben egy-egy olyan papnak vagy szerzetesnek ítélik oda, aki a kommunista diktatúra idején is hűséges maradt a hitéhez, magyarságához. Az idei év egyik díjazottja a 92 éves Kontra Éva testvér, a Magyarok Nagyasszonya Társaság volt elöljárója. Vele beszélgetett Bodnár Dániel.

2022. már. 19. (szombat) 10:00
Budapest

A szerzetesek hangja – egy szinodális egyházért

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola A szerzetesek hangja – egy szinodális egyházért címmel Sapientia Napot rendez, amelyre szeretettel hív és vár minden érdeklődőt.

2022. feb. 22. (kedd) 12:00
Szeged

Piarista jubileumi kiállítás nyílt Szegeden

Háromszáz évvel ezelőtt kezdte meg működését a piarista rend Szegeden. A jubileumi év alkalmából Hitre, tudásra. A piaristák 300 éve Szegeden címmel kiállítás nyílt a Dóm Látogatóközpontban.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41