Összes hír

Magnificat képzés szerzetesnőknek

Szeretettel várja a szerzetesnőket Magnificat képzésre a szerzetesi iroda.
Budapest

Szentmisét mutattak be a Klinikák Szent Kamill-kápolnájában

Július 9-én, Lellisi Szent Kamill ünnepe közeledtével György Alfréd kamilliánus szerzetes, provinciális és Szeidel Péter, a budapesti Örökimádás templom igazgatója mutatott be búcsúi szentmisét a Semmelweis Egyetem (SE) Külső Klinikai Tömbjének Központi Betegellátó Épületében kialakított Szent Kamill-kápolnában.

Találkoztunk

Öröm volt a szívünkben, amikor a Pécsi Egyházmegyénkben élő Szulyovszky Hajni Sacré-Cœur nővérrel és fiatal nővértársával, Simon Katalinnal találkozhattunk a rendezvény másnapján. A fiatalok számára liturgikus táncot, táncmeditációt tartottak.
Markaz

Gyengéd gesztus

A Szent Ágoston-i „Szeress, és így tedd, amit tenni akarsz…” gondolat ihlette tízrészes sorozatban egy-egy szerzetes beszél kedvteléséről, szabadidős tevékenységéről és ezen keresztül az életéről, kapcsolatáról Istennel.
Lajosmizse

Papszentelést ünnepeltek a magyarországi kapucinusok

Ünnepelni hívott a kapucinus rend Lajosmizsére. Menyik Dánielt szentelte pappá Fábry Kornél püspök június 29-én a Szent Lajos-templomban a világ minden részéről érkezett szerzetesközösség, a család, rokonság és a lajosmizsei hívek körében.
Róma

A pápa a verbitákhoz: „Legyetek béketeremtők és a remény prófétái”

Ferenc pápa az Isteni Ige Társaságához (SVD) intézett beszédében arra buzdította a verbitákat, hogy alapítójuk nyomán kövessék „a Lélek útját” és legyenek a remény prófétái a háború sújtotta világban.
Róma

A magyar Emberi Méltóság-munkacsoport is részt vett a római Safeguarding-konferencián

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) által működtetett Emberi Méltóság (EM) munkacsoport tagjai június 18. és 21. között a Pápai Gergely Egyetemen megrendezett úgynevezett Safeguarding-konferencián vettek részt Rómában.
Kozármisleny

Elöljáró választás volt a ferences betegápoló nővéreknél

A háromévenként sorra kerülő káptalant az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közössége ez év június 24. és 27. között tartotta meg Kozármislenyben. A Felföldi László pécsi megyéspüspök által kinevezett P. Dobszay Benedek OFM volt a közösség vizitátora és a káptalan moderátora. Köszönjük neki ferences jelenlétét, buzdítását.

Hálaadás a 130 évért

„Maradjatok meg a szeretetben és Isten iránti bizalomban.” Brunner Anna alapítóanya

Beszélgetés az újmisés Kis Efrém ferences szerzetessel

Berta Tibor püspök, katonai ordinárius június 15-én a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen szentmise keretében áldozópappá szentelte Kis Balázs Efrém ferences szerzetest. Az újmiséssel a pappá szentelése előtti napokban beszélgetett Körössy László.
Budapest

Mentálhigiénés munkatársak találkozója

A szerzetesi fenntartású szociális intézmények mentálhigiénés munkatársai rendszeresen találkoznak a szerzetesi iroda szervezésében. Idén június 12-én az iroda tárgyalójában gyűltek össze.
Pécel

Jézus Szíve feltárul és befogad minket

A Jézus Szíve Társasága testvéri közösségének évenként visszatérő gyakorlata, hogy Jézus Szent Szívének ünnepét a Pécelen lévő idősek otthonának kertjében tartják. A kiemelt eseményre szívvel-lélekkel készülődnek munkatársak és testvérek egyaránt. Ekkorra ünneplőbe öltözik a kert, nyílnak a virágok, és az évszázados fák árnyékában kellemes a júniusi napsütés.

130 éve alapították az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációt

Az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció nővérei Jézus Szentséges Szíve napján 2024. június 7-én alapításuk 130. jubileumát ünnepelték. A rend alapítóanyja, Brunner Anna Margarita, aki 1851-1911 között élt. 1894-ben Budapesten alapította meg az első közösséget.

Beszélgetés Tegzes Katalin segítő nővérrel

Tegzes Katalin segítő nővér, a Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek kongregációjának tagja idén, 2024-ben, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának IV. szakmai napján a veszteség – gyász – újrakezdés témában tartott előadást.
Pannonhalma

Ezer éve imádkoznak a magyarokért az ország lelki erőművében

Napjainkban meglehetősen elkoptatták a szakrális és spirituális jelzőket az utazós tévé- és online műsorok, valamint az interneten is lépten-nyomon felbukkanó amatőr lélekbúvárok, de amikor néhány percet eltölthet az ember a pannonhalmi bencés bazilika több mint ezer éve álló falai között, mindkét szó visszanyeri eredeti jelentését.

Kovács Mihály piarista nevét vette fel az Országos Grafikus Programozási Verseny

Az első magyar középiskolai informatikatanár, Kovács Mihály (1916-2006) piarista szerzetes nevét veszi fel a Neumann Társaság által alapított Országos Grafikus Programozási Verseny, amelyet az ELTE IK-val együttműködésben 1998 óta minden évben megrendeznek.
Kismaros

Látogatás a kismarosi ciszterci nővéreknél

A kismarosi hegyoldalon éppen huszonöt éve tűnik fel egy templomtorony: a ciszterci nővérek Gyümölcsoltó Boldogasszony-templomának tornya, amely vonzza és az ég felé irányítja az arra járók tekintetét. Olgi, Zita és Judit nővér a monostor bejáratánál várnak minket fehér-fekete habitusukban. Rendezett világ, harmonikus épületegyüttes, mosolygó arcok fogadnak. Vámossy Erzsébet írása.
Budapest

Szűz Mária az Egyház Anyja ünnep

A Budapesti Szent Ferenc Kórházban május 22 – én ünnepelték az Egyház Anyja ünnepét, amely a kápolna búcsúja is egyben.
Budapest

Csak a Valaki tud szeretni

A Szent István Társulat idei könyvhetén teológiai kategóriában Barsi Balázs Széchenyi-díjas ferences szerzetes, pap, teológus, napjaink egyik legkiemelkedőbb egyházi személyisége kapta meg a Stephanus-díjat. A könyvhétre megjelent legújabb kötetének címe: Breviárium.
Pannonhalma

A küldetés kiteljesítése

Hol tart a pannonhalmi bencés közösség az útkeresésben? Van-e válasz az országot érintő erkölcsi válságra? Hogyan tudják a szerzetesek közel hozni a Szentlélek üzenetét? Mit gondoljunk az egyház némaságáról? A békéről? Az akkumulátorgyárakról? A nők szerepéről? Pünkösd előestéjén Hortobágyi T. Cirill főapáttal beszélgetett Kormos Gyula.
Pécel

Vezető ápolói találkozó Pécelen

Pécelen, a Jézus Szíve Társaság Idősek Otthonában találkoztak a szerzetesi fenntartású szociális otthonok vezető ápolói május 16-án. A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája szervezésében rendszeresen tartanak szakmai találkozókat, és az ápolásvezetők is évről évre összegyűlnek.

Modern világban modern eszközökkel szolgálják Istent

Pünkösd a Szociális Testvérek Társaságának nagy ünnepe, a Szentlélek szimbóluma, amelyet a testvérek viselnek, jelzi az avatatlan szemlélőnek is a szentlelkes elkötelezettséget. Idén a kolozsvári Szentlélek Házban, a kerületi központban ünnepeltek a testvérek, a május 19-i ünnepi szentmisén a Társaság központi elöljárója, Kővári Magdolna testvér, akinek az erdélyi kerület testvérei nevében Gábor Csilla köszönte meg, hogy a nagy ünnep alkalmával ,,minket választott”. A Társaságban való elköteleződése 25. évfordulóját ünnepelte Imre Edit.
Budapest

Európai piarista szerzetesnövendékek találkozója Budapesten

Május 3. és 5. között Budapesten tartották az európai piarista szerzetesnövendékek idei találkozóját.
Róma

A Monteverginei apátság alapításának 900. évfordulója

A pápa hétfőn délelőtt audiencián fogadta a Monteverginei apátság küldöttségét az intézmény jeles évfordulója alkalmából. A Nápolytól keletre fekvő bencés apátságot 1124-ben Vercelli Szent Vilmos hozta létre.

Bencés szerzetesek írtak praktikus zarándok-útravalót

„Mind zarándokok vagyunk a saját életünkben, minket is kísérnek, és mi is kísérünk másokat” – vallja Gazsi Zoltán sikeres üzletember, aki élete legnagyobb terhét nem cégvezetőként, hanem a saját élete zarándokaként cipelte. Nemrég négy műtét és másfél évnyi kemoterápia árán sikerült letennie a rosszindulatú betegséget, amely igazi sorsfordulót jelentett neki. Átmenet – ez pedig a Gérecz Imre atya és Tóth Brúnó testvér bencés szerzetesek zarándoktapasztalatairól szóló, frissen megjelent könyv címe, amelynek bemutatóján Zoltán fenti gondolatait is útravalóul kapom. Ahány élet, annyi átmenet létezhet egyik énünkből abba a másikba, akivé az út tesz minket.
Budapest

Boldog Salkaházi Sára születésének 125. évfordulója

A Szociális Testvérek Társasága, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Magyar Nemzeti Bank emlékérme-bemutatóval egybekötött megemlékezési ünnepséget tartott Boldog Salkaházi Sára szociális testvér születésének 125. évfordulóján, május 11-én Budapesten, az Aranybástya Szalon és Rendezvényteremben.
Budapest

Mindenkinek mindene lettem

Május 11-én ünnepi szentmisében adott hálát a magyar piarista közösség Urbanek Rudolf szerzetes pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából.
Budapest

Elnökségi választás volt a női szerzetes-elöljáróknál

A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának (MRK) rendes tagjai 2024. május 7-én elnököt, és ugyanekkor elnökségi tagokat is választottak Budapesten, az MRK tavaszi ülésén.

Képzések a 2024-2025-ös tanévben

A szerzetesi iroda keretében működő Emberi Méltóság Stratégia célja, hogy az emberi méltóság védelmének ügyét képviselje a magyarországi szerzetesi körben.

Igent mondok online női lelkigyakorlat

Szeretnénk a figyelmedbe ajánlani a Jézus Szíve Társasága szervezésében immár negyedik éve megrendezésre kerülő Igent mondok online női lelkigyakorlatot! Nagy örömünkre idén májusban ismét többezer magyar nő fog együtt imádkozni, különleges lelki- és imaközösséget alkotni a világ több mint harminc országában. Arra hívunk Téged, csatlakozz Te is a lelkigyakorlatos közösséghez!
Budapest

Elnökségi választás volt a férfi szerzetes-elöljáróknál

2024. május 2-án tartotta a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája plenáris ülését Budapesten

Ferenc pápa májusi imaszándéka a szerzetesekért

Imádkozzunk, hogy a szerzetes nők és férfiak, valamint a papnövendékek emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.
Toulouse

Együtt Aquinói Szent Tamásnál

Aquinói Szent Tamás hármas jubileumát (szenttéavatásának 700., halálának 750., születésének 800. évfordulóját) különleges és méltó módon ünnepelte meg közösségünk.

A befogadó szeretet a hivatásunk

Jesús Etayo Arrondo, a Betegápoló Irgalmasrend generálisa április 17–18-án Magyarorszárgra látogatott. Pilisvörösváron, a Szent Erzsébet idősek otthona alapításának harmincadik évfordulója alkalmából bemutatott szentmise előtt kérdezte Thullner Zsuzsanna a rend karizmájáról, magyarországi jelenlétéről, korunk kihívásairól.
Tihany

Családi állapota: szerzetes

Korzenszky Richárd Kazinczy- és Prima Primissima díjas szerzetes tanár, a tihanyi bencés apátság emeritus perjele a bencések bölcsességével mesél reguláról, anyanyelvről, egyházi oktatásról, arról, hol találja meg a szerzetesi csendet, no és arról, miért hajtott végre 78 évesen négyezer méter magasból ejtőernyős ugrást. Werner Krisztina készítette az interjút.

SAJTÓMEGHÍVÓ

Idén ünnepeljük Boldog Salkaházi Sára szociális testvér születésének 125. évfordulóját.

Főapát a rácsok mögött

A pannonhalmi bencés főapát, Hortobágyi T. Cirill atya a baracskai börtön jól ismert látogatója. Rendszeresen misézik a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kápolnájában, és lelki gondozást tart a bentlakóknak. De honnan kapta ehhez az indíttatást? Milyen kétségekkel és örömökkel végzi misszióját?

NE ADD FEL! – EMMANUEL GONDOLATAI

„Talán épp kilátástalannak éled meg a helyzeted, de mielőtt feladnád, imádkozz! Lehet, hogy eddig saját erőből próbálkoztál, de most ideje Istenre támaszkodni, így más szemmel fogod a dolgokat látni.” Ilodigwe Emmanuel, Nigériából származó szalézi szerzetes lélekemelő írását osztotta meg a 777 blog veletek.
Róma

A pápa üzenete a hivatások 61. világnapjára

Húsvét negyedik vasárnapja a hivatások világnapja. A Jó Pásztor vasárnapján a Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a papokhoz, szerzetesekhez és minden hívőhöz. Ferenc pápa a hivatások 61. világnapjára Meghívásunk: remény magvait vetni és békét építeni címmel írt üzenetének magyar fordítását az alábbiakban teljes terjedelmében közreadta a Magyar Kurír.
Csíksomlyó

Ferences térerő, nem csak ferenceseknek

Ferences térerő címmel jelent meg Borsodi L. László csíkszeredai költő, tanár, az Erdélyi Ferences Rendtartomány korábbi sajtóreferensének legújabb könyve. A negyvennégy interjút és négy ankétot tartalmazó kötet a rendtartomány kiadásában jelent meg. A könyv bemutatóját vasárnap a délelőtti szentmise után tartották a csíksomlyói kegytemplomban. A szerzővel Urbán Erik ferences tartományfőnök beszélgetett.
Kaposvár

Pünkösdre készülnek a kaposvári börtönben

2024. április 17-én, szerdán Dr. Sitkei Lukács diakónus, börtönlelkész meghívására ismét a Somogy vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe látogattak Teréz Anya Nővérei, a Szeretet Misszionáriusai. A találkozás alkalmával a nővérek saját hivatástörténetükről beszélgettek a női fogvatartottakkal.
Róma

Ferenc pápa a Sarutlan Kármelitákhoz

Rendi szabályzatuk revíziója miatt gyűltek össze Rómában a Sarutlan Kármelita Nővérek, akiket audiencián fogadott csütörtökön a pápa. Spanyol nyelvű beszédében arra biztatta őket, hogy a múlt örökségéből merítve bátran keressenek új utakat, nyelvezetet az evangélium örömteli megélésére, az Istentől kapott szeretet tanúiként.
Budapest

Domonkos nővérek tartottak előadást fiataloknak

Fogadjunk, hogy van közöd hozzá! – Krisztus követése leláncol vagy felszabadít? címmel tartottak előadást Deák Hedvig és Hernády Krisztina domonkos szerzetesnővérek április 16-án a Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia Apor Vilmos Közösségi Házában a Ti vagytok a föld „show”-ja programsorozat keretében.
Budapest

Új tanári utak

Tartalmas, sokrétűen gazdag nevelési konferencián vehettek részt április 13-án, szombaton a Piarista Rendtartomány és sok más iskola pedagógusai. A konferencia középpontjában az a téma állt, hogy miképpen reagálhat az iskolai munka a mai nemzedéknek arra az információs túlterheltségére, amely a digitális kommunikáció következtében egyensúlytalanságot hoz az életükbe.

„Szeress, és így tégy, amit tenni akarsz”

2023 őszén kezdte vetíteni a Duna Televízió a Nyitott szívvel – Szerzetesélet Magyarországon című dokumentumsorozatot, amely hetven katolikus szerzetesrend életébe enged betekintést. Szerkesztő-forgatókönyvírója, riportere Mészáros Anett, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája kommunikációs munkatársa volt, aki a közelmúltban filmes szerzetesportrékat is készített.
Gyöngyös

Megtalálni a kulcsot másokhoz

Az autizmus világnapja alkalmából a ferences rend fenntartásában működő gyöngyösi Autista Segítő Központ (ASK) idén is különleges programokkal várta az érdeklődőket április első hetében. A sort április 5-én konferencia nyitotta, melynek keretében több elismert szakember – dr. Havasi Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának adjunktusa, Formanek Tamás, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány szociális referense és Kocsis Edina dietetikus, a Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek Otthonának intézményvezetője – tartott az autizmussal kapcsolatos ismeretterjesztő előadást. Szó esett a kommunikáció fejlesztésével kapcsolatos lehetőségekről, a lelki egészségvédelemről, valamint a táplálkozással kapcsolatos dilemmákról is.
Mátraverebély-Szentkút

Szerzetesek zarándoklata Mátraverebély-Szentkúton

Nemzeti kegyhelyünkön, Mátriaverebély-Szentkúton ragyogó, napfényes időben került sor a hazánkban működő szerzetesek zarándoklatára április 13-án, szombaton. Délelőtt Majnek Antal nyugalmazott munkácsi megyéspüspök mutatott be szentmisét. A délutáni programok részeként a spanyol Tristany De Juan Pablo Adolfo marista szerzetes tett tanúságot.

Szolgálat-Kész 2024 pályázat

A szerzetesi iroda, a Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya pályázatot hirdet 9-12. évfolyamos diákok számára, melynek célja, hogy a diákok megosszák legfontosabb élményeiket és benyomásaikat, amelyek a közösségi szolgálat teljesítése során szereztek.
Mátraverebély-Szentkút

Szerzetesi találkozó Mátraverebély-Szentkúton

Gyalogos zarándoklattal érkeznek a résztvevők a nemzeti kegyhelyre

Szerzetesportrék és szerzetespercek

A közelmúltban rövid portréfilmek készültek magyarországi szerzetesekről. A Szent Ágoston-i „Szeress, és így tégy, amit tenni akarsz…” gondolat ihlette tízrészes sorozat valamilyen szabadidős tevékenységen keresztül mutat be egy-egy szerzetest; Egy perc szerzetes címmel pedig rövid elmélkedéseket hallgathatunk meg a YouTube-on, ahova kétheti váltásban kerülnek fel a két új sorozat részei.
Budapest

Minden megkeresztelt ember egy misszió

A Pápai Missziós Művek (PMM) magánkezdeményezésből született a világmisszió támogatására. Ma az Evangelizáció Dikasztériuma alá tartozik, és minden országban, ahol jelen van, az egyetemes Egyház küldetését is szolgálja. Tete Remis verbita szerzetessel, a magyarországi iroda igazgatójával beszélgetett Szalontai Anikó a PMM munkájáról és a feltámadt Krisztus hirdetéséről a mai világban.
Gödöllő

Interjú Balogh Péter Piusz OPraem gödöllői apáttal

A premontrei rend olyan szerzetesközösség, melyet Szent Norbert alapított a 12. század elején, az érett középkori nagy reformtörekvések hajnalán Nyugat-Európában. Az egyház szükségleteit szolgálják a szegények és kirekesztettek, a fiatalok és öregek felé. Az idei csíksomlyói kántortovábbképzés lelkivezetőjével, Balogh Péter Piusz OPræm gödöllői apáttal Cziple Hanna-Gerda készített interjút.

Lúzerség vagy szabadság?

Alázat újratöltve, avagy a teljes belső szabadság útja, mely tartósan megmaradó békéhez és derűhöz vezet- Baán Izsák bencés perjel írása a Szív jezsuita magazinban.
Budapest

Szerzetesi fenntartású szociális intézmények vezetőinek találkozója

Szerzetesi fenntartású szociális intézmények vezetői találkoztak március 19-én Pasaréten. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő Gondviselés Háza Gondozási Központ látta vendégül - a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája szervezésében - az intézmények vezetőit.
Budapest

A remény jele

A gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bántalmazások nagy ellenállást, sőt undort váltanak ki az emberek többségéből. Miközben az esetek feltárása, az áldozatok megértése és gyógyulásuk segítése – érthető módon – egyre nagyobb hangsúlyt kap, a bántalmazókkal szemben elsősorban az elutasítás a jellemző. Az interneten megtalálható, korábbi tetteikről beszámoló elkövetőkkel készült beszélgetéseket jó érzésű emberek nehezen fogadják, leggyakrabban azt fogalmazzák meg, nem szeretnének találkozni velük.
Budapest

Cirill ferences atya a Szent Ferenc kórház dolgozóihoz nagyböjtben

A Budapesti Szent Ferenc Kórház dolgozó számára nagyböjti elmélkedést tartott Kovalcsik Cirill ferences atya március 19-én. Szent József napján a szentmisét is ő celebrálta a kápolnában.
Amazónia

Amazóniában egy hajó Krisztus reményét és vigasztalását viszi el sok emberhez

Az Amazonas folyó partján egy úszókórház foglalkozik mintegy 5200 ember egészségügyi és lelki ellátásával. Marcia Lopes Assis nővér a brazil őserdőből megosztotta velünk tapasztalatait: Ez a hajó a befogadás háza, a küzdelemé és az élet védelméé, ahol az evangelizálásé, az egyszerűségé és a szereteté a főszerep.
Nagykároly

Isten gyógyító jelenlétének jele akarok lenni a világban

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye papjai minden hónapban lelkinapot tartanak. A márciusi lelkinapot P. György Alfréd kamilliánus atya tartotta három különböző helyszínen: Szatmárnémetiben, Nagykárolyban és Nagybányán. Őt kérdeztük élettörténetéről, munkásságáról és az egyházmegye lelkipásztori tervéről, a reményről.

Kisfilmek a szerzetességről diákoknak

Az idei Megszentelt Élet Ünnepét Debrecenben a Boldogasszony iskolanővérek a gyerekekkel úgy ünnepelték a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, hogy videóüzeneteket kértek különböző rendek tagjaitól, és ezekből Lobmayer Judit nővér három kisfilmet szerkesztett: a gimnáziumi korosztálynak, felsős általános iskolásoknak és alsósoknak. 

Ezek a filmek nemcsak a svetitseseknek szólhatnak, hanem bármilyen egyházi iskola fiataljainak is. 

Szeretettel adják közre, hogy mindenki használhassa a szerzetesek megismertetésére.

 

Péliföldszentkereszt

Nyílt káptalani órák a szaléziaknál

A 13. Tartományi Káptalanon a "Nyílt káptalani órák" keretében február 26-án délután a Szalézi Család Magyarországon jelen levő ágainak, valamint egyes bizottságoknak a képviselői számoltak be az utóbbi két évben végbement változásokról, feladatokról és a tervekről a következő évekre.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41