Összes hír

2022. már. 2. (szerda) 09:00
Budapest

Istennek szentelt élet az „átkos rendszerben”

A szerzetesek sokak számára két lábon járó bizonyítékai annak, hogy Isten létezik, és kapcsolatba lehet lépni vele. Különben semmi értelme nem lenne annak, hogy felnőtt, intelligens emberek „fura ruhában” járnak, és döntéseiket egy láthatatlan lényhez igazítják. De mi történik, ha tilos a hivatásukat „szabályosan” megélni? A kommunista rendszerben sokan nem élhettek közösségben, titkolózniuk kellett. Hogyan lehet ilyen körülmények között hűségesnek maradni Jézushoz?

Szabó Katalint, a Szociális Testvérek szerzetesrend tagját a hivatásáról és a rendszerváltozás előtti közösségi életről kérdezte Elekné Fábián Krisztina.

2022. már. 1. (kedd) 09:15
Mindenhol

Szentszéki felhívás a szerzetesekhez

Február 28-án a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa és titkára levélben kérte a világ valamennyi szerzetesét, hogy buzgó imájukkal és életük tanúságtételével segítsék elő a békét a világ minden táján.

2022. feb. 28. (hétfő) 11:15
Budapest

Beszélgetés Kontra Évával, a Hit pajzsa díjazottjával

A Parma fidei – Hit pajzsa díjat minden évben egy-egy olyan papnak vagy szerzetesnek ítélik oda, aki a kommunista diktatúra idején is hűséges maradt a hitéhez, magyarságához. Az idei év egyik díjazottja a 92 éves Kontra Éva testvér, a Magyarok Nagyasszonya Társaság volt elöljárója. Vele beszélgetett Bodnár Dániel.

2022. már. 19. (szombat) 10:00
Budapest

A szerzetesek hangja – egy szinodális egyházért

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola A szerzetesek hangja – egy szinodális egyházért címmel Sapientia Napot rendez, amelyre szeretettel hív és vár minden érdeklődőt.

2022. feb. 22. (kedd) 12:00
Szeged

Piarista jubileumi kiállítás nyílt Szegeden

Háromszáz évvel ezelőtt kezdte meg működését a piarista rend Szegeden. A jubileumi év alkalmából Hitre, tudásra. A piaristák 300 éve Szegeden címmel kiállítás nyílt a Dóm Látogatóközpontban.

2022. feb. 19. (szombat) 12:15
Gödöllő

Ötven éve szentelték pappá Ullmann Péter Ágostont

Ullmann Péter Ágoston OPraem 61 esztendeje él Istennek szentelt életet, s mellette ötven éve lát el papi szolgálatot. Örökfogadalmat 1968-ban tett, majd 1972-ben Krakkóban szentelték pappá – titokban. A Gödöllői Premontrei Apátság emeritus kormányzó perjele rendtársaival együtt február 16-án adott hálát Isten kegyelmeiért a gödöllői premontrei Szentlélek és Gyümölcsoltó Boldogasszony-templomban.

2022. feb. 18. (péntek) 09:15
Budapest

Beszélgetés Ivanics M. Andrea SSND tartományfőnökkel

A Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya tavaly június 30-án Debrecenben megválasztotta új vezetését. A távozó Lobmayer M. Judit helyett a következő négy esztendőre Ivanics M. Andrea nővér lett a tartományfőnöknő. Vele beszélgetett Bodnár Dániel.

2022. feb. 16. (szerda) 08:30
Budapest

A Világ egyik elfelejtett Igaza

Az elesettek szolgálatát bátran vállaló lazarista szerzetes, Köhler Ferenc a zsidóüldözés hónapjaiban ezreket mentett meg a biztos haláltól. A nyilasok az életére törtek, a kommunizmus elől rendje külföldre menekítette. Alakját a családi emlékezet nyomán testvérének unokája eleveníti fel. 

2022. feb. 11. (péntek) 12:00
Budapest

Betegek világnapja a Szent Ferenc kórházban

A Budapesti Szent Ferenc Kórházban a Betegek Világnapja alkalmából 2022.02.11-én ünnepélyes szentmisét tartottak a kórház Egyház anyja kápolnájában. A betegeken kívül a dolgozók is részt vettek a szentmisén, melyet Barta Szabolcs CM tartományfőnök celebrált. 

2022. ápr. 27. (szerda) 09:00
Csobánka

Felüdít-Ő - szerzetesnőknek

A 2022-es évben is szeretnénk felkínálni a három hetes megpihenési, megújulási lehetőséget szerzetesnővérek részére lelkigyakorlatos formában, gyönyörű természeti környezetben Csobánkán, a Segítő Nővérek Rendházában Felüdít-Ő címmel.

„Jöjjetek hozzám, … én felüdítelek titeket.” (Mt 11,28) 

2022. feb. 2. (szerda) 09:00
Székesfehárvár

Az Istennek szentelt élet belső fényességből fakad

A Megszentelt Élet és Urunk bemutatásának ünnepén együtt adtak hálát Istentől kapott hivatásukért, meghívásukért a székesfehérvári egyházmegye területén működő papok, szerzetesek, szerzetesnők, plébániai közösségek és lelkiségi mozgalmak vezetői, a harmadrendek képviselői, valamint a Prohászka Imaszövetség tagjai Székesfehérváron. Spányi Antal püspök a szentmisében arról az elköteleződésről beszélt, amely mindenekfölött Isten iránti szeretetből, Isten akarata szerint cselekszik, rendezi az életet.

2022. feb. 2. (szerda) 08:45
Eger

„Úgy tekintek rátok, mint egyházunk gazdagságára”

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, a megszentelt élet napján Ternyák Csaba egri érsek mutatott be ünnepi szentmisét az egri Szent Bernát ciszterci templomban, az Egri Főegyházmegyében jelen lévő férfi és női szerzetes közösségek tagjaival.

2022. feb. 8. (kedd) 08:45
Debrecen

A szerzetesek életpéldájukkal díszítik fel lelkük templomát

Február 2-án ünnepli az Egyház Urunk bemutatását, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét, amelyet Szent II. János Pál pápa 1997-ben a megszentelt élet napjává nyilvánított. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök erre az alkalomra meghívta a debreceni Szent Anna-székesegyházba az egyházmegye területén szolgáló szerzeteseket, hogy a szentmisében, a legszentebb áldozatban közösen ünnepeljenek, imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért, és hálát adjanak meghívásuk kegyelméért. A szerzetesek a fogadalmukat is megújították a szentmise végén.  

2022. feb. 8. (kedd) 08:30
Budapest

Születésnapi beszélgetés Versegi Beátával

Versegi Beáta-Mária nővér a Nyolc Boldogság Közösség tagja, teológus, keresztény antropológus, szupervizor, coach. Számos egyetemi képzés oktatójaként és könyveiről is sokan ismerik. Életútja során megtapasztalta a mélységet és a vargabetűket is, de ötvenedik születésnapjára, mely február 4-én van, az életeseményekből összeállt a kép: kirajzolódtak az összefüggések, értelmet nyertek a részletek. Vámossy Erszébet beszélgetett Beáta nővérrel.

2022. feb. 4. (péntek) 08:45
Mindenhol

Isten életem legszebb döntése

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án a megszentelt élet világnapját is ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Nagyváradi Egyházmegye néhány szerzetesközösségébe "bekopogtak" azzal a kéréssel, hogy válaszoljanak arra, mit jelent számukra szerzetesnek lenni, valamint hogy fogalmazzák meg azt a szándékot, amelyet a hívek imáiba helyeznének ezen a napon. 

2022. feb. 3. (csütörtök) 08:45
Róma

Ferenc pápa a szerzeteseknek

Február 2-án este, az Úr bemutatásának ünnepén, a Szentatya szentmisét mutatott be a megszentelt élet huszonhatodik napja alkalmából a Szent Péter-bazilikában. Az evangélium alapján három kérdést intézet a szerzetesekhez: Mi mozgat bennünket? Mit lát a szemünk? Mit tartunk a karunkban?

2022. feb. 1. (kedd) 17:15
Budapest

A megszentelt életet ünnepelték Pasaréten

Február elsején, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén a pasaréti Páduai Szent Antal-plébániatemplomban a Budapesten és környékén élő szerzetesek közül vagy százötvenen összegyűltek, hogy vesperás és szentmise keretében együtt ünnepeljék Istennek szentelt életüket. A szentmisét Mohos Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke mutatta be szerzetes papok koncelebrálásával.

2022. feb. 2. (szerda) 09:30
Budapest

Szerzetesi fenntartású tanodák találkozója

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája 2022. 01. 26-án találkozót tartott a szerzetesi fenntartású tanodák szerzetes fenntartói és világi munkatársai részére. A járványhelyzetre való tekintettel részben online formában került megrendezésre. A személyesen jelen lévők a szerzetes iroda tárgyalójában találkoztak. Az összejövetel 10 - 14 óráig tartott, egy ebédszünettel és nagyon aktív, jó hangulatú volt.

Köszönjük a résztvevőknek!

2022. feb. 2. (szerda) 09:00
Mindenhol

A szerzetesek sem maradhatnak ki a szinodális folyamatból

Levélben köszöntötték az Istennek szentelt életet élő személyeket a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának vezetői február 2-a, a megszentelt élet napja alkalmából január 25-én. Idei írásukat a szinódus három alapszavából a másodiknak, a részvételnek szentelték.

2022. feb. 2. (szerda) 09:00
Mindenhol

A megszentelt életű személyek a testvériség igazi építői

Február 2-án ünnepli az egyház a Megszentelt élet 25. Világnapját. Ez alkalmat ad arra, hogy elgondolkozzunk e különleges hivatáson az egyházban és a világban, valamint a megszentelt életet élő személyek számára, hogy megújítsák a hűségüket hivatásukhoz. A világnap középpontjában a Ferenc pápa „Fratelli tutti” (Mindnyájan testvérek) kezdetű enciklikájában található iránymutatások állnak, amint arról beszámolt a Vatikáni Rádiónak João Braz de Aviz bíboros.

2022. feb. 2. (szerda) 09:00
Róma

Februárban a szerzetesnőkért szól az ima

Imádkozzunk a női szerzetesekért, köszönjük meg missziójukat és bátorságukat, hogy új válaszokat találjanak korunk kihívásaira – buzdít Ferenc pápa februári imaszándékában.

2022. feb. 2. (szerda) 08:45
Mexikó

A piarista rend generálisa és asszisztensei

A január 20. és február 11. között Mexikóban zajló 48. Egyetemes Káptalanon a Szentszék engedélyével a következő hatéves ciklusra is Pedro Aguado atyát választották meg a káptalani atyák generálisnak. Tisztségét a Szerzetesrendek Legfőbb Elöljáróinak Nemzetközi Uniója Nevelési Bizottságának elnökeként végzett munkájával összehangolva végzi továbbra is.

2022. jan. 31. (hétfő) 09:00
Győr

Szent Angélára emlékeztek a Prohászka-iskolában

Január 27-én szentmisével emlékeztek az orsolyita rend alapítójára, Merici Szent Angélára liturgikus emléknapján a győri Szent Anna-templomban. 

2022. jan. 29. (szombat) 08:30
Budapest

Együtt a Szalézi Család!

Egy nem mindennapi esemény zajlott egy különleges helyen január 29-én: a Magyar Szalézi Tartomány Budapesten, az Eiffel Műhelyházban tartotta alapítójának idei ünnepét.

2022. jan. 28. (péntek) 13:15
Győrújbarát

SZEO és LEO

Szent Erzsébet, akiről az Alexiánus Testvérek Szent Erzsébet Otthonát (továbbiakban SZEO) elnevezték, és én (továbbiakban: Leo testvér) alexiánus szerzetes barátsága már több, mint 10 éve tart.

2022. jan. 27. (csütörtök) 09:30
Kazincbarcika

Előadássorozat a Szalézi Szent Ferenc-évforduló tiszteletére

A Don Bosco Sportközpontban a fenntartó szalézi rend névadója, Szalézi Szent Ferenc halálának 400. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi évben egy hat előadásból álló sorozattal tiszteleg és emlékezik meg róla csütörtökönként 17 órás kezdettel a kazincbarcikai szalézi közösség.

2022. jan. 27. (csütörtök) 09:00
Mindenhol

Újrakezdés, reform, megújulás

"1990-ben és az azóta eltelt évtizedekben a magyarországi szerzetesség számára nem pusztán az Istennek szentelt élet materiális kereteinek újraszervezése volt a feladat, hanem a szerzetesi élet belső megújítása is, válaszolva a szerzetesi élet önazonosságát érintő kihívásokra. Tanulmányomban arra keresem a választ, mik voltak ezek a kihívások, és sikerült-e az újraindításnak ez a szempontja; milyen szerzetesi modellhez nyúltak vissza a rendek, és vajon az 1950-es állapottal való folytonosság volt-e ebben a domináns."

2022. jan. 20. (csütörtök) 10:45
Erdőkürt

30 éves fogadalmi évfordulót ünnepeltek a pálos nővérek

Oltáriszentségről nevezett Mária Benedikta és Jézus Öt Szent Sebéről nevezett Mária Euzébia nővér Erdőkürtön a Magyarok Nagyasszonya-monostorban ünnepelte a kerek évfordulót január 20-án. A szertartást Puskás Antal, a pálos rend tartományfőnöke mutatta be Borsos József emeritus tartományfőnökkel együtt, aki a pálos nővérek közösségét alapítása óta kísérte és támogatta.

2022. jan. 26. (szerda) 10:15
Róma

Ferenc pápa beszéde a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend káptalanjához


Január 24-én hétfőn délelőtt fogadta Ferenc pápa a francia alapítású Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend nagykáptalanját. Beszédében arra buzdította őket, hogy nevelési karizmájukkal, együttérző pillantással, új távlatok keresésével és az összetartozás építésével álljanak az új nemzedékek és a családok szolgálatában, egy átfogó humanizmusért és egy mind testvéribb világért.
 

 

2022. jan. 18. (kedd) 09:45
Budapest

Megkezdődött az Emberi Méltóság Stratégia trénerképzése

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával és az Egyházi Fejlesztőkkel együttműködésben, az Emberi Méltóság Stratégia keretében 120 órás trénerképzést indított, melynek első alkalma 2022. január 18-19-én volt.

2022. jan. 24. (hétfő) 08:45
Budapest

Szociális műhelymunka

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája 2022.01.18-án a szociális intézmények fenntartóinak, intézményvezetőinek és gazdasági munkatársainak részvételével műhelymunkát tartott, a járványhelyzetre való tekintettel részben jelenléti részben online formában.

2022. jan. 20. (csütörtök) 12:15
Mindenhol

Zarándoktábor-vezető képzés 2022

2022. március 4-5-6-án újra indul Zarándoktábor-vezető képzésünk, melyre olyan keresztény pedagógusok és közösségvezetők jelentkezését várjuk február 21-ig, akik szívesen vezetnék diákcsoportjukat a jövő évi zarándoktáborokban!

2022. jan. 20. (csütörtök) 12:00
Budapest

Megjelent a Sapientiana folyóirat 2021/2. száma

A Sapientia Főiskola legfrissebb folyóiratában Lukács László: Az isteni irgalmasság fölfedezése korunkban, Somos Róbert: Órigenész az eucharisztiáról, Papp Miklós: A lelkiismeret fogalma az ortodox etikában, Sipos Katalin: Közeledés Istenhez a teológiai erények útján Szienai Szent Katalin tanításában és Garai Dávid Péter: Bálint Sándor a boldoggá avatás küszöbén című tanulmányát teszik közzé.

2022. jan. 19. (szerda) 10:15
Budapest

130 éve született Lafranco Margit

130 éve született Lafranco Margit, a Jézus Szíve Társasága hajdani vezetője

2022. jan. 17. (hétfő) 11:00
Budatétény

Találkozás, ünneplés, fogadalomújítás, búcsúzás

Az év második hetében az Isteni Ige Társasága magyar rendtartományának tagjai – huszonketten – összejöttek Kőszegről és az ország különböző plébániáiról Budatétényben egy testvéri találkozásra.

2022. jan. 12. (szerda) 09:00
Kismaros

Elnökségi nap 2022.

2022. január 12-13-án tartotta meg éves stratégiai napját az MRK-FSzK elnöksége Kismaroson.

2022. jan. 12. (szerda) 16:00
Bakonybél

Fémbe foglalt imádságok

„Krisztus alakjának megformálása tiszteletet ébreszt és az alázatot építi bennem (...) A szent tárgyak szerepe az életünkben elsődlegesen az, hogy emlékeztessenek minket: Krisztus tanítványai, Isten gyermekei vagyunk. Ehhez csak a legnagyobb tisztelettel szabad közelíteni” – vallja Vásárhelyi Anzelm OSB, aki egy valóságos bakonybéli csodába vezetett be minket.

2022. jan. 10. (hétfő) 19:00
Szikszó

Karácsonyi csoda

Az idei karácsony ajándéka a Bethánia Szeretetotthonban

2022. jan. 10. (hétfő) 09:15
Újvidék

Beszélgetés Harmath Károly ferences atyával

Harmath Károly újvidéki ferences atyát a legtöbben az Agapé Kiadó alapítójaként, illetve a Lurkóházak atyjaként ismerik. Most az életéről mesélt nekünk, megtudhattuk, hogy a háborúk és a politikai döntések hogyan alakítottak országhatárokat és sorsokat. Történetéből kiviláglik a derűs, a jót szüntelenül tenni akaró ferences lelkület, amelyen semmi sem változtathat.

2022. jan. 10. (hétfő) 09:00
Arló

Arlói modell a cigány szegregátum felemelésére

Hat év után tért vissza rendszeres szerzőnk az arlói cigány szegregátumokba, hogy megnézze és megmutassa, mi történt a faluban, amelybe anno apácák próbáltak életet lehelni. Azóta megérkeztek a jezsuiták is. A segítőknek rá kellett döbbenniük: a missziót már óvodás korban is késő elkezdeni. Sashegyi Zsófia írásából nemcsak a távol dolgozó apák részleges hiányában felnövő csemetékről vagy a neves szerzetes-tanító Mustó Péter a faluban való váratlan feltűnéséről értesülhetnek olvasóink, de arról is, hogyan készültek idén a karácsonyra az ország leghátrányosabb helyzetű településrészeinek egyikén. S hogy hogyan, mikor kerültek oda a helyi cigányok? Ez sem vidám történet.

2022. jan. 10. (hétfő) 09:00
Budapest

Lelki plusszal a ballagó tarisznyában

„Abban a korban kerülnek hozzánk a gyerekek, amikor lázadnak. A szüleik ellen, a tanárok ellen és a Jóisten ellen is. Úgy gondolom, ez rendjén van, hiszen azzal mélyül az ember hite, ha feltesz kérdéseket. Nekünk az a feladatunk, hogy válaszokat adjunk, akkor a gyermek nem kallódik el” – mondja Halmi Gábor, a Józsefvárosban működő Szent Benedek Gimnázium és Technikum igazgatója, a 72 Tanítvány Mozgalom pedagógiai műhelye magcsoportjának tagja. Hogyan jött létre, milyen utat járt be a bencés rend iskolája – erről kérdezte Trauttwein Éva az igazgatót.

2022. jan. 10. (hétfő) 08:45
India

Teréz anya nővérei 22 ezer rászorulóról gondoskodnak Indiában


December óta Indiában több olyan döntés is született az indiai szövetségi kormány részéről, amelyekkel akadályozták a Szeretet Misszionáriusa Kongregáció nagy jelentőségű karitatív működését az országban. A nemzetközi összefogásnak is köszönhetően a legutóbbi hírek szerint a helyzet javulni látszik.

2022. jan. 10. (hétfő) 08:30
Lengyelország

Lengyelországban kegyhelyet szenteltek Edith Stein tiszteletére


A sziléziai Lubliniec városban, ahonnan Edith Stein anyai nagyszülei származtak és amelyben a későbbi szent gyermekkorának egy részét töltötte, december 8-án szentély rangjára emeltek egy templomot az Auschwitzban mártírhalált szerzetesnő, a Keresztről nevezett Szent Benedikta Terézia kármelita nővér, Európa társvédőszentje tiszteletére.

2022. jan. 8. (szombat) 09:15
Budapest

Interjú Formanek Tamással, a ferencesek szociális referensével

2019 óta látja el a Ferences Rendtartomány szociális referensi feladatait Formanek Tamás. A szakembert a szociális munkáról, a rend vállalásairól és azok különlegességeiről kérdezte a Ferences Média.

2022. jan. 5. (szerda) 09:15
Mindenhol

Idén is indulnak zarándoktáborok

„Találkozás, útonlét, istenkeresés, önismeret, közösség” – ezzel az öt szóval jellemzi a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája által szervezett zarándoktábort Gáll Zsófia szakmai vezető. De kinek szól és hogyan épül fel ez a kezdeményezés? Szekeres Anna Luca, a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia újságíró-tanfolyamának végzős hallgatója készített vele interjút.

2022. jan. 5. (szerda) 08:30
Mindenhol

Szerzetesházak lelkigyakorlatai közös online felületen

Lelkigyakorlat, lelkivezetés, kísérés, elvonulás és a csend lehetősége – a szerzetesrendek egybegyűjtötték mindazt, amihez ők értenek a legjobban, és felkínálják kincseiket a szerzetesek.hu honlapon keresztül elérhető Elvonulás, lelkigyakorlat, szállás szerzeteseknél online felületen: elza.szerzetesek.hu.

2022. jan. 3. (hétfő) 10:15
Mindenhol

Megkezdődött a piaristáknál a hivatás éve

Ez év novemberében a Generális Kongregáció tíz év után ismét meghirdette a piarista hivatás évét. A november 26-án, Kalazanci Szent József pártfogásának ünnepén indult tematikus év 2022-ben a patrocíniumkor zárul majd.

2022. jan. 3. (hétfő) 10:00
Budapest

Beszélgetés Fecske Orsolya SSS festőművésszel

Fecske Orsolya szociális testvér rendkívül sokoldalú alkotó: oltár- és táblaképeket, falfestményeket, üvegablakokat, mozaikokat és grafikákat készít, felnőtteknek és gyermekeknek szóló könyveket, hittankönyveket illusztrál. Budapesten, a Szociális Testvérek Társaságának hűvösvölgyi központi házában beszélgetett Bodnár Dániel.

2021. dec. 29. (szerda) 10:30
Bakonybél

Figyelmem az Istené

A józan ész tekintélyére hivatkozni manapság is gyakori, akárcsak a 17. század Franciaországában. De megbízhatunk-e minden esetben a rációban? Szent Benedek a diszkréció erényére hívja fel a figyelmünket, melynek gyakorlása nagyban különbözik a józan ész vezetésére bízott élettől - állítja Baán Izsák OSB, bakonybéli perjel, a Szent Mauríciusz Monostor vezetője.

2021. dec. 21. (kedd) 10:30
Budapest

Lupus atya: Isten nekünk adta a legnagyobb ajándékot

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” – olvasható Lukács evangéliumában. Bár a karácsony értelmezése sok változáson ment át az évszázadokon keresztül, az üzenet ugyanaz maradt. Farkas István (Lupus atya) piarista szerzetessel beszélgetett a vasarnap.hu várakozásról, felkészülésről, karácsony üzenetéről és a keresztény értékekről.

2021. dec. 20. (hétfő) 07:45
Bakonybél

Beszélgetés Baán Izsák bencés perjellel

„A télre készülő természetben körülöttem egyre nagyobb a csöndesség. Keresem a belső csendet, s ahogy elmélyül bennem, szólni kezd Isten. Ha benne maradok, behív a csendjébe, ahol a szavakon túl közelít az emberhez” – avat be tapasztalatába Baán Izsák OSB. A bakonybéli bencés perjellel közösségük adventjéről és karácsonyáról beszélgetett Trauttwein Éva.

2021. dec. 16. (csütörtök) 10:30
Debrecen

Domonkos rendtörténeti konferenciák

November végén a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódóan két helyen is rendeztek domonkos témájú tudományos programot: Debrecenben november 25-én a Debreceni Akadémiai Bizottság Klasszika-filológia Munkabizottsága, november 27-én pedig Kolozsváron a Babes-Bólyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete.

2021. dec. 15. (szerda) 16:15
Mindenhol

Karácsonyi elmélkedés Keresztes Szent János költeményével

Adventben a Románcokat választottam kísérőnek, hogy Keresztes Szent János mély Isten-tapasztalata és misztikus megértése segítsen, adjon megvilágosításokat, hogy jobban megértsem ezt a nagy titkot.

2021. dec. 14. (kedd) 12:45
Budapest

Bárányokat a farkasok közé!

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gondolatébresztő oldala

2021. dec. 14. (kedd) 10:45
Budapest

Padba vésett monogram

Nagy Bálint a közelmúltban leginkább a Jezsuita futás nevű program ­arcaként szerepelt a nyilvánosságban: melegítőbe bújt, és a felhívásra jelentkezve százhúsz fővel együtt teljesítette a Makkosmária és Pasarét közötti 12,5 kilométeres távot. És persze az sem mellékes, hogy korábban ­fekete övet szerzett aikidóban. Karácsony közeledtével arra is kíváncsi volt a Magyar Nemzet szerkesztősége, hogyan készül az ünnepre.

 

2021. dec. 14. (kedd) 10:30
Budapest

Bármit megvehetek?

Az advent a meghitt, befelé figyelő várakozás ideje. Ám ezt az időszakot egyre inkább a stressz, a rohanás és a költekezés jellemzi. Baritz Sarolta Laura domonkos nővér a Scruton Belváros Közösségi Tér vendégeként december 2-án arról elmélkedett, lehet-e az ünnepet a fókuszba helyezve „jól fogyasztani”. Gondolatai vezérfonalául az emberközpontú közgazdaságtani megközelítés szolgált.

2021. dec. 14. (kedd) 10:15

Charles de Foucauld eucharisztikus élete Oltáriszentség nélkül

Közeledik Charles (Károly) testvér szentté avatásának dátuma, amely 2022. május 15-én lesz.

Azért, hogy elmélyítsük mindazt, amit lelkisége nekünk, mai kortársainak felajánl, íme, egy cikk, amelyet Antoine Chatelard Jézus Kistestvére írt, aki szinte egész életét Charles testvér lelkisége mélyebb megismerésének szentelte. Számunkra is mindig marad még újabb felfedezni való…

Reméljük, hogy ezek a gondolatok segítenek egy kicsit jobban megérteni az eucharisztia titkát, amely lelkesítette életét…

2021. dec. 14. (kedd) 10:00
Pannonhalma

A nevelés nem varázspálca, bele kell állni, ma, holnap és a 100. napon is

Összetett, sokszínű iskolarendszerré nőtte ki magát a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság fenntartásában működő hálózat. 2009 óta a pannonhalmi gimnázium mellett általános és szakképző iskolákat, technikumot, szakgimnáziumot és esti gimnáziumot működtetetnek az ország 9 településén. Hogyan tudja elősegíteni fejlődésüket a fenntartó – erről kérdezte Trauttwein Éva Hardi Titusz bencés szerzetest, aki főigazgatóként is fontosnak tartja, hogy tanárként is jelen legyen az iskolákban.

2021. dec. 14. (kedd) 09:45
Mindenhol

Slachta Margit gondolatai adventre

A Szociális Testvérek Társaságának alapítója, Slachta Margit a magyar egyház 20. századi történetének és az egész magyar történelemnek az egyik kiemelkedő nőalakja. Újító volt az egyházban, a civil társadalomban, üldözött a diktatúrákban – olyannyira, hogy 1946-ban el kellett hagynia az országot, és az Egyesült Államokban halt meg 1974-ben. Az ő gondolataival kezdi advent második hetét az Új Város online magazin.

2021. dec. 14. (kedd) 09:30
Esztergom

Az Oltáriszentségből áradó szeretet ma is próbál virágba borulni bennem

Páldeák Iván P. Szabolcs november 9-én ünnepelte kilencvenötödik születésnapját. Az idős szerzetes jelenleg az esztergomi Ferences Szociális Otthon lakója, ahol vidáman éli mindennapjait. Szabolcs atyával az esztergomi ferences rendház régi tanári könyvtárában beszélgetett a Ferences Média.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41