Nemzetközi hírek

Róma

A pápa a verbitákhoz: „Legyetek béketeremtők és a remény prófétái”

Ferenc pápa az Isteni Ige Társaságához (SVD) intézett beszédében arra buzdította a verbitákat, hogy alapítójuk nyomán kövessék „a Lélek útját” és legyenek a remény prófétái a háború sújtotta világban.
Róma

A Monteverginei apátság alapításának 900. évfordulója

A pápa hétfőn délelőtt audiencián fogadta a Monteverginei apátság küldöttségét az intézmény jeles évfordulója alkalmából. A Nápolytól keletre fekvő bencés apátságot 1124-ben Vercelli Szent Vilmos hozta létre.

Ferenc pápa májusi imaszándéka a szerzetesekért

Imádkozzunk, hogy a szerzetes nők és férfiak, valamint a papnövendékek emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.
Róma

A pápa üzenete a hivatások 61. világnapjára

Húsvét negyedik vasárnapja a hivatások világnapja. A Jó Pásztor vasárnapján a Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a papokhoz, szerzetesekhez és minden hívőhöz. Ferenc pápa a hivatások 61. világnapjára Meghívásunk: remény magvait vetni és békét építeni címmel írt üzenetének magyar fordítását az alábbiakban teljes terjedelmében közreadta a Magyar Kurír.
Róma

Ferenc pápa a Sarutlan Kármelitákhoz

Rendi szabályzatuk revíziója miatt gyűltek össze Rómában a Sarutlan Kármelita Nővérek, akiket audiencián fogadott csütörtökön a pápa. Spanyol nyelvű beszédében arra biztatta őket, hogy a múlt örökségéből merítve bátran keressenek új utakat, nyelvezetet az evangélium örömteli megélésére, az Istentől kapott szeretet tanúiként.
Amazónia

Amazóniában egy hajó Krisztus reményét és vigasztalását viszi el sok emberhez

Az Amazonas folyó partján egy úszókórház foglalkozik mintegy 5200 ember egészségügyi és lelki ellátásával. Marcia Lopes Assis nővér a brazil őserdőből megosztotta velünk tapasztalatait: Ez a hajó a befogadás háza, a küzdelemé és az élet védelméé, ahol az evangelizálásé, az egyszerűségé és a szereteté a főszerep.
Róma

Egyperces lelkigyakorlat a Pápai Ház szónokával

Február 19-e és 24-e között a vatikáni média közösségi oldalain keresztül lelkigyakorlatos gondolatokat hallhatunk a Pápai Ház szónokától, aki a pápa és a római kúria nagyböjti elmélkedéseit vezeti. Hiszünk-e a feltámadásban? - kérdezi a harmadik elmélkedésben.

Nabila nővér Gázából a világhoz fordul

Új, erőshangú tanúságtétel a vatikáni médiában az apácától, aki a Gázai-övezet szinte minden keresztényével együtt a Szent Család latin plébánián tartózkodik elbarikádozva: vizet, élelmet és gyógyszereket már nem lehet találni. A tankok újra lövöldöznek a környék utcáin. Aggódnak hét sérült miatt, akiket nem lehet kórházba szállítani: „Még mindig sok szilánk van a testükben. És a gyógyszerek nem elegendőek mindenki számára.” De a reményt nem adják fel.
Róma

A ferencesek segítsenek békehidakat építeni

A Szentatya interjút adott az Assisi ferences kolostor folyóiratának, melyben arra kéri a ferenceseket, hogy legyenek a kiengesztelődés és a megbocsátás apostolai egy olyan világban, ahol sehol nem szűnik a háború. Az Úr soha nem fárad bele, hogy megbocsásson, és Szent Ferencnek nagy szíve volt, és ő sem fáradt bele a megbocsátásba – fejtette ki a pápa.

A mesterséges intelligencia álljon a közjó szolgálatában

A vatikáni média interjúja Paolo Benanti atyával, ferences teológussal és filozófussal, az ENSZ Mesterséges Intelligenciával foglalkozó szakértői Bizottságának tagjával az „intelligens gépek” lehetséges fejlődéséről. Benanti atya szerint az egyház jelentősen hozzájárulhat ezeknek a rendkívül hatékony új technológiáknak a humanizálásához, amelyeknek a közjót kell szolgálniuk, és nem lehetnek pusztán a hatalom eszközei.
Arábia

Trinitárius hivatással Arábiában

Az első trinitárius atyaként érkezett Bahreinbe Aldo Berardi OSsT püspök, aki a Fides missziós hírügynökségnek idézte föl hivatása történetét, melyet a fogolykiváltás, az imádság és az apostoli cselekedetek határoznak meg. November 4-én a főpásztor mutatta be az ünnepi szentmisét Bahreinben, az Awali Arábiai Miasszonyunk székesegyházban, és nyitotta meg a szentkaput a Szent Arétász és társai vértanúságának 1500. évfordulójára meghirdetett jubileumi év elején.
Itália

Történelmi közös tanácskozást tartottak a női és férfi szerzetesrendek vezetői

Közös tanácskozást tartott november 22. és 24. között Olaszországban, a Róma közeli Sacrofanóban a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója (UISG) és a Rendfőnökök Uniója (USG). Az eseményről Kővári Magdolna, a Szociális Testvérek Társaságának központi elöljárója számolt be.
Kaposvár

Házat alapít a Fazenda da Esperança közösség a Kaposvári Egyházmegyében

A Fazenda da Esperança története 1983-ban kezdődött Brazíliában, a Sao Paolo városától 160 kilométerre fekvő Guarantinguetá településen. A ferences Hans Stapel atya, valamint a Fokolare mozgalomhoz tartozó Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos életté kívánta váltani Szent Pál szavait: „A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket.” (1 Kor 9,22).
Róma

Szentté avatják az ignáci lelkiséget terjesztő Mama Antulát

Ferenc pápa engedélyezte a Szentté avatási Dikasztérium dekrétumának közzétételét, mely elismeri az argentin Maria Antonia di San Giuseppe közbenjárásának tulajdonított csodát. A Mama Antulaként ismert világi nővér az ignáci lelkiség terjesztője volt, több lelkigyakorlatos házat hozott létre a XVIII. századi latin-amerikai országokban.
Róma

Álarcok és beskatulyázás nélkül közvetíthetjük Isten szeretetét

Jézus és a szamáriai asszony találkozása a kútnál – ez az evangéliumi jelenet adta Timothy Radcliffe atya elmélkedésének témáját, melyet a szinódusi résztvevők elé tárt a negyedik általános ülésen. A szinódusi munkadokumentum második modulja fölvet egy kérdést is: „Közösség, mely kisugárzik. Hogyan legyünk jobban az Istennel való egység, valamint az emberi nem egységének jele és eszköze?”.
Róma

A pápa méltatta a Jézus kistestvérei női szerzetesrend „néma munkáját”

Ferenc pápa hétfőn a Jézus kistestvérei női szerzetesrend tagjaihoz szólva arra buzdította őket, hogy folytassák „néma munkájukat” a külsőségektől és a szegények iránti közönytől szennyezett világban, Szent Charles de Foucauld, az „Egyetemes Testvér” példáját követve, aki ihlette a rend alapítónőjét.
Nagyvárad

Nyílt napot tartottak a szociális testvérek Nagyváradon

A Szociális Testvérek Társasága augusztus 19-én, szombaton nyílt napot tartott Nagyváradon. A nagyváradi nyílt napra azon alkalomból került sor, hogy a szociális testvérek központi vezetése az idén ott szervezett képzendők és képzők számára jubileumi nemzetközi továbbképzési napokat. A két képzési program között, amelyen közel negyven, öt országból érkező szociális testvér vett részt, egy nyílt nap keretében a nagyváradi hívek is megismerhették a társaság lelkiségét és helyi vonatkozású történetét.
Róma

Ferenc pápa írta a ferences reguláról szóló „Élettel telve” című könyv előszavát

Ferenc pápa előszót írt Zdzisław Józef Kijas „Élettel telve” (Brulicante di vita) című új könyvéhez, amely Assisi Szent Ferenc Regulája létrejöttének 800. évfordulóját ünnepli. A pápa hangsúlyozza a ferences rendi szabályzat mai jelentőségét a „közös út felé való nyitásban”.

„A béke a prioritásom”

Hanna Jallouf atya, az újonnan kinevezett aleppói apostoli vikárius kifejezte elkötelezettségét a béke és a kiengesztelődés mellett a háború sújtotta Szíriában, miközben a hívek lelki jólétét helyezi előtérbe.
Róma

„Legyetek szerető anyák feltűrt ingujjal”

A pápa arra buzdítja a Don Orione-nővéreket, hogy legyenek szerető anyák és gyengéden szolgáljanak másokat.
Róma

A kolostorok szerzetesei közbenjáró imádságukkal evangelizálnak

Az apostoli buzgalomról szóló sorozatában Ferenc pápa ezúttal a kolostorok és monostorok falai közt élő szerzetesek és szerzetesnővérek sajátos evangelizáló szolgálatáról elmélkedett a szerdai általános kihallgatás keretében. Az egész egyház gondját a szívükre veszik és az Istenhez emelik közbenjáró imádságukat.
Róma

Hálát adunk Istennek karizmátokért!

Április 17-én délelőtt a Szentatya a vatikáni Apostoli Palotában fogadta a Nyolc Boldogság Közösség küldöttségét a közösség alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából. A Franciaországban alapított, s mára öt földrészen elterjedt, hazánkban is több helyen működő egyházi család jelentős apostoli tevékenységet folytat a fiatalok, az elesettek és a vallások közötti párbeszéd érdekében.
Ukrajna

Redemptorista nővérek Ukrajnában

Teodora Sulak nővér, az ukrajnai redemptorista szerzetesnők (apácák) főnöknője osztja meg gondolatait és belső küzdelmét az országában zajló háborúval kapcsolatban.

Egy 80 éves kistesvér, aki vidámparkban él

Ferenc pápa hétfőn fogadta az olasz Vándor Mutatványosok Országos Szövetségét. Hangsúlyozta az ilyen jellegű előadások fontosságát, amelyeket a tereken kínálnak az embereknek: az ember a szabad levegőn igazán gondtalan hangulatot él meg, az ellenkezőjét annak, ami akkor történik, amikor mindenki egyedül van a mobiljával vagy a számítógépével.
Róma

Első és második nagyböjti prédikáció

Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros, a Pápai Ház szónoka péntek reggel tartotta első nagyböjti elmélkedését Isten újdonságának az újrafelfedezéséről. Beszéde második részében Péter és Pál apostol eljárásmódjait vetette össze, melyekben megnyilvánult Isten irgalmas, építő és a közösség egészét szolgáló jóságos szeretete.

Ferenc pápa üzenete 2023 nagyböjtjére

Nagyböjti önmegtagadás, szinodális út
Róma

Alkalmazkodjatok a kor körülményeihez

Január 13-án, pénteken fogadta a Vatikánban Ferenc pápa az Ágoston-rendi kanonokok konföderációjának tanácsát, akiknek az Evangéliumról való tanúságtételről tanított saját életükön keresztül.
Róma

Harmadik adventi beszéd

A VI. Pál aulában december 16-án pénteken reggel tartotta harmadik adventi prédikációját P. Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház szónoka Ferenc pápa és a Római Kúria tagjai jelenlétében. A „Szeretet kapuja” címmel folytatta a kapucinus atya a hit, remény és szeretet, vagyis a három teológiai erényről szóló elmélkedéseit. A „szeretet kapuja” valójában Karácsony, mert a gyermek Jézusban testet ölt Isten szeretete, mely felépíti az ő Országát és ami egyedül képes bennünket megváltani.
Róma

Cantalamessa atya első adventi prédikációja

A VI. Pál aulában tartotta meg december 2-án pénteken reggel Advent első péntekén első prédikációját P. Raniero Cantalamessa atya, a Pápai Ház szónoka Ferenc pápa és a Római Kúria tagjai jelenlétében. A kapucinus atya a hit, remény és szeretet, a három teológiai erény témáit veszi sorra adventi elmélkedéseiben, és a „Hit kapuja” címmel a keresztény hit központi magváról beszélt, vagyis a megváltó Krisztusról, aki a hit Kapuja és az ő segítségével nyílunk meg előtte, hogy belépjen az életünkbe.
Fót

Amaka nővér

Temperamentumos, vidám, határozott – talán így jellemezhetem tömören a nigériai származású Caroline Amaka Osegbo nővért, akivel Fóton, egy templomi előadása után ismerkedtem meg. Tudtam persze arról, hogy Magyarországra érkezik, hiszen dr. Fodor Réka misszionárius doktornő hívta meg őt. Itt tölt nyolc napot, és keresztbe-kasul utazzák ketten az országot, mindenütt elmesélve, milyen csodákat tud művelni Isten irgalma az emberek között, ha vannak, akik Jézus példáját követve fordulnak a nehéz sorsúak felé. Mert annak a női szerzetesrendnek, amelyet Amaka nővér 18 éve alapított, a története és dinamikus terjedése tényleg szinte csodával határos.
Róma

A pápa a klaretiánusokhoz

Ferenc pápa hétfőn fogadta a római Szerzetesteológiai Intézet mintegy 120 tagját, akik fennállásuk 50. évfordulóját ünneplik. Elismerően szólt a megszentelt életért végzett értékes tudományos munkájukról. Arra bíztatta a klaretiánus misszionáriusokat, hogy ne fáradjanak bele a határokvidékekre elmenni, és bátran teljesítsék küldetésüket.
Róma

Ferenc pápa a ciszterci rend nagykáptalanjához

Hétfőn délben fogadta a Szentatya a Kelemen-teremben a ciszterci család közönséges szabályzatú rendjének nagykáptalanját. A 100 tagú vezetőséget – mely a napokban tartja rendi nagygyűlését – a pápa a közösségi élet alapvető jellegére emlékeztette, melyben az egyes tagok saját karizmájukkal alkotnak egy harmonikus egészet az Egyházat szolgáló missziós küldetésükben.
Róma

A pápa a premontreiekhez

A premontrei rend alapításának 900. évfordulója alkalmából Ferenc pápa arra buzdította a tagokat, hogy gondolkodjanak el közösségük történetén, tekintsenek a jövő felé, misszionáriusként éljék életüket az Eucharisztiában és az evangéliumban gyökerező testvéri együttélésben.
Róma

Az egyik első nő mostantól a Püspöki Kongregációban

Ferenc pápa júliusban a Püspöki Dikasztérium tagjává nevezte ki Yvonne Reungoat nővért, a Segítő Szűz Mária Leányai rend korábbi főelöljáróját. Vele készült ez az interjú. „Jele ez a kinevezés a nőknek az egyházban és az egyházi intézményekben játszott sajátos szerepének. Újdonság, amire régóta vártunk és vágytunk”.
Róma

Galavits M. Geraldine megváltós nővér életútja

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja, röviden megváltós nővérek otthona a római Francesco Tamagno utcában található. Építésének különleges története van: falait akkoriban emelték, amikor Magyarországon nemhogy nem támogatták a katolikus egyházat, a kereszténységet, hanem egyenesen ellehetetlenítették. A Villa Mater Redemptoris mégis felépült egy elhivatott, hazáját szerető szerzetes, Galavits M. Geraldine nővér alázatos és állhatatos munkájának köszönhetően. Korábbi riportunkban arról számoltunk be, miként fest az épület a közelmúltbéli felújítás után, most a históriáját igyekszünk feltárni. Velkei Tamás írása.
Hoggar

Találkozás kistestvérekkel

Most, hogy Ferenc pápa szentté avatta boldog Charles de Foucauld-t, a néhai francia katonatisztből lett sivatagi remetét, szerzetesrend alapítót, feléledtek emlékeim szaharai utazásomról, amelynek során, Isten akaratából harminchárom évesen eljuthattam a távoli Hoggar hegység Assekrem csúcsára, a szent valamikori cellájába, láthattam, hol élt, és hol halt meg. Hozzá hasonlóan, engem is lenyűgözött a Szahara félelmetes, végtelen hatalmassága.
Erdély

Ferences krónika

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományának 35 tagja van. A testvérek Kolozsváron, Désen, Kaplonyban, Gyergyószárhegyen, Székelyudvarhelyen, Csíksomlyón, Szászsebesen, Déván és a felső-háromszéki Esztelneken élnek, de szolgálják a brassói ferences templomba járó híveket is. A lelkipásztorkodás mellett fontos tevékenységeik közé tartozik a fiatalok nevelése is. Székelyudvarhelyen és Désen a középiskolások, Kolozsváron és Brassóban az egyetemisták számára kollégiumot működtetnek, illetve a ferences ifjúsági programok által számos fiatalnak segítenek az Istennel való kapcsolat elmélyítésére. Az alábbiakban néhány kolostor második negyedévének eseményeit, történéseit ismertetjük a teljesség igénye nélkül.
Róma

A pápa három nőt nevezett ki a Püspöki dikasztériumba

Raffaella Petrini nővér, Yvonne Reungoat nővér és Maria Lia Zervino is a Ferenc pápa által kinevezett új tagok közé tartozik. Részt vesznek majd az egyházmegyés püspökök kiválasztásában.
Boston

Orianne nővér és az Instagram

Lehetséges mosolyogva evangelizálni? Erre a kérdésre a válasz határozott igen, ha végigpásztázzuk a Szent Pál leányai rend fiatal, kanadai származású tagja Instagram-bejegyzéseit. Orianne Pietra René jelenleg rendje észak-amerikai kiadóhivatalában, az AEÁ-beli Bostonban dolgozik, és igencsak aktív a közösségi médiában.

Marcelle nővér: misszionárius élet Afrikában

Marcelle nővér, a francia Ferences Mária Misszonárius Nővérek Kongregációjának a tagja, idén ünnepli 99. születésnapját. Életéből hetvenhat évet Nyugat-Afrikában töltött.
Róma

Egyes esetekben rendi elöljáró lehet az a szerzetes is, aki nem pap

Május 18-tól lépett hatályba a pápa döntése, amelyet rescriptum (leirat) formában tettek közzé. A Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregáció bírálja el az egyes eseteket saját belátása szerint.
Róma

Ferenc pápa a kamilliánus nagykáptalanhoz

Hétfőn délelőtt fogadta Ferenc pápa a kamilliánius betegápoló rend nagygyűlésének mintegy hatvan résztvevőjét, köztük György Alfréd atyát, aki az osztrák és magyar asszisztenciát képviselte. Hozzájuk intézett beszédében arra bíztatta őket, hogy az irgalmas szamaritánus lelkületével, Jézus boldogmondásainak éltető erejével dolgozzanak, az Úr akaratának közös keresésével.
Róma

A Rendfőnöknők Nemzetközi Uniójának közgyűlése

Május 2. és 6. között tartotta XXII. közgyűlését a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója (UISG) Rómában. A közgyűlésen több mint hétszáz elöljáró vett részt a világ minden részéről: ötszázhúszan személyes jelenléttel képviselték rendjüket, több mint kétszázan pedig online. Kővári Magdolna SSS, a Szociális Testvérek Társaságának központi elöljárója beszámolóját olvashatják.
Róma

Milyen legyen a mesterséges intelligencia etikája?

Paolo Benanti ferences szerzetes évek óta foglalkozik a mesterséges intelligenciával és annak etikájával. Az eredetileg mérnöknek tanuló Benanti az ember és a technológiák találkozásának etikai vetületeiből írta doktori disszertációját, és több mint három éve tevékenyen részt vesz a Vatikán mesterséges intelligenciára vonatkozó álláspontjának kialakításában, sőt ő Ferenc pápa főtanácsadóinak egyike. Annak érdekében, hogy összegyűjtse, mit tartanak etikusnak a nagy algoritmus-fejlesztő cégek, Benanti személyesen találkozott többek között az IBM alelnökével, a Google-féle Alphabet tulajdonában álló DeepMind társalapítójával és a Facebook AI-etikával foglalkozó vezetőjével is.
Róma

Sok embert üldöznek vallása miatt és tartanak rabszolgasorban

Ferenc pápa a Vatikánban fogadta a Trinitárius Nemzetközi Szolidaritás konferencia résztvevőit. A fogolykiváltó rendként is ismert kongregáció tagjait arra biztatta, hogy fáradozzanak a vallásszabadság tiszteletben tartásáért, és a rabszolga sorban élő férfiak, nők és gyermekek felszabadításáért.
2022. már. 23. (szerda) 09:00
Róma

Róma útmutatást ad a remetéknek

A huszadik században a remeteség láthatóan újjáéledt. Róma ezért úgy döntött, szabályozni kívánja e jelenséget, és útmutatást adott ki azoknak, akik az imádság és az elszigetelődés életét akarják élni.

2022. már. 21. (hétfő) 12:15
Róma

Krisztussal mi is váljunk szentségi áldozattá

„Vegyétek és egyétek: ez az én testem” címmel tartotta meg március 18-án pénteken délelőtt P. Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros, a Pápai Ház szónoka második nagyböjti prédikációját Ferenc pápa, a Római Kúria tagjai jelenlétében a VI. Pál aulában. Múlt héten a Szentlélek szerepét értelmezte a szentmise igeliturgiájában, mostani „misztagógikus katekézisében” a szentmise központi részéről, az eucharisztikus imádságról elmélkedett.

2022. már. 21. (hétfő) 12:15
Róma

A pápa az Ágoston-rendi Recollectusoknak

Ferenc pápa március 17-én, csütörtökön fogadta az Ágoston-rendi Recollectusok általános káptalanjának küldöttségét, és Szent József alakját állította eléjük, mint a szerzetesek és papok példaképét.

2022. már. 11. (péntek) 08:30
Róma

Pápai üzenet


Ferenc pápa március 8-án kedden este üzenettel fordult a női egyházdoktorok és Európa női társvédőszentjeinek szerepéről tartott nemzetközi konferencia résztvevőihez, melyet március 7-én és 8-án tartottak a római Pápai Orbán egyetemen, közös rendezésben az Avilai Katolikus Egyetemmel és az Apostolok Királynője Pápai Ateneumnak a nők témájával foglalkozó főiskolájával.

2022. már. 3. (csütörtök) 09:45
Mindenhol

A szalézi világ összefogása Ukrajnáért

A szalézi világban se szeri se száma azoknak a tevékenységeknek, amelyekkel az ukrán lakosságot, a háború áldozatait támogatják. Az imakezdeményezések és a béke iránti érzékenyítés, valamint az együttérző demonstrációk szinte spontán módon terjedtek el a Szalézi Családban minden szinten. Ezzel párhuzamosan konkrét kampányok indultak, különösen a vészhelyzetek kezelésére legjobban felkészült szervezetek részéről, hogy szükség szerint anyagi segítséget nyújtsanak.

2022. feb. 3. (csütörtök) 08:45
Róma

Ferenc pápa a szerzeteseknek

Február 2-án este, az Úr bemutatásának ünnepén, a Szentatya szentmisét mutatott be a megszentelt élet huszonhatodik napja alkalmából a Szent Péter-bazilikában. Az evangélium alapján három kérdést intézet a szerzetesekhez: Mi mozgat bennünket? Mit lát a szemünk? Mit tartunk a karunkban?

2022. feb. 2. (szerda) 09:00
Róma

Februárban a szerzetesnőkért szól az ima

Imádkozzunk a női szerzetesekért, köszönjük meg missziójukat és bátorságukat, hogy új válaszokat találjanak korunk kihívásaira – buzdít Ferenc pápa februári imaszándékában.

2022. jan. 10. (hétfő) 08:45
India

Teréz anya nővérei 22 ezer rászorulóról gondoskodnak Indiában


December óta Indiában több olyan döntés is született az indiai szövetségi kormány részéről, amelyekkel akadályozták a Szeretet Misszionáriusa Kongregáció nagy jelentőségű karitatív működését az országban. A nemzetközi összefogásnak is köszönhetően a legutóbbi hírek szerint a helyzet javulni látszik.

2022. jan. 10. (hétfő) 08:30
Lengyelország

Lengyelországban kegyhelyet szenteltek Edith Stein tiszteletére


A sziléziai Lubliniec városban, ahonnan Edith Stein anyai nagyszülei származtak és amelyben a későbbi szent gyermekkorának egy részét töltötte, december 8-án szentély rangjára emeltek egy templomot az Auschwitzban mártírhalált szerzetesnő, a Keresztről nevezett Szent Benedikta Terézia kármelita nővér, Európa társvédőszentje tiszteletére.

2021. dec. 14. (kedd) 09:00
Róma

A megszentelt élet reményét Isten adományának szépsége élteti

Ferenc pápa december 11-én, szombaton délelőtt az Apostoli Palota Kelemen-termében találkozott a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregáció plenáris ülésének 60 résztvevőjével, köztük João Braz de Aviz bíborossal, a kongregáció prefektusával.

2021. okt. 27. (szerda) 09:30
Róma

Ferenc pápa a szalézi nővérek nagykáptalanjához

Múlt hétvégén tartotta Rómában nagykáptalanját a Segítő Szűz Mária Leányai Intézménye, vagyis a Don Bosco alapította szalézi nővérek közössége. Ferenc pápa október 2-én pénteken látogatott el a nagykáptalanra és arra kérte őket, hogy teremtő hűséggel ápolják eredeti karizmájukat, majd a nemzedékek és kultúrák rendi együttélését ajánlotta nekik egyfajta szinodális útként.
 

2021. okt. 11. (hétfő) 16:15
Róma

Ferenc pápa találkozott a négy éves rabságból szabadult szerzetesnővel

Öröm és megkönnyebbülés a kolumbiai ferences nővér szabadon engedése miatt, akit négy évvel ezelőtt raboltak el Maliban. A pápa a szinódust megnyitó szentmise előtt találkozott Gloria Cecilia Narvaez nővérrel. Maccalli atya, akit korábban Nigerben tartottak fogva, nagy örömének adott hangot a szerzetesnő kiszabadulása miatt.

2021. aug. 9. (hétfő) 08:00
Róma

Ma is élő forrás

1221. augusztus 6-án hunyt el Bolognában a spanyol származású Guzmán Domonkos, a róla elnevezett szerzetesrend alapítója. Emlékét és máig ható jelentőségét Gerard Francisco Timoner atya, a Prédikátorok rendjének legfőbb elöljárója idézi fel a Vatikáni Rádiónak adott interjújában, ahogy vallja: „Szent Domokos nyolcszáz éve közvetít az Evangélium és a világ útjai között”.

2021. júl. 5. (hétfő) 09:15
Kolumbia

Comunicadoras Eucarísticas: Ez a boldogságunk forrása

Egy kolumbiai női szerzetes közösség sorra gyártja a profi zenés videókat – különleges missziójukról vallottak a Szemléleknek.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41