Összes hír

Bakonybél

„Aki énekel, nem fél semmitől”

A zene a valóságnak egy olyan dimenziója, amely a kommunikációs szándékon túl képes harmóniát teremteni. A legszentebb dolgokat nem lehet elmondani, csak elénekelni, vélekedett Dr. Baán Izsák, a Szent Mauríciusz Monostor perjele a múlt hétvégén először megrendezett Gellért Ünnepen. Márpedig éneklésre, zenélésre akadt módja az előadóknak és a látogatóknak egyaránt, hiszen a bakonybéli bencés monostor környezetében komoly- és könnyűzenei koncertek, valamint képzőművészeti kiállítás várta az érdeklődőket.

Elhunyt Rudan Mária munkatársunk

„Tenyerembe írtam neved." (Iz 49,16)

 

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy Rudan Mária - szeretett munkatársunk, háromgyermekes édesanya - október 4-én váratlanul elhunyt.

Mária 1982-ben született. A jezsuita rendtartományban kezdett el a gyermekek védelmének témájával foglalkozni. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán és a Római Gergely Egyetem gyermekvédelmi képzésén is tanult.

2022. szep. 22. (csütörtök) 10:00
Budapest

Második találkozó mentálhigiénés munkatársaknak

A szerzetesi fenntartású szociális intézmények mentálhigiénés munkatársai találkozót tartottak a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájában szeptember 22-én.
2022. szep. 28. (szerda) 10:00
Budapest

Az Árpád-házi Szent Erzsébet idősotthon harmincéves jubileuma

Az idén ünnepli alapításának harmincadik évfordulóját a Budapest II. kerületében működő Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthon, amelyet a Magyarok Nagyasszonya Társasága női szerzetesrend tart fenn. Szeptember 28-án ebből az alkalomból mutatott be hálaadó koncelebrált szentmisét az otthon kápolnájában Erdő Péter bíboros, prímás.
Róma

A pápa a premontreiekhez

A premontrei rend alapításának 900. évfordulója alkalmából Ferenc pápa arra buzdította a tagokat, hogy gondolkodjanak el közösségük történetén, tekintsenek a jövő felé, misszionáriusként éljék életüket az Eucharisztiában és az evangéliumban gyökerező testvéri együttélésben.

A lelkünk táplálása nélkül felborul az egyensúly

Idén éppen 25 éve tette le első fogadalmát, Istenre találásának egyik legfontosabb mozzanata egy tragikus családi esemény volt. Karmelita nővérként ugyanakkor nemcsak az ima tölti ki mindennapjait, hanem azt is élethivatásának tekinti, hogy meg is ossza másokkal, amit ezekben az imákban kap. Sőt, francia nyelvről fordít magyarra hiánypótló lelkiségi műveket. Az olvasók most KATALIN ILDIKÓ OCD nővért ismerhetik meg közelebbről.
Róma

Ferenc pápa a trappisták nagykáptalanjához

Kazahsztáni apostoli útjának másnapján, pénteken délben fogadta a Vatikánban Ferenc pápa a Szigorúbb Fegyelmű Reformált Ciszterciek, vagyis a trappisták rendje nagykáptalanjának második részét, melyet ezen a héten tartanak az Assisi lábánál fekvő Porciunkulában. A Szentatya beszédében a jövő építéséhez a bibliai álmodás teremtő formáját ajánlotta, melyet a közösség, részvétel, misszió és képzés négyes témájára alkalmazott.
Budapest

Domonkos tartományi napok

A magyar domonkosok augusztus 29-31. között a verbita Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban tartották meg éves nagygyűlésüket.
Kaposszentbenedek

Ancilla nővér

1950-ben még közel 12 ezer férfi és női szerzetes élt Magyarországon, ám abban az évben egész történetük legnehezebb korszaka kezdődött meg. Az akkori, ateista ideológiára épülő pártállam veszélyt látott a szerzetesek hitről tanúságot tevő életmódjában, és társadalmilag károsnak ítélte a tevékenységüket. 1950 szeptemberében egy törvényerejű rendelet néhány elenyésző kivételtől eltekintve valamennyi szerzetesrend működési engedélyét megvonta. Az apácáknak is el kellett hagyniuk a kolostorok menedéket nyújtó falait, és egyik pillanatról a másikra szembe kellett nézniük a számukra különösen megnehezített világi élet kihívásaival.
Budakeszi

Interjú Kakucs Petrával, a domonkosok új általános főnöknőjével

Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos rendi Nővérek Apostoli Kongregációja július 26. és augusztus 2. között, Kőszegen megtartott választó káptalanja Kakucs Adél Petra nővért választotta meg általános főnöknővé, miután a tisztséget tizenkét évig betöltő Deák Hedvig nővér mandátuma lejárt. Petra nővérrel a budakeszi rendházban beszélgetett Bodnár Dániel.
2022. szep. 9. (péntek) 12:00
Budapest

Szerzetesi hivatásgondozók találkozója

 

A szerzetesi konferenciák szervezésében szeptember 9-én második alkalommal került megrendezésre a szerzetesi hivatásgondozók találkozója.  A Sapientia főiskola adott helyet a műhelymunkának Budapesten.

Ez alkalommal Tornya Erika RSCJ tartott lelkesítő előadást a hivatásgondozás teológiájáról, és néhány praktikus tapasztalatot is megosztott a hallgatókkal, akik személyesen és online kapcsolódtak be.

A tanulmányi délután során személyes beszélgetésekre, megosztásokra is sort került.

Budapest

Az egység karizmájának egy magyar apostola: Mester Margit Mária

A Szentlélek minden korban karizmákat küld, hogy segítsen az adott körülmények között életre váltani a kereszténységet. A mi korunkban több emberen át is elültette a szívekbe az egység gondolatát. Az egyik közülük Mester Margit Mária, egy magyar szerzetes, aki 1906 és 1961 között élt, és megalapította az Unum közösséget.
Budapest

Jelentkezni lehet az Emberi Méltóság Stratégia új képzéseire

Elindult a jelentkezés az Emberi Méltóság Stratégia 2022/23-as tanévben meghirdetett képzéseire. Új tréninggel is gyarapodott a kínálat, de a tavalyi képzések közül több ismét elérhető.
Budapest

Interjú Mészáros Levente testvérrel

Fiatalos lelkülettel az idősek szolgálatában – beszélgetés Mészáros Levente testvérrel, a világpolgárból lett szerzetessel.
Erdőkürt

25 éves fogadalmi évfordulót ünnepeltek a pálos nővérek

Augusztus 30-án 25 éves fogadalmi évfordulót ünnepeltek a pálos nővérek közösségében Erdőkürtön, a Magyarok Nagyasszonya Monostorban. Vas Mónika Mária Teréz nővér (a közösség elöljárója) 25 évvel ezelőtt tett fogadalmat a pálos nővérek közösségében. Egy ünnep mindig visszaemlékezés és hála Istennek, azért, amit végbevitt bennünk. Az ünnepi szentmisét Szenes István atya mutatta be.
Budapest

„A neveléssel és oktatással egy emberibb világért”

Augusztus 23. és 25. között rendezték meg a Boldogasszony Iskolanővérek általános iskoláiban (a szegedi Karolina, a budapesti Patrona Hungariae, a debreceni Svetits és a makói Szignum), az alsó tagozaton nevelő-oktató kollégák nevelési konferenciáját.

Budatétény

Kettős papszentelést ünnepeltek a verbiták

Két, Indonéziából származó diakónust, Sudarman Aloysius Gonzaga és Klau Yulius verbita szerzeteseket szentelte pappá augusztus 27-én a főváros XXII. kerületében levő Baross Gábor-telepi Jézus Szíve-templomban Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök.
Nagykároly

Örömlátogatás a nagykárolyi piarista nővéreknél

Ez a történet akkor kezdődött, amikor Molnár Lehel atya továbbította az egyetemi KM csoportok felé Bori nővér megkeresését, hogy a nagykárolyi gyermekotthonban szeretettel várnak nyárra olyan önkénteseket, akik segítenek a gyerekek körül.
Mátraverebély-Szentkút

A gyaloglás válaszokat hoz a kérdésekre

A középkortól kezdve a szent helyekre induló zarándoklatok mindig a lelki megtisztulás, vezeklés, külső és belső csendben való szemlélődés útjai, a személyes élet értelmét kereső utak voltak. Ez nem sokat változott az elmúlt századokban sem. Ma már sok zarándoklat ismert, köztük magyarországi útvonalak is, most pedig ismét elindult a Ferences Ifjúsági Zarándoklat. A közel 200 zarándok augusztus 14-én indult, és a Palócföld erdein, falvain átívelő utat bejárva augusztus 20-án, Szent István ünnepén érkezik meg a nemzeti kegyhelyre, Mátraverebély-Szentkútra. Szabó Péter ferences szerzetessel arról is beszélgetett Háver-Varga Mariann, mik a jellegzetességei az ilyen zarándokutaknak.
Bencés monostorok

Szent István és a bencések

Homályba vész a magyar kereszténység kezdete, még a Szent Koronát hozó Asztrik püspök személyéről is alig tudunk valamit. Ami bizonyos: Európa több kolostorából érkezett bencés szerzetesek, élükön Adalbert és Gellért püspökkel, meghatározó szerepet játszottak a misszióban.
Márianosztra

Annak szenteltem az életem, akit szeretek, és aki engem szeret

Mi visz rá valakit arra, hogy pálos szerzetes legyen? Mi szükséges ahhoz, hogy ezt a hivatást választhassa? Lehet-e szerelmes egy szerzetes? Mit eszik, lehet-e hobbija, unatkozik-e? Miért kedvelik az emberek a habitust viselő férfiakat? E kérdésekre kerestük a választ, amikor ellátogattunk a fővárostól északra fekvő Márianosztrára, ahol két pálos szerzetes egy napját kísérte végig Velkei Tamás.
Csorna

Kettős örökfogadalom a csornai premontreieknél

Az apátsági templom búcsúnapja hagyományosan az elköteleződés ünnepe a csornai apátságban. Az idei évben is, Nagyboldogasszony napján ketten mondták ki az örök igent Isten és közösség mellett: Horváth Ákos Pál és Rácz Dávid Ignác.

Az este 6 órakor kezdődő szentmisét Márton apát úr mutatta be a rendtársak koncelebrálásával, de az ünnepen jelen voltak premontrei atyák és nővérek Zsámbékról és Gödöllőről, valamint bencés atyák Győrből és Pannonhalmáról, és több egyházmegyés pap is.

Tihany

Három új bencés hivatásért adtak hálát Tihanyban

Augusztus 14-én, Mária mennybevétele főünnepének vigíliáján öltötte magára a bencés szerzetesi ruhát Németh Benedek, aki a rendben a Placid nevet választotta, majd Gál András Sámuel novícius egyszerű fogadalmat tett. Másnap, augusztus 15-én az ünnepi nagymisén Mogyorósi Márk Ányos örökfogadalmáért adhattak hálát a Tihanyi Bencés Apátság templomában összegyűlt hívek.
Budapest

Kerényi Lajos atya 95 évesen is aktív, derűs és örök fiatal

Az évtizedek előrehaladtával egyre többen teszik le a lantot, ráadásul az egészség is fogyatkozni kezd, nehezítve a mindennapokat. Dr. Kerényi Lajos piarista atya viszont a kevesek közé tartozik: 70 évvel ezelőtt szentelték pappá, mégis aktívan tevékenykedik. 95 évesen még mindig tanít a Szent Margit Gimnáziumban, könyveket ír, valamint kilenc kórház haldoklóit látogatja kórházlelkészként. Mi lehet a titka? Csakis a Jóisten a megmondhatója, hiszen átélte a második világháborút, orosz fogságba került, feljelentették és vallatták a kommunizmus idején, a börtönt is megjárta, de egy karcolás sem érte. És Lajos atyától soha, a megpróbáltatások idején sem vették el a hitét és a derűjét. Örökifjú maradt, és közel a százhoz sem „lekvárkodik”, ahogy ő maga mondaná. Csák-Nagy Kriszta interjúja.
Róma

Az egyik első nő mostantól a Püspöki Kongregációban

Ferenc pápa júliusban a Püspöki Dikasztérium tagjává nevezte ki Yvonne Reungoat nővért, a Segítő Szűz Mária Leányai rend korábbi főelöljáróját. Vele készült ez az interjú. „Jele ez a kinevezés a nőknek az egyházban és az egyházi intézményekben játszott sajátos szerepének. Újdonság, amire régóta vártunk és vágytunk”.
Debrecen

A debreceni domonkos kolostor új házfőnöke

2022. július 31-én Górski Jacek O.P. testvér debreceni házfőnök hivatali ideje lejárt. Peter Kreutzwald O.P. testvér a teutón provincia tartományfőnöke a debreceni domonkos kolostor új házfőnökévé 2022. augusztus 1-én Tokodi László O.P. testvért nevezte ki. László testvér 2022. augusztus 8-án, Szent Domonkos főünnepén Kostecki Andrzej O.P. tartományi vikárius kérésére elfogadta a döntést, letette a hitvallást, és így elfoglalta hivatalát.
Győr

Perjelválasztás a győri bencéseknél

2022. augusztus 10-11-én Hortobágyi T. Cirill OSB, Pannonhalmi Főapát, a Magyar Bencés Kongregáció Prézes-apátja és Vízi Elemér jezsuita tartományfőnök vizitálta a Győri Konventet (Szent Mór Bencés Perjelség).

A vizitációt követően került sor a bizalmi szavazásra Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel atya szolgálatáról.

A Győri Konvent döntése értelmében a következő három évben is Kelemen atya tölti be a perjel (szerzetesi elöljáró) tisztségét.

 

Forrás és fotó: Szent Mór Bencés Perjelség

 

Pannonhalma

Dejcsics Konrád fesztiváligazgató az Arcus Temporumról

Augusztus 26-a és 28-a között ismét várja vendégeit az Arcus Temporum: a bencés szerzetesközösség, valamint barátai és „üzletfelei”, a magyar és nemzetközi művészeti élet neves képviselői. Nem azért, hogy „kioktassák” a világot keresztény kultúrából, hanem hogy a hozzájuk látogatókkal együtt „vállvetve küzdő befogadókká” váljanak. Kiss Péter írása.
Gladbach

Keresztúti stáció Edith Steinnel

Sieger Köder 1925. január 3-án született Wasseralfingenben, 1947-ben iratkozott be a stuttgarti művészeti akadémiára, 1965–1970 között pedig Münchenben és Tübingenben tanult katolikus teológiát. A későbbiekben beiratkozott a papi szemináriumba, 1971-ben szentelték pappá. Festési stílusát tekintve egyaránt merített Chagalltól és El Greco munkásságából. Oltárképeket, templomi színes üvegablakokat, festett szobrokat, domborműveket, keresztutakat és táblaképeket is készített, főként állomáshelyein, de más megrendelésekre is. Belső hitvilágát képekben jelenítette meg.
Veszprém

Betánia Napokat rendezett a Nyolc Boldogság Közösség

A Nyolc Boldogság Katolikus Közösség a Betánia Napok elnevezésű hosszú hétvégére várta a közösségi tagokat és az érdeklődőket július 29. és 31. között a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán. Voltak, akik gyermekeikkel érkeztek a lelkigyakorlatra, amelynek témáját idén – aktuális közös élettapasztalatunknak megfelelően – ezzel a szóval jelölték meg: Változásban.
Mosonmagyaróvár

A piarista iskolák megújuló profiljáról

Nemrég jelent meg a „Teljes időt átfogó” piarista iskola című kiadvány. A diákok nevelésének minél teljesebb és hatékonyabb programját fogalmazza meg a dokumentum az eredeti kalazanciusi karizma és a jelen kihívásai tükrében. Zsódi Viktorral, a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda igazgatójával beszélgetett Vámossy Erzsébet.
Pannonhalma

Örökfogadalmat ünnepeltek Pannonhalmán

„Egyért könyörgök az Úrhoz, csak egyet kérek: hogy lakhassam az Úr hajlékában, amíg csak élek.” Ez a zsoltárvers is elhangzott augusztus 6-án a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában, amikor Fülöp testvér örökfogadalmat tett. Ahogy ő mondja, Istennel együtt hozta meg a döntést, amelynek az alapja az, hogy az Úr hűséges hozzá.
Vasvár

Domonkos Nyári Egyetem Vasváron

Augusztus 1-4. között került megrendezésre a II. Domonkos Nyári Egyetem Vasváron, Magyarország legrégebbi domonkos kolostorában.
Budapest

Gyémántmiséjét ünnepelte Szabó Ferenc SJ

Szabó Ferenc jezsuita szerzetes pap, teológus, költő augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén a budapesti Jézus Szíve-templomban mutatta be gyémántmiséjét. Hatvan éve, 1962-ben napra pontosan ekkor szentelte pappá Brüsszelben Ferdinand Périer SJ kalkuttai érsek.
Róma

Galavits M. Geraldine megváltós nővér életútja

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja, röviden megváltós nővérek otthona a római Francesco Tamagno utcában található. Építésének különleges története van: falait akkoriban emelték, amikor Magyarországon nemhogy nem támogatták a katolikus egyházat, a kereszténységet, hanem egyenesen ellehetetlenítették. A Villa Mater Redemptoris mégis felépült egy elhivatott, hazáját szerető szerzetes, Galavits M. Geraldine nővér alázatos és állhatatos munkájának köszönhetően. Korábbi riportunkban arról számoltunk be, miként fest az épület a közelmúltbéli felújítás után, most a históriáját igyekszünk feltárni. Velkei Tamás írása.
Jakab-hegy

Zarándoklat a Jakab-hegyi pálos romokhoz

Szent Jakab apostol július 25-i emléknapját megelőző vasárnap a Magyar Pálos Rend zarándoklatot és búcsút szervezett a Jakab-hegyi kolostor romjaihoz.
Hoggar

Találkozás kistestvérekkel

Most, hogy Ferenc pápa szentté avatta boldog Charles de Foucauld-t, a néhai francia katonatisztből lett sivatagi remetét, szerzetesrend alapítót, feléledtek emlékeim szaharai utazásomról, amelynek során, Isten akaratából harminchárom évesen eljuthattam a távoli Hoggar hegység Assekrem csúcsára, a szent valamikori cellájába, láthattam, hol élt, és hol halt meg. Hozzá hasonlóan, engem is lenyűgözött a Szahara félelmetes, végtelen hatalmassága.
Máriabesnyő

Visszatértek a kapucinusok Máriabesnyőre

Húszévnyi kényszerű szünet után visszatértek a kapucinusok ősi máriabesnyői kolostorukba. Az ünnepi alkalomból Virth József OFMCap, gödöllő-máriabesnyői plébános mutatott be koncelebrált szentmisét július 31-én délelőtt a máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilikában, amit megtöltöttek a hívők és a zarándokok.
Kőszeg

A domonkos nővérek új általános főnöknője

Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Domonkos Nővérek új általános főnöknője Kakucs Petra nővér lett.
Erdély

Ferences krónika

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományának 35 tagja van. A testvérek Kolozsváron, Désen, Kaplonyban, Gyergyószárhegyen, Székelyudvarhelyen, Csíksomlyón, Szászsebesen, Déván és a felső-háromszéki Esztelneken élnek, de szolgálják a brassói ferences templomba járó híveket is. A lelkipásztorkodás mellett fontos tevékenységeik közé tartozik a fiatalok nevelése is. Székelyudvarhelyen és Désen a középiskolások, Kolozsváron és Brassóban az egyetemisták számára kollégiumot működtetnek, illetve a ferences ifjúsági programok által számos fiatalnak segítenek az Istennel való kapcsolat elmélyítésére. Az alábbiakban néhány kolostor második negyedévének eseményeit, történéseit ismertetjük a teljesség igénye nélkül.
Budapest

„Ez a kórház, a többit rád bízom!”

Lengyel Donát a ferences Gondviselés Háza lelki asszisztense, évtizedek óta szolgál kórházakban. Életútjáról, a kórházpasztoráció, a beteglátogatás szépségéről és nehézségeiről, a koronavírus-járvány idejéről kérdezte őt Varga Mónika.
Sólyomkővár

Fogadalomtétel évforduló Sólyomkőváron

,,Ahol szerzetesek vannak, ott öröm van!”- vallja Ferenc pápa.
Tihany

A csendes csodálkozás képessége

Szerző: KORZENSZKY RICHÁRD OSB
Subiaco

Szent Benedek öröksége

Az elmúlt napokban már megemlékezett a Vatican News Szent Benedekről, Európa fővédőszentjéről, akinek július 11-én tartjuk liturgikus ünnepét. Most közzéteszi Fabrizio Messina Cicchetti OSB bencés szerzetes interjúját, amelyet a Vatican News olasz műsorának adott a nyugati szerzetesség atyjának főünnepe alkalmából. Cicchetti atya a Rómától keletre, mintegy 70 kilométerre fekvő Subiaco településen lévő Szent Skolasztika nemzeti emlékmű állami könyvtárának az igazgatója.
Budapest

Teológiai könyvtár az ország szívében

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola könyvtára a múlt század elején épült patinás Piarista palotában kapott helyett Budapesten, az Erzsébet híd lábánál, a Duna partján. Az impozáns épület második emeletén egy korszerűen berendezett, világos, barátságos olvasótér várja a látogatókat. Török Beáta könyvtárvezetővel a 21. századi egyházi könyvtár lehetőségeiről beszélgetett Bencze Zsuzsanna.
Róma

A pápa három nőt nevezett ki a Püspöki dikasztériumba

Raffaella Petrini nővér, Yvonne Reungoat nővér és Maria Lia Zervino is a Ferenc pápa által kinevezett új tagok közé tartozik. Részt vesznek majd az egyházmegyés püspökök kiválasztásában.
Budakeszi

Isten fényében

Az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának leköszönő elöljárója; a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának elnökségi tagja, korábbi elnöke; a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dogmatikatanára, Deák Hedvig nővér július 15-én tölti be 50. életévét. Ebből az alkalomból beszélgetett vele Vámossy Erzsébet a budakeszi Sienai Szent Katalin-rendházban.
Nagyvenyim

Eszköz Isten kezében

Formanek Tamás, a szerzetesi iroda szociális intézményi tanácsadója beszélgetett a Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthona intézményvezetőjével, Kiss Csaba Gáborral Nagyvenyimben a kert lombos fái alatt.
Budapest

„Lehet terápiás hatása” – Csókási Anna a táncmeditációról

Szent Ferenc szamár testvérnek nevezte a testet: ez kedves, de némi lenézés is vegyül belé. Ma állítólag testkultusz van, de hogy ez egyet jelentene a testünk elfogadásával, a testi-lelki harmóniával, azt sokféle válságjelenség cáfolja. Csókási Anna nővér, a Szent Szív Társaság szerzetesrend tagja a táncmeditáció elkötelezettje. Nagyon hisz ebben az útban, és egységet lát ott, ahol mi feloldhatatlan ellentéteket „Táncolj, és a zaklatottság kisimul” – mondja.
Szombathely

Élet menekültként a szombathelyi ferences kollégiumban

Bartos Eszter, a szombathelyi Assisi Szent Ferenc Kollégium vezetője számolt be az elmúlt hónapokról, amikor a háború sújtotta Ukrajnából érkezett menekülteknek igyekeztek szeretetteli otthont nyújtani.
Budakeszi

Petres Lúcia domonkos nővér Arisztotelészről és a főzés öröméről

Az Így főznek a magyar katolikusok. 52 hét – 52 recept című kiadvány katolikus főpásztorainkat, papjainkat, szerzeteseinket mutatja be főzés közben. A kötet lapjain találkozhatunk Petres Lúcia domonkos nővérrel, aki filozófiát tanít a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Vámossy Erzsébet beszélgetett vele.
Nagyvárad

Kilencszáz év hit és kultúra

Az őshonos váradiak számára közismert a városközpontban lévő premontrei templom, a mellette lévő rendház, az idősebbek pedig nagyrészt ma is úgy emlegetik a templom szomszédságában álló, manapság Eminescu Főgimnáziumnak nevezett impozáns iskolaépületet, hogy „a premontrei”. Azt viszont már jóval kevesebben tudják, hogy a premontrei rendnek Romániában ez az egyetlen prépostsága, továbbá, hogy a rend már decemberben betöltötte a 900. évét, és azt, hogy közeledik a Nagyváradhoz kötődő 900. évforduló is. Mindezekről Fejes Rudolf Anzelm prépost prelátussal, nagyváradi premontrei apáttal beszélgetett Molnár Judit.
Boston

Orianne nővér és az Instagram

Lehetséges mosolyogva evangelizálni? Erre a kérdésre a válasz határozott igen, ha végigpásztázzuk a Szent Pál leányai rend fiatal, kanadai származású tagja Instagram-bejegyzéseit. Orianne Pietra René jelenleg rendje észak-amerikai kiadóhivatalában, az AEÁ-beli Bostonban dolgozik, és igencsak aktív a közösségi médiában.
Csepel

Ünnepeltek a Kalocsai Iskolanővérek

A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata július 4-én Máriai Franciska M. Romuálda szerzetesnővér 97. születésnapját és szerzetesi fogadalmainak 75. jubileumát a csepeli Szent József Otthon melletti Jézus Szíve-plébániatemplomban hálaadó szentmisével ünnepelte, melyet Burányi Roland és Kispál György plébános mutatott be.
Róma

Nemzetközi Gyermekvédelmi Konferencia

A jelzéstétel – kötelezettségek, nehézségek és a valóság címmel háromnapos konferenciát szervezett a Pápai Gergely Egyetem Antropológiai Intézete (IADC Institute of Anthropology) 2022. június 20. és 23. között Rómában.

Marcelle nővér: misszionárius élet Afrikában

Marcelle nővér, a francia Ferences Mária Misszonárius Nővérek Kongregációjának a tagja, idén ünnepli 99. születésnapját. Életéből hetvenhat évet Nyugat-Afrikában töltött.
Budapest

Interjú Kerényi Lajossal

Két évfordulót is ünneplünk: Kerényi Lajos atya 95. születésnapját, amely június 1-jén volt, és 70. papi jubileumát, melyet a június 25–26-i hétvégén ünnepel. Vámossy Erzsébet beszélgetett Lajos atyával.
Budapest

Kultúra, ferencesség, korkérdések

Nem csupán múltidézésnek szánják A Szó szimfóniája – kultúra, ferencesség, korkérdések című előadás-sorozatot a Pasaréti Közösségi Házban. Fontos szempont az is, hogy a ma emberét hogyan szólítják meg a tárgyalt témák, amint arra a szervező Bagyinszki Ágoston OFM is utalt június 16-án, a Pasaréti Közösségi Ház sorozatának tanév végi záróalkalmán, az őszi újrakezdésről is említést téve.
Nagykároly

Jézus Szíve mi vagyunk

Jézus Szíve ünnepén, június 24-én szentmisével ünnepeltek a Celestina anya Oázis lakói. Serényi Tamás piarista és Turi Gellért jelölt látogattak a jeles ünnepen a Gyermekotthonba.
Pécel

Jubileumi évet zárt a Jézus Szíve Társasága

Megalapításuk 100. évfordulójának ünnepi évét zárták június 24-én a Jézus Szíve Társasága nővérei Pécelen, az általuk működtetett idősek otthona kertjében az ünnepi szentmisével, melyet Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök mutatott be. A társaságban fogadalmat tett testvérek megújították esküjüket az ünnepi alkalmon.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41