Összes hír

2022. jan. 20. (csütörtök) 12:00
Budapest

Megjelent a Sapientiana folyóirat 2021/2. száma

A Sapientia Főiskola legfrissebb folyóiratában Lukács László: Az isteni irgalmasság fölfedezése korunkban, Somos Róbert: Órigenész az eucharisztiáról, Papp Miklós: A lelkiismeret fogalma az ortodox etikában, Sipos Katalin: Közeledés Istenhez a teológiai erények útján Szienai Szent Katalin tanításában és Garai Dávid Péter: Bálint Sándor a boldoggá avatás küszöbén című tanulmányát teszik közzé.

A szerzetesség teológiájáról Deák Hedvig Viktória írását olvashatják Újrakezdés, reform, megújulás: a szerzetesrendek újraindulásának történeti-teológiai olvasata címmel.

2022. jan. 19. (szerda) 10:15
Budapest

130 éve született Lafranco Margit

130 éve született Lafranco Margit, a Jézus Szíve Társasága hajdani vezetője

2022. jan. 17. (hétfő) 11:00
Budatétény

Találkozás, ünneplés, fogadalomújítás, búcsúzás

Az év második hetében az Isteni Ige Társasága magyar rendtartományának tagjai – huszonketten – összejöttek Kőszegről és az ország különböző plébániáiról Budatétényben egy testvéri találkozásra.

2022. jan. 12. (szerda) 09:00
Kismaros

Elnökségi nap 2022.

2022. január 12-13-án tartotta meg éves stratégiai napját az MRK-FSzK elnöksége Kismaroson.

2022. jan. 12. (szerda) 16:00
Bakonybél

Fémbe foglalt imádságok

„Krisztus alakjának megformálása tiszteletet ébreszt és az alázatot építi bennem (...) A szent tárgyak szerepe az életünkben elsődlegesen az, hogy emlékeztessenek minket: Krisztus tanítványai, Isten gyermekei vagyunk. Ehhez csak a legnagyobb tisztelettel szabad közelíteni” – vallja Vásárhelyi Anzelm OSB, aki egy valóságos bakonybéli csodába vezetett be minket.

2022. jan. 10. (hétfő) 19:00
Szikszó

Karácsonyi csoda

Az idei karácsony ajándéka a Bethánia Szeretetotthonban

2022. jan. 10. (hétfő) 09:15
Újvidék

Beszélgetés Harmath Károly ferences atyával

Harmath Károly újvidéki ferences atyát a legtöbben az Agapé Kiadó alapítójaként, illetve a Lurkóházak atyjaként ismerik. Most az életéről mesélt nekünk, megtudhattuk, hogy a háborúk és a politikai döntések hogyan alakítottak országhatárokat és sorsokat. Történetéből kiviláglik a derűs, a jót szüntelenül tenni akaró ferences lelkület, amelyen semmi sem változtathat.

2022. jan. 10. (hétfő) 09:00
Arló

Arlói modell a cigány szegregátum felemelésére

Hat év után tért vissza rendszeres szerzőnk az arlói cigány szegregátumokba, hogy megnézze és megmutassa, mi történt a faluban, amelybe anno apácák próbáltak életet lehelni. Azóta megérkeztek a jezsuiták is. A segítőknek rá kellett döbbenniük: a missziót már óvodás korban is késő elkezdeni. Sashegyi Zsófia írásából nemcsak a távol dolgozó apák részleges hiányában felnövő csemetékről vagy a neves szerzetes-tanító Mustó Péter a faluban való váratlan feltűnéséről értesülhetnek olvasóink, de arról is, hogyan készültek idén a karácsonyra az ország leghátrányosabb helyzetű településrészeinek egyikén. S hogy hogyan, mikor kerültek oda a helyi cigányok? Ez sem vidám történet.

2022. jan. 10. (hétfő) 09:00
Budapest

Lelki plusszal a ballagó tarisznyában

„Abban a korban kerülnek hozzánk a gyerekek, amikor lázadnak. A szüleik ellen, a tanárok ellen és a Jóisten ellen is. Úgy gondolom, ez rendjén van, hiszen azzal mélyül az ember hite, ha feltesz kérdéseket. Nekünk az a feladatunk, hogy válaszokat adjunk, akkor a gyermek nem kallódik el” – mondja Halmi Gábor, a Józsefvárosban működő Szent Benedek Gimnázium és Technikum igazgatója, a 72 Tanítvány Mozgalom pedagógiai műhelye magcsoportjának tagja. Hogyan jött létre, milyen utat járt be a bencés rend iskolája – erről kérdezte Trauttwein Éva az igazgatót.

2022. jan. 10. (hétfő) 08:45
India

Teréz anya nővérei 22 ezer rászorulóról gondoskodnak Indiában


December óta Indiában több olyan döntés is született az indiai szövetségi kormány részéről, amelyekkel akadályozták a Szeretet Misszionáriusa Kongregáció nagy jelentőségű karitatív működését az országban. A nemzetközi összefogásnak is köszönhetően a legutóbbi hírek szerint a helyzet javulni látszik.

2022. jan. 10. (hétfő) 08:30
Lengyelország

Lengyelországban kegyhelyet szenteltek Edith Stein tiszteletére


A sziléziai Lubliniec városban, ahonnan Edith Stein anyai nagyszülei származtak és amelyben a későbbi szent gyermekkorának egy részét töltötte, december 8-án szentély rangjára emeltek egy templomot az Auschwitzban mártírhalált szerzetesnő, a Keresztről nevezett Szent Benedikta Terézia kármelita nővér, Európa társvédőszentje tiszteletére.

2022. jan. 8. (szombat) 09:15
Budapest

Interjú Formanek Tamással, a ferencesek szociális referensével

2019 óta látja el a Ferences Rendtartomány szociális referensi feladatait Formanek Tamás. A szakembert a szociális munkáról, a rend vállalásairól és azok különlegességeiről kérdezte a Ferences Média.

2022. jan. 5. (szerda) 09:15
Mindenhol

Idén is indulnak zarándoktáborok

„Találkozás, útonlét, istenkeresés, önismeret, közösség” – ezzel az öt szóval jellemzi a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája által szervezett zarándoktábort Gáll Zsófia szakmai vezető. De kinek szól és hogyan épül fel ez a kezdeményezés? Szekeres Anna Luca, a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia újságíró-tanfolyamának végzős hallgatója készített vele interjút.

2022. jan. 5. (szerda) 08:30
Mindenhol

Szerzetesházak lelkigyakorlatai közös online felületen

Lelkigyakorlat, lelkivezetés, kísérés, elvonulás és a csend lehetősége – a szerzetesrendek egybegyűjtötték mindazt, amihez ők értenek a legjobban, és felkínálják kincseiket a szerzetesek.hu honlapon keresztül elérhető Elvonulás, lelkigyakorlat, szállás szerzeteseknél online felületen: elza.szerzetesek.hu.

2022. jan. 3. (hétfő) 10:15
Mindenhol

Megkezdődött a piaristáknál a hivatás éve

Ez év novemberében a Generális Kongregáció tíz év után ismét meghirdette a piarista hivatás évét. A november 26-án, Kalazanci Szent József pártfogásának ünnepén indult tematikus év 2022-ben a patrocíniumkor zárul majd.

2022. jan. 3. (hétfő) 10:00
Budapest

Beszélgetés Fecske Orsolya SSS festőművésszel

Fecske Orsolya szociális testvér rendkívül sokoldalú alkotó: oltár- és táblaképeket, falfestményeket, üvegablakokat, mozaikokat és grafikákat készít, felnőtteknek és gyermekeknek szóló könyveket, hittankönyveket illusztrál. Budapesten, a Szociális Testvérek Társaságának hűvösvölgyi központi házában beszélgetett Bodnár Dániel.

2021. dec. 29. (szerda) 10:30
Bakonybél

Figyelmem az Istené

A józan ész tekintélyére hivatkozni manapság is gyakori, akárcsak a 17. század Franciaországában. De megbízhatunk-e minden esetben a rációban? Szent Benedek a diszkréció erényére hívja fel a figyelmünket, melynek gyakorlása nagyban különbözik a józan ész vezetésére bízott élettől - állítja Baán Izsák OSB, bakonybéli perjel, a Szent Mauríciusz Monostor vezetője.

2021. dec. 21. (kedd) 10:30
Budapest

Lupus atya: Isten nekünk adta a legnagyobb ajándékot

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” – olvasható Lukács evangéliumában. Bár a karácsony értelmezése sok változáson ment át az évszázadokon keresztül, az üzenet ugyanaz maradt. Farkas István (Lupus atya) piarista szerzetessel beszélgetett a vasarnap.hu várakozásról, felkészülésről, karácsony üzenetéről és a keresztény értékekről.

2021. dec. 20. (hétfő) 07:45
Bakonybél

Beszélgetés Baán Izsák bencés perjellel

„A télre készülő természetben körülöttem egyre nagyobb a csöndesség. Keresem a belső csendet, s ahogy elmélyül bennem, szólni kezd Isten. Ha benne maradok, behív a csendjébe, ahol a szavakon túl közelít az emberhez” – avat be tapasztalatába Baán Izsák OSB. A bakonybéli bencés perjellel közösségük adventjéről és karácsonyáról beszélgetett Trauttwein Éva.

2021. dec. 16. (csütörtök) 10:30
Debrecen

Domonkos rendtörténeti konferenciák

November végén a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódóan két helyen is rendeztek domonkos témájú tudományos programot: Debrecenben november 25-én a Debreceni Akadémiai Bizottság Klasszika-filológia Munkabizottsága, november 27-én pedig Kolozsváron a Babes-Bólyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete.

2021. dec. 15. (szerda) 16:15
Mindenhol

Karácsonyi elmélkedés Keresztes Szent János költeményével

Adventben a Románcokat választottam kísérőnek, hogy Keresztes Szent János mély Isten-tapasztalata és misztikus megértése segítsen, adjon megvilágosításokat, hogy jobban megértsem ezt a nagy titkot.

2021. dec. 14. (kedd) 12:45
Budapest

Bárányokat a farkasok közé!

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gondolatébresztő oldala

2021. dec. 14. (kedd) 10:45
Budapest

Padba vésett monogram

Nagy Bálint a közelmúltban leginkább a Jezsuita futás nevű program ­arcaként szerepelt a nyilvánosságban: melegítőbe bújt, és a felhívásra jelentkezve százhúsz fővel együtt teljesítette a Makkosmária és Pasarét közötti 12,5 kilométeres távot. És persze az sem mellékes, hogy korábban ­fekete övet szerzett aikidóban. Karácsony közeledtével arra is kíváncsi volt a Magyar Nemzet szerkesztősége, hogyan készül az ünnepre.

 

2021. dec. 14. (kedd) 10:30
Budapest

Bármit megvehetek?

Az advent a meghitt, befelé figyelő várakozás ideje. Ám ezt az időszakot egyre inkább a stressz, a rohanás és a költekezés jellemzi. Baritz Sarolta Laura domonkos nővér a Scruton Belváros Közösségi Tér vendégeként december 2-án arról elmélkedett, lehet-e az ünnepet a fókuszba helyezve „jól fogyasztani”. Gondolatai vezérfonalául az emberközpontú közgazdaságtani megközelítés szolgált.

2021. dec. 14. (kedd) 10:15

Charles de Foucauld eucharisztikus élete Oltáriszentség nélkül

Közeledik Charles (Károly) testvér szentté avatásának dátuma, amely 2022. május 15-én lesz.

Azért, hogy elmélyítsük mindazt, amit lelkisége nekünk, mai kortársainak felajánl, íme, egy cikk, amelyet Antoine Chatelard Jézus Kistestvére írt, aki szinte egész életét Charles testvér lelkisége mélyebb megismerésének szentelte. Számunkra is mindig marad még újabb felfedezni való…

Reméljük, hogy ezek a gondolatok segítenek egy kicsit jobban megérteni az eucharisztia titkát, amely lelkesítette életét…

2021. dec. 14. (kedd) 10:00
Pannonhalma

A nevelés nem varázspálca, bele kell állni, ma, holnap és a 100. napon is

Összetett, sokszínű iskolarendszerré nőtte ki magát a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság fenntartásában működő hálózat. 2009 óta a pannonhalmi gimnázium mellett általános és szakképző iskolákat, technikumot, szakgimnáziumot és esti gimnáziumot működtetetnek az ország 9 településén. Hogyan tudja elősegíteni fejlődésüket a fenntartó – erről kérdezte Trauttwein Éva Hardi Titusz bencés szerzetest, aki főigazgatóként is fontosnak tartja, hogy tanárként is jelen legyen az iskolákban.

2021. dec. 14. (kedd) 09:45
Mindenhol

Slachta Margit gondolatai adventre

A Szociális Testvérek Társaságának alapítója, Slachta Margit a magyar egyház 20. századi történetének és az egész magyar történelemnek az egyik kiemelkedő nőalakja. Újító volt az egyházban, a civil társadalomban, üldözött a diktatúrákban – olyannyira, hogy 1946-ban el kellett hagynia az országot, és az Egyesült Államokban halt meg 1974-ben. Az ő gondolataival kezdi advent második hetét az Új Város online magazin.

2021. dec. 14. (kedd) 09:30
Esztergom

Az Oltáriszentségből áradó szeretet ma is próbál virágba borulni bennem

Páldeák Iván P. Szabolcs november 9-én ünnepelte kilencvenötödik születésnapját. Az idős szerzetes jelenleg az esztergomi Ferences Szociális Otthon lakója, ahol vidáman éli mindennapjait. Szabolcs atyával az esztergomi ferences rendház régi tanári könyvtárában beszélgetett a Ferences Média.

2021. dec. 14. (kedd) 09:30
Róma

Interjú Benedikta domonkos nővérrel

Ősztől kezdve Rómában folytatja rendi tanulmányait Nagy Éva Benedikta domonkos rendi szerzetes nővér, aki a Vatikáni Rádió stúdiójában osztotta meg Vértesaljai Lászlóval élete és rendi élete tapasztalatait.

2021. dec. 14. (kedd) 09:15
Róma

Második adventi prédikáció

Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros, a Pápai Ház szónoka december 10-én pénteken tartotta meg második adventi prédikációját a Római Kúria tagjai számára. Az „Isten elküldte a szívünkbe Fiának a Szentlelkét” című elmélkedésében a Szentlélek szerepéről elmélkedett, aki nemcsak megismerteti velünk a fogadott fiúság lelkületét, hanem abban is segít, hogy hálás szívvel átéljük keresztény létünk ajándékba kapott állapotát.

2021. dec. 14. (kedd) 09:00
Róma

A megszentelt élet reményét Isten adományának szépsége élteti

Ferenc pápa december 11-én, szombaton délelőtt az Apostoli Palota Kelemen-termében találkozott a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregáció plenáris ülésének 60 résztvevőjével, köztük João Braz de Aviz bíborossal, a kongregáció prefektusával.

2021. nov. 24. (szerda) 09:30
Budapest

Női és férfi szerzetes-elöljárók közös plenáris ülése 2021-ben

A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK) és a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK) 2021. november 24-én közös plenáris ülést tartott Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, amelyre közel 70 szerzeteselöljáró jött el. A találkozót megtisztelte jelenlétével Michael August Blume SVD apostoli nuncius is.

2021. nov. 26. (péntek) 11:30
Pannonhalma

Közös otthonunk gondozása elkötelezettség és felelősség

Mindenki tehet azért, hogy földünket a következő generációk számára is megőrizzük. Ezt hangsúlyozta mindegyik előadó a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult Teremtésvédelmi Konferencián. A téma iránt elkötelezett szakemberek és szervezetek saját jó példáikat, gyakorlataikat is bemutatták a Pannonhalmi Főapátság dísztermében. Ahogy Hortobágyi T. Cirill főapát fogalmazott a teremtésvédelem is része a Lifelong learning, azaz az élethosszig tartó tanulás folyamatának. Vagy ahogy a bencések „fordítják” a fogalmat: a jó pap holtig tanul.   

2021. nov. 25. (csütörtök) 12:30
Szentendre

A csend háza

„A csend nem valaminek a hiánya, hanem lehetősége annak, hogy valami megszülethessen.” (Mustó Péter SJ)

2021. nov. 19. (péntek) 11:00
Gödöllő

A szegények az egyház kincsei

A szerzetesi fenntartású köznevelési intézmények pedagógusai találkoztak Gödöllőn november 19-én. A szegénység pedagógiai, teológiai és szociológiai megközelítéséről szóló előadásokat megindító tanúságtételek majd a témáról való közös gondolkodás egészítette ki.

 

2021. nov. 16. (kedd) 10:30
Budapest

Szociális intézmények vezetőinek találkozója

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája 2021. november 16-án találkozót tartott a szerzetesi fenntartású szociális intézmények vezetői számára. Az eredeti meghívóban még az iroda tárgyalója volt a helyszín, de a COVID járvány negyedik hullámára való tekintettel a találkozót a piarista tartományfőnökség nagytermében tartottuk. Az előkészítés során kiderült, hogy nagy az érdeklődés, 27-en regisztráltak a találkozóra. Sajnos a járványhelyzet ebbe is beleszólt, többen nem tudtak eljönni.

2021. nov. 25. (csütörtök) 10:15
Budapest

Trénerképzés 2022 - emberi méltóság témában

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával és az Egyházi Fejlesztőkkel együttműködésben, az Emberi Méltóság Stratégia keretében 120 órás trénerképzést indít.

2021. nov. 10. (szerda) 17:00
Budapest

Hűség és megújulás - könyvbemutató

Bemutatták a Hűség és megújulás – A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000 című kötetet a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán november 10-én. A rendezvényt a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány és a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) szervezte.

2021. nov. 4. (csütörtök) 11:30
Karácsond

Az épület otthont, a közösség családot ad

Gyöngyöstől 12 kilométerre, Karácsondon működik az Autista Segítő Központ (ASK) Lakóotthon taginzétménye. A 2009-ben alapított otthonban autizmussal élő fiatal felnőttek számára biztosítanak lakhatást. A Lakóotthon vezetője, Hegyi Barbara írását közölte a Ferences Média.

2021. nov. 2. (kedd) 08:15
Budapest

Kálmán Peregrin a gyászhoz kapcsolódó lelkipásztori szolgálatról

Halottak napja közeledtével, még október utolsó napjaiban Kálmán Peregrin ferences szerzetessel, pasaréti plébánossal beszélgetett Körössy László a gyászolókkal való lelkipásztori kapcsolatról, a temetéssel kapcsolatos lelkipásztori szempontokról és a temetésről mint a misszió lehetséges alkalmáról.

2021. nov. 2. (kedd) 08:15
Veszprém

A Congregatio Jesu hálaadó ünnepe Veszprémben

Hálaadó ünnepet tartottak Veszprémben a 3 éve újra a városban is jelenlevő CJ szerzetesnővérek, rendtársakkal, barátokkal, ismerőseikkel, tanítványaikkal és családokkal. 2020 októberében a pandémia miatt elmaradt a “CJ szerzetesnővérek 160 éve Veszprém szolgálatában” címmel tervezett megemlékezés, hiszen akkor volt a jelenlétük 160. évfordulója, ezt pótolták most október 30-án.

2021. dec. 3. (péntek) 09:15
Budapest

Zarándoktábor-vezető képzés 2021/2022

„Boldog az az ember, akinek ereje benned gyökerezik, s akinek szíve zarándokútra készül." (Zsolt 84,6)


A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája és a Viator Természetjáró és Kulturális Egyesület 4 napos ingyenes Zarándoktábor-vezető képzést hirdet, melyre olyan keresztény pedagógusok, hitoktatók, közösségvezetők jelentkezését várjuk, akik a jövőben - akár már jövő nyáron - szívesen vezetnének egy hetes ifjúsági zarándoklatot - maguk által verbuvált 12-18 éves fiataloknak - a Magyarországi Szerzeteselöljárók
Konferenciáinak Irodája által szervezett Zarándoktábor program keretében.

2021. okt. 27. (szerda) 09:30
Róma

Ferenc pápa a szalézi nővérek nagykáptalanjához

Múlt hétvégén tartotta Rómában nagykáptalanját a Segítő Szűz Mária Leányai Intézménye, vagyis a Don Bosco alapította szalézi nővérek közössége. Ferenc pápa október 2-én pénteken látogatott el a nagykáptalanra és arra kérte őket, hogy teremtő hűséggel ápolják eredeti karizmájukat, majd a nemzedékek és kultúrák rendi együttélését ajánlotta nekik egyfajta szinodális útként.
 

2021. okt. 25. (hétfő) 09:30
Győr

Ideiglenesfogadalom-tételt ünnepeltek a győri bencések

Október 25-én, Szent Mór ünnepén a győri Szent Mór Bencés Perjelségben két novicius, Fulgent és Rafael testvér három évre ideiglenes fogadalmat tettek.

2021. okt. 25. (hétfő) 11:00
Mindenhol

Szívből élünk - 100 éve Jézus Szíve társaságában

A Jézus Szíve Társasága számára 2021. jubileumi esztendő, melynek kapcsán az elmúlt hónapokban a közösség több megemlékezést is tartott.

2021. okt. 25. (hétfő) 08:45
Budapest

Laura nővér: Ez a díj nekem szárnyakat ad

A pandémia miatt most vehette át az emberközpontú gazdaság megalkotásáért és széles körű hirdetéséért kapott Európai Polgár díjat Baritz Laura.

2021. okt. 25. (hétfő) 08:30
Budapest

Menő dolog volt szerzetesnek lenni: a marista testvérekről

Miguel Mont marista testvér 25 éve szolgál Magyarországon. A marista testvérek hivatása a hátrányos helyzetű gyerekekhez szól, Mária példáját követve igyekeznek őket nevelni. Misi testvérrel – ahogy itthon szólítják őt – a NEK családi napján, a Margitszigeten beszélgetett Fialovszky Magda.

2021. okt. 25. (hétfő) 08:30
Budapest

Interjú Ilodigwe Emmanuel szalézi szerzetessel

Ilodigwe Emmanuel Chekwube szalézi szerzetes, kispap, misszionárius. 1990-ben született Nigériában. 2008-ban csatlakozott a szaléziakhoz. Egy-egy évet töltött misszióban Ghánában és Libériában, közben filozófiát tanult. 2012-ben tette le elsőfogadalmát. 2016-ban Magyarországra küldték, 2019-ben itt ünnepelte az örökfogadalmát. Jelenleg az óbudai szalézi rendházban él szerzetes- és paptársaival.

2021. nov. 10. (szerda) 17:00
Sapientia

Meghívó könyvbemutatóra

A Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH) és a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) tisztelettel meghívja Önt a

HŰSÉG ÉS MEGÚJULÁS
A szerzetesi élet Magyarországon
1950–2000
című kötet bemutatójára

2021. november 10-én, szerda 17 órára a Sapientia Hittudományi Főiskola Aulájába (Budapest, Piarista köz 1.)

A kötetet Fejérdy András szerkesztette.

2021. okt. 22. (péntek) 08:30
Kolozsvár

Hála a piaristák oktató és nevelő szolgálatáért

Ebben az évben hálával és tisztelettel emlékezünk a kegyes tanítórend (közismerten piarista rend) letelepedésének évfordulójáról szűkebb pátriánk több helységében, Szentannán, Medgyesen, Máramarosszigeten, Kolozsváron.

2021. okt. 21. (csütörtök) 09:15
Budapest

Konferencia az idősgondozásról

Az idén februárban bejegyzett Szerzetesi Fenntartású Szociális Intézmények Egyesülete október 19-én megrendezte első Szerzetesi Idősgondozási Konferenciáját és szakmai fórumát Budapesten a Pasaréti Közösségi Házban.

2021. okt. 21. (csütörtök) 09:00
Budapest

Nyilvánosság – gyermekvédelem műhelynap

Képzést és a párbeszéd lehetőségét kínáltunk ezen a napon szerzetesrendi elöljáróknak, kommunikációs és gyermekvédelmi munkatársaknak. A résztvevők nyitottan és örömmel kapcsolódtak be a kezdeményezésbe.

2022. jan. 12. (szerda) 14:30
Dobogókő

Kairosz megújulási program papoknak és férfi szerzeteseknek

Amint a neve is utal rá, ennek a programnak elsődleges célja az, hogy „kegyelmi” teret és időt nyisson papok és férfi szerzetesek számára megálláshoz és megpihenéshez, hogy reflektálhassanak életútjuk és lelki útjuk alakulására, felüdülhessenek testben és lélekben, megerősödjenek hivatásukban, megújulhassanak elköteleződésükben és szolgálatukban.

Egy volt résztvevő: „Ez az egyik legjobb lehetőség, amit ismerek, ha az életút közepe táján valaki szükségét érzi annak, hogy megálljon egy kicsit, csendben legyen Istennel és közben minden szükséges emberi segítséget is megkap.”

2021. okt. 19. (kedd) 09:00
Róma

„Legyetek mosoly a világban!”

Ferenc pápa október 13-án jóváhagyta a dekrétumot, amely elismeri a Charles de Foucauld lekiségét követő Magdeleine kistestvér hősies erényeit. Magdeleine Hutin alapította 1939-ben a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösséget, amelynek tagjai a világ perifériáin élik meg a testvériséget a szegényekkel.

2021. okt. 19. (kedd) 08:45
Mindenhol

„Töredelmes szívvel…”

Tomas Halik: „Töredelmes szívvel…” – a bántalmazó papok botránya
Csak mélyreható reform mentheti meg az intézményes egyházat

2021. okt. 14. (csütörtök) 09:45
Nyíregyháza

Egy szétosztott élet ünnepén

Idén szeptember nyolcadikán, Kisboldogasszony napjának estéjén tucatnyi ember gyűlt össze a Segítő Nővérek Kongregációjának nyíregyházi rendházánál. A Gárdonyi Gézán szocializálódott ember képzeletében a rendházak vastag falú, csendes, városszéli épületek lennének, ám a valóság jócskán rácáfolt erre a képre. Az érkezők egy belvárosi társasház emeletére, egy puritán, ámde barátságos kis lakásba igyekeztek, ahol Sr. Tomka Magdolna sa. ünnepelte 25 éves fogadalmi jubileumát barátai és rendtársai körében. Rubóczkiné Kiss Hajnalka riportja.

2021. okt. 11. (hétfő) 16:15
Róma

Ferenc pápa találkozott a négy éves rabságból szabadult szerzetesnővel

Öröm és megkönnyebbülés a kolumbiai ferences nővér szabadon engedése miatt, akit négy évvel ezelőtt raboltak el Maliban. A pápa a szinódust megnyitó szentmise előtt találkozott Gloria Cecilia Narvaez nővérrel. Maccalli atya, akit korábban Nigerben tartottak fogva, nagy örömének adott hangot a szerzetesnő kiszabadulása miatt.

2021. okt. 11. (hétfő) 16:00
Esztergom

Kilencvenéves a Franka

Idén ünnepli fennállásának kilencvenedik évfordulóját az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium, közismert nevén a Franka. A közel évszázados múltú alma mater sok papot, szerzetest, reál és bölcsész műveltségű embert adott a magyar társadalomnak. Varga Kapisztrán ferenceses szerzetessel, a nagy múltú katolikus oktatási intézmény lelki igazgatóhelyettesével beszélgetett a Magyar Kurír.

2021. okt. 7. (csütörtök) 09:45
Miskolc

Ünnepélyes elköteleződés

A Szent Ferenc Kisnővérei szerzetesközösség három tagja: Bernadett, Judit és Veronika nővérek tettek örökfogadalmat a Miskolc Mindszenti-templomban 2021. október 3-án.

2021. okt. 7. (csütörtök) 09:30
Kozármisleny

Tizenhét éve alapították a Dorothea Otthont

A Ferences Rendtartomány – oktatási és lelkipásztori feladatvállalásai mellett – négy szociális intézmény fenntartója: a kozármislenyi Dorothea Otthon, a pasaréti Gondviselés Háza Gondozási Központ, az esztergomi Ferences Szociális Otthon, valamint a gyöngyösi Autista Segítő Központ szociális otthonának működtetését végzi.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41