Összes hír

Pécs

Megújították fogadalmukat a pécsi pálosok

Remete Szent Pál január 15-i liturgikus ünnepnapja a Magyar Pálos Rend legnagyobb ünnepe, mely alkalomból a pécsi rendház közösségének tagjai ünnepi szentmisén újították meg szerzetesi fogadalmukat a rend tulajdonában és lelkipásztori ellátásában álló Urunk Színeváltozása, köznapi nevén a Lyceum templomban. A liturgiát celebrálta Felföldi László pécsi megyéspüspök, koncelebrált Bíró László nyugalmazott tábori püspök, Puskás Róbert Antal OSPPE pálos tartományfőnök és a pécsi rendházban szolgáló pálos atyák.
Pannonhalma

Interjú Várszegi Asztrikkal

Most senki nem ígérhet nagyobb jólétet – állítja Várszegi Asztrik címzetes püspök, nyugalmazott pannonhalmi főapát. A katolikus világegyház szerinte krízisben van, a kor válságával együtt szenved. Interjú.
Hargitafürdő

Interjú Bátor Botonddal

Az elmúlt években már nemcsak Magyarországon, de Erdélyben, Székelyföldön is sokan megismerték BÁTOR BOTOND pálos szerzetest, avagy Botond testvért, akit templomi szolgálata mellett gyakran motoron vagy éppen a lelki adoptálásra buzdítva látunk. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend erdélyi elöljárójával gyermekkorról, szerzetessé válásról, keresztény nemzeti szellemiségről, székelyföldi életről, az épülő hargitafürdői kolostorról beszélgetett Kádár Hanga sok egyéb mellett.
Esztergom

30 éves a Ferences Szociális Otthon - 2. rész

A második részben személyes írásokat osztunk meg a Ferences Szociális Otthonról.
Esztergom

30 éves a Ferences Szociális Otthon - első rész

Az első részben P. Tokár János OFM írását osztjuk meg Az esztergomi Ferences Szociális Otthon működése 2014-ig címmel.
Budapest

Részvétnyilvánítás

Az MRK (Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája) elnökének sorait közöljük, melyet a Nunciatúra által nyitott részvétnyilvánító könyv számára írt.
Pannonhalma

Isten nyugosztalja XVI. Benedek emeritus pápát

A Szentatyára Gérecz Imre osb írásával emlékezett a pannonhalmi közösség.
Veszprém

Élet és halál, mindkettő egy nagy titok

Vajon mit érez egy fiatal nő akkor, amikor meghozza a döntést, hogy szerzetesnővérnek áll? Mit érez akkor, amikor Istennek feltett kérdéseire nem kap egyértelmű válaszokat? Barnai Brigitta, a Congregatio Jesu női szerzetesrend veszprémi közösségének tagja több próbatételt is kiállt az évek alatt. Brigitta november 25-én a mennyországba költözött. Emléke és kivételes élettörténete előtt tisztelegve ezért még az Ecoport magazin megjelenése előtt bemutatjuk az interjú azon részét, ahol lelkének vívódásairól, a reményről és szabadságról beszélt.
Zsámbék

Nincsenek másodrendű emberek

Jézus Krisztus tanítását követve a premontrei rendalapító, Szent Norbert fiai és leányai kilencszáz éve azokért imádkoznak és dolgoznak, akik között élnek. Küldetésük elsősorban a legszegényebbekhez szól, akikben maga Krisztus is szenved, és azokhoz, akik még nem ismerik őt. Ebben a szellemiségben élnek és tevékenykednek a zsámbéki Premontrei Női Kanonokrend tagjai is.
Zirc

A szerzetesnek lángolnia kell belülről

Zirc, a magyarországi ciszterci rend központja, a Bakony szívében fekszik, gyönyörű természeti környezetben. Az apátságnak, amelyet 1182-ben III. Béla király alapított, 2017 óta Bérczi László Bernát O. Cist. az apátja. Zircen beszélgetett vele Bodnár Dániel múltról, jelenről, jövőről, szent karácsony ünnepéről.
mindenhol

A pálos rend alapítója a történeti irodalom tükrében

Boldog Özséb és a pálos rend történetéről az elmúlt évtizedekben jelentős számú, tudományos igényű tanulmány látott napvilágot.[1] Többféle megközelítésben tárgyalták a pálos rend kezdeti történetének lehetséges vonásait. Az elemzések kikerülhetetlen tárgya a pálos Gyöngyösi Gergely (1472–1531) által összeállított Vitae fratrum című kézirat[2] és a benne foglaltak valóságtartalmának vizsgálata.
Miklósi

Két szerzetes Somogy szívében

Somogy szívében, az erdő mélyén, a civilizációtól messze él két szerzetes, nagyjából úgy, ahogyan a világtól elvonult társaik tették azt évszázadokon át. Magukra főznek, takarítanak, és otthonukat is két kezükkel építik, immár négy évtizede. Mi visz rá valakit arra, hogy elsajátítson hajdanvolt építészeti készségeket? Hogyan él a világtól elvonulva, mégis számos falu hívőinek hitéletét ápolva a Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Közösség? Velkei Tamás kérdéseire adtak választ.
Budapest

Karácsony a Szent Ferenc Kórházban

December 16-án került sor a hagyományos karácsony alkalmából tartott összejövetelre a dolgozókkal a budapesti Szent Ferenc Kórházban.
Róma

Harmadik adventi beszéd

A VI. Pál aulában december 16-án pénteken reggel tartotta harmadik adventi prédikációját P. Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház szónoka Ferenc pápa és a Római Kúria tagjai jelenlétében. A „Szeretet kapuja” címmel folytatta a kapucinus atya a hit, remény és szeretet, vagyis a három teológiai erényről szóló elmélkedéseit. A „szeretet kapuja” valójában Karácsony, mert a gyermek Jézusban testet ölt Isten szeretete, mely felépíti az ő Országát és ami egyedül képes bennünket megváltani.
Budapest

Ámulattal tölt el, hogy milyen különleges az élet

Jelenits István december 16-án ünnepelte a 90. születésnapját. A Széchenyi-díjas piarista szerzetessel, teológussal, íróval, magyar és hittan szakos tanárral az életéről beszélgetett Kuzmányi István.
Sopron

Bertalan atya újból házfőnök

Szabó Bertalan atya újabb három évre a soproni domonkos rendház elöljárója lett.

A régi és egyben új házfőnök december 13-án kedden vette át kinevezését Kostecki Andrzej tartományi vikárius kezéből, miután letette az apostoli hitvallást a rendház tagjai és a hívek jelenlétében a déli szentmise előtt, és aláírta a kinevezési okiratot. Így további három éven át vezetheti a domonkos rendház és a templom életét.

Körmend

Sára nővér lelki órákat tart és a tanulásban segít

A Szeplőtelen Fogantatás Nővéreinek kolostora az ausztriai Vorauban található. Az ott élő harmincegy nővér egyike Sára nővér, aki a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolában tölt heti két napot, hogy lelki órákat tartson a diákoknak, és segítsen a tanulási problémákkal küzdő, vagy épp a tanulásban elakadt gyerekeknek.

Kérdőíves felmérés a szalézi iskolák nevelési kultúrájáról

Az MSZKI Emberi Méltóság Stratégiájának megbízásából idén elkészült az első átfogó kérdőíves felmérés a szalézi iskolák nevelési kultúrájáról.
2022. dec. 9. (péntek) 14:00
Budapest

Szerzetesi hivatásgondozók harmadik találkozója

A szerzetesi konferenciák szervezésében december 9-én harmadik alkalommal került megrendezésre a szerzetesi hivatásgondozók találkozója Budapesten. Rendkívül fontos terület ez, mellyel kiemelten érdemes foglalkozni.

Jelenleg hazánkban 91 közösségben 1193 (női és férfi) szerzetes él.

A találkozón tizenhárom szerzetes személyesen, míg tizenkettő online tudott részt venni.

Magyarszék

Szellemi házasság

Jézusról nevezett Mária Eszter kármelita nővér írása két részben.
Magyarszék

Karácsonyra készülve Szent Terézia Benediktával

A Beuroni Bencés Apátság csendjében 1930-ban, három évvel a Kármelbe való belépése előtt, Szent Edith Stein nagyon gazdag teológiai elmélkedést írt a karácsonyról. Ez a rendkívüli nő, - aki egy személyben tudós filozófus, zsidó, ateista, keresztény, kármelita, vértanú - nem egy elvont, nehezen érthető eszmefuttatással kezdi elmélkedését, hanem egy olyan gondolattal, amely egyszerűségében megdöbbentő.
Budapest

Egy provinicális nem menedzser

Hat év után leköszön provinciálisi tisztségéből Vízi Elemér SJ. A januári váltás előtt leltárt készített vele Szőnyi Szilárd szolgálata személyes, lelkipásztori, intézményi vonatkozásáról, de a politika is szóba került.
Gyula

Az irgalmas nővérekről nyílt tárlat Gyulán

Az irgalmas nővérek tevékenysége Gyula város történetében címmel nyitottak kiállítást a kórház Pándy Galériájában a Nobilitas Anno Alapítvány szervezésében.
Budapest

Biztos támasz a bizonytalanságban

Berhidai Piuszt csaknem három éve választották meg a ferences rendtartomány vezetőjének, szolgálata hat évre szól. Az idei advent kihívásairól, a YouTube-csatornájukról és a szerzetesi feladatok változásáról is kérdezte Szigeti Hajni a tartományfőnököt.
Róma

Cantalamessa atya első adventi prédikációja

A VI. Pál aulában tartotta meg december 2-án pénteken reggel Advent első péntekén első prédikációját P. Raniero Cantalamessa atya, a Pápai Ház szónoka Ferenc pápa és a Római Kúria tagjai jelenlétében. A kapucinus atya a hit, remény és szeretet, a három teológiai erény témáit veszi sorra adventi elmélkedéseiben, és a „Hit kapuja” címmel a keresztény hit központi magváról beszélt, vagyis a megváltó Krisztusról, aki a hit Kapuja és az ő segítségével nyílunk meg előtte, hogy belépjen az életünkbe.
Budapest

Ne maradjunk ki a saját életünkből

Az Új Ember kiadványok sorában a közelmúltban megjelent Szénásy Anna SSS nővér Lelkigyakorlat túl az ötvenen című könyve. A szerző 1980 óta tagja a Szociális Testvérek Társaságának. Elvégezte a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát, majd teológiát, zeneterápiát, gyermekpszichoterápiát tanult, és Dobogókőn, az Ignáci Lelkiségi Központ képzésén lelkivezetést. Vele beszélgetett Bodnár Dániel.
Szentendre

A Csend háza téli és tavaszi dátumai

Már advent van. Mi lehetne ennél jobb alkalom arra, hogy karácsony előtt egy csendes hétvégét keressünk?
2022. nov. 23. (szerda) 10:00
Budapest

Michael W. Banach nuncius beszédei a szerzetes-elöljáróknak

Az alábbiakban teljes terjedelmében olvasható Michael W. Banach Magyarországi Apostoli Nuncius homíliája és beszéde, amelyek a Női és Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak plenárisa alkalmából hangzottak el.
Esztergom

Orvosból lett szerzetes a székelyföldi Margit nővér

A csíki származású Margit nővérrel a hivatásról és az elhívásról beszélgetett Bereczki Szilvia: kikristályosodott előttem, hogy a karrier nem minden, ha a hit az önmegvalósítás fölött áll. Margit nővér ugyanis nyolcéves orvosi pályáját váltotta szerzetesi misszióra, neurológusból lett apáca, és döntését egy percig sem bánta, mert harminchét évesen végre rátalált arra, amit egész életében keresett: önmagára és Istenre.
Budapest

Columba nővér 100. születésnapja

A Jó Pásztor Szeretetéről Nevezett Miasszonyunk Kongregáció nagy örömmel ünnepelte meg legidősebb rendtársuk 100. születésnapját. Ötvös Mária Columba nővér izgatottan várta ezt a kerek évfordulót.
2022. nov. 23. (szerda) 09:00
Budapest

Női és férfi szerzetes-elöljárók közös plenáris ülése 2022-ben

A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK) és a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK) hagyományt teremtett azzal, hogy évente egyszer közösen is találkozik és tanácskozik.
Budapest

„Felkapcsoljuk a villanyt, hogy meglássuk, mi van a sötétben”

XVI. Benedek és Ferenc pápa szembesülve a visszaélésekkel a gyermekvédelem minden szegmensében mindent megtett és megtesz, hogy a problémát krisztusi módon orvosolja, és fáradságot nem kímélve fellép a gyermekek ellen elkövetett abúzus bármely formája ellen. A katolikus egyházfők zéró toleranciát hirdettek a kérdésben.
Budapest

Segítő Háló szakmai napot tartott az Emberi Méltóság Stratégia

Ismét Segítő Háló szakmai napot szervezett az Emberi Méltóság Stratégia, melyről Agócs Andrea, a Segítő Háló csapatának vezetője írt.
Budapest

Szociális intézményeink vezetőinek találkozója

Ismét találkoztak a szerzetesi fenntartású szociális intézmények vezetői. Az eseménynek a szerzetesi iroda adott helyet november 8-án. A találkozóra - már megszokott módon - az ország egész területéről érkeztek az intézményvezetők, és a témát látva többen az intézmény gazdasági vezetőjével együtt jöttek.
Fót

Amaka nővér

Temperamentumos, vidám, határozott – talán így jellemezhetem tömören a nigériai származású Caroline Amaka Osegbo nővért, akivel Fóton, egy templomi előadása után ismerkedtem meg. Tudtam persze arról, hogy Magyarországra érkezik, hiszen dr. Fodor Réka misszionárius doktornő hívta meg őt. Itt tölt nyolc napot, és keresztbe-kasul utazzák ketten az országot, mindenütt elmesélve, milyen csodákat tud művelni Isten irgalma az emberek között, ha vannak, akik Jézus példáját követve fordulnak a nehéz sorsúak felé. Mert annak a női szerzetesrendnek, amelyet Amaka nővér 18 éve alapított, a története és dinamikus terjedése tényleg szinte csodával határos.
Budapest

Duna-parti iskola - A Sapientia szellemi műhelye

Online szellemi műhelyt indít a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Guba András SP atyával, a főiskola rektor-helyettesével Mészáros Andrea beszélgetett a kezdeményezésről.
Budapest

Közjóalapú gazdaságra lenne szükség

Növekedésalapú gazdaság helyett közjóalapú gazdaságra lenne szükség, vallja Baritz Sarolta Laura. A Domonkos-rendi szerzetessel, közgazdásszal a ma mindenekfelett álló GDP torzításairól és arról beszélgetett Pintér Balázs, hogy a világ országainak rangsorában miben csak 122. az Egyesült Államok.
Budapest

Hit és tudomány összhangja

Új kötet a győri bencés perjelség és a Széchenyi-egyetem összefogásával
Pannonhalma

Tíz éves a Csendkurzus

Teremtő csend címmel készült film a Pannonhalmi Főapátság Csendkurzusának 10 éves évfordulójára. A különleges segítő módszert Bokros Márk pannonhalmi bencés szerzetes és dr. Palotai Gabriella pszichiáter dolgozták ki. A jubileum alkalmából a Főapátság mentálhigiénés szakmai napot tartott. A megnyitón Matusz Hugó OSB perjel hangsúlyozta, hogy a kurzus és minden más lelkigyakorlat résztvevői olyan vendégek a monostorban, akik emlékeztetik a szerzeteseket hivatásukra és küldetésükre, és sokszor tanítják is őket. „A vendégekkel való találkozás, a párbeszéd, ahogy a közösen végzett liturgia és a csend megtapasztalása magában hordozza a megújulás lehetőségét.”
Róma

A pápa a klaretiánusokhoz

Ferenc pápa hétfőn fogadta a római Szerzetesteológiai Intézet mintegy 120 tagját, akik fennállásuk 50. évfordulóját ünneplik. Elismerően szólt a megszentelt életért végzett értékes tudományos munkájukról. Arra bíztatta a klaretiánus misszionáriusokat, hogy ne fáradjanak bele a határokvidékekre elmenni, és bátran teljesítsék küldetésüket.

Krisztus közlegénye

Derűs alázattal követte a rendalapító példáját, nem húzódozott a piszkos, nehéz fizikai munkától sem, nem kereste a maga kényelmét a nyolcvankilenc évesen Mesteréhez hazatért P. Csorba Domonkos ferences atya, amerikai s hazai magyarok szeretett lelkipásztora.
Veszprém

Brigitta nővér daganatos betegségről, kiengesztelésről, elengedésről

Barnai Brigitta nővért 2022. november 25-én, 47 évesen, szerzetesi életének 25. évében hosszú betegség után Teremtője hazahívta. Nekrológját csatoltuk a cikkhez. A Szív jezsuita magazin novemberi számában olvasható hosszú interjú vele daganatos betegségéről, a kórházi életről, kiengesztelődésről, elengedésről. Az alábbiakban a beszélgetés rövidített változatát közölte a Magyar Kurír. Az interjút Tornya Erika RSCJ készítette.
Budapest

„Ha az emberek tudnák, hogy a halál legtöbbször békés, nem lenne ennyi tabu körülötte”

Hegedűs Katalint, a Hospice-Palliatív Egyesület volt vezetőjét kérdezte A SZÍV jezsuita magazin halálról, haldoklásról, gyászról és a száz éve született Polcz Alaine-ről. Molnár Cecília RSCJ interjúja.
Budapest

Szeretnék áldott jó ember lenni

Találkozás Hofher József jezsuita atyával

Mérhetetlen kincsek

Szita Irén nővér élete és vallomása tanúsítja, hogy Jézus a végtelen nyomorúságban sem hagyja el azt, aki benne bízik, képes mérhetetlen kincsekkel elhalmozni a szenvedő embert.
Budapest

A domonkos építészet - Ars Sacra fesztivál

Az egész napos előadássorozat a 800 éves Domonkos Rend történeti és mai építészetére fókuszált. A napot a Hilton szálloda Dominikánus udvarában gyertyafényes zenei áhítattal zárult.

PROGRAM
Köszöntő
Dragonits Márta az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnöke
Kostecki Andrzej OP vicarius generalis

Bevezető
Zágorhidi Czigány Balázs: Rövid magyar domonkos rendtörténet
Legeza László: Képes utazás a magyar rendtörténetben

Pécs

Katolikus egyház, újulj meg!

Október a rózsafüzér hónapja. A tematikus hónap zárásaként közreadjuk a Magyarok Nagyasszonya ünnepén Barsi Balázs OFM atyával készült beszélgetésünket. Balázs atya a pécsi Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom búcsújának szónoka volt, mely alkalomból, a szentmisét követően beszélgetett vele Harasztovics Arnold.

Általános káptalant tartott a Magyar Bencés Kongregáció

A rend esedékes általános gyűlését október 26-án tartották a kongregáció összes háza – a Pannonhalmi Főapátság, a Sao Paulói-i Szent Gellért Apátság, a Tihanyi Apátság, a Győri Bencés Perjelség, a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor, zeiselhofi Domus Religiosa, a Komáromi Bencés Rendház és a budapesti Szent Benedek Tanulmányi Ház – elöljáróinak részvételével.
Pécs

Újra megnyitották az irgalmasrend pécsi rendházát

Újra benépesült a Betegápoló Irgalmasrend pécsi rendháza, melynek újbóli megnyitását hálaadó szentmisével ünnepelték október 29-én, a rend Szent Sebestyén-templomában. A liturgia főcelebránsa Saji Mullankuzhy OH tartományfőnök volt. A Pécsi Egyházmegyei Hivatalt Szép Attila hivatalvezető püspöki helynök képviselte.
Pannonhalma

A terhek súlya és az öröm fénye

Alois testvér, a taizéi közösség perjele osztja meg gondolatait a szinodalitásról. A beszélgetést Görföl Tibor, a Vigilia főszerkesztője készítette.
Róma

Befejeződött a Ciszterci Rend Generális Káptalanja Rómában

A mintegy két hétig tartó, minden önálló ciszterci monostor nagyobb eljárójának részvételével tartott Ciszterci Rend Generális Káptalanja október 21-én befejeződött. A Generális Káptalan a Ciszterci Rend legfőbb kormányzó szerve, melynek feladata a szerzetesrend lelki összefogása, a szükséges közös szabályok megalkotása, a generális apát és a prokurátor (ügyvivő) megválasztása.
Budapest

Hálaadás Mária életéért

A mindössze negyvenéves Rudan Mária, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája sokak által ismert és szeretett munkatársa, háromgyermekes édesanya október 4-én váratlanul elhunyt. Temetésére a budapest-kelenföldi Szent Gellért-templom urnatemetőjében került sor október 28-án. Ezt szentmise követte, amely hangsúlyozottan hálaadó szertartás volt Mária életéért, nem gyászmise.
Tiszaalpár

Jubileumi gyalogos zarándoklat Berecz Skolasztika emlékére

Közel hetven zarándok gyűlt össze október 22-én, szombaton reggel a kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony-templom előtt, hogy együtt induljanak el a Berecz Skolasztika bencés apáca, a tiszaújfalui (ma tiszaalpári) kolostor alapító perjelnője tiszteletére megtartott tizedik gyalogos zarándoklatra.

A ferencesek szolgálata a középkori és újkori járványok idején

Bár a ferences rend nem betegápoló rend, tagjait mégis ott találjuk azok között, akik a középkori vagy az újkori járványok idején a betegek testi-lelki szolgálatába álltak. Most arra a kérdésre keressük a választ, honnét is ered ez a magatartásuk, és milyen konkrét példákat látunk a történelem folyamán erre.
Máriaremete

Örökfogadalom-tételt ünnepeltek a Don Bosco Nővérek

Skribanek Helga, a Segítő Szűz Mária Leányai Intézménye (ismertebb nevén: Don Bosco Nővérek vagy szalézi nővérek) közösségének tagja örökfogadalmat tett október 22-én a budapest-máriaremetei Kisboldogasszony-bazilikában. Az ünnepi szertartás főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök volt.
Felsőgalla

Indiai missziós nővérek érkeztek Felsőgallára

Indiából augusztus 12-én hazánkba érkezett a Szűz Mária Misszionáriusai apostoli élet társaságának három örökfogadalmas nővére: Jyothi (Dzsoti), Pavana és Merin. A Tatabányához tartozó Felsőgallára kerültek, hogy miután megtanulták a magyar nyelvet, cigánymisszióba kezdjenek a Székesfehérvári Egyházmegyében. Vámossy Erzsébet jár náluk.
Győr

Hármas jubileumot ünnepeltek a szervita nővérek

A szervita nővérek közössége magyarországi kongregációjuk megszületésének 100., győri kápolnájuk felszentelésének 80., a Szent József Diákotthonuk megnyitásának 25. évfordulóját ünnepelte október 22-én Veres András megyéspüspökkel Győrben. Épületük megújulásáért, gyarapodásért is hálát adhattak a velük ünneplő népes közösséggel. Egy történet a kitartásról.
Budapest

Hallgatás helyett

Nyilvánosság és gyermekvédelem műhelynap az Emberi Méltóság Stratégia keretében
Kozármisleny

A Flüe-i Szent Miklós kolostortemplom felszentelésének 25. jubileuma

2022. október 9-én, vasárnap délután összegyűltünk Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreinek kolostortemplomában Kozármislenyben, hogy hálát adjunk az Úristennek és emlékezzünk az elmúlt 25 évre.
Budapest

Újra találkoztak az ápolásvezetők

Második találkozójukat tartották a szerzetesi fenntartású szociális intézmények ápolásvezetői és vezető ápolói, a szerzetesi iroda szervezésében. 2022. október 12-én az iroda tárgyalójában került sor a rendezvényre.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41